Info E-uri aditivi alimentari APK

Version 1.2.0 - com.sabo.infoe
Last updated: Thu, 04 Mar 2021 16:41:53 UTC
sabo,infoe,health,fitness,info,e-uri

Find the degree of danger of various food additives (E-uri)

Info E-uri aditivi alimentari apk

APP Information

Download Version 1.2.0 (10200)
Apk Size2.00 MB
App DeveloperLucian & Alexandra SABO
Malware CheckTRUSTED
Install on Android8.0.0 and up
App Packagecom.sabo.infoe.apk
MD56043b7276be3ff77bf7ddafd1cf4e3e2
Rate5
Website https://infoeuri.criosweb.ro/

Download Info E-uri aditivi alimentari 1.2.0 APK

App Description

Info E-uri aditivi alimentari is sabo,infoe,health,fitness,info,e-uri, content rating is Everyone (PEGI-3). This app is rated 5 by 1 users who are using this app. To know more about the company/developer, visit Lucian & Alexandra SABO website who developed it. com.sabo.infoe.apk apps can be downloaded and installed on Android 8.0.0 and higher Android devices. The Latest Version of 1.2.0 Available for download. Download the app using your favorite browser and click Install to install the application. Please note that we provide both basic and pure APK files and faster download speeds than APK Mirror. This app APK has been downloaded 39+ times on store. You can also download com.sabo.infoe APK and run it with the popular Android Emulators.

Aplicaţia Info E-uri vine în sprijinul celor care doresc să fie corect informaţi despre gradul de periculozitate al aditivilor alimentari prezenţi în produsele pe care le cumpără.

Ţi-ai dorit vreodată să afli cât de sigure sunt alimentele pe care le consumi în mod frecvent? S-ar putea să ai o surpriză... şi să nu fie tocmai placută.

Aplicaţia a fost special concepută pentru a fi utilizată direct în supermarket, fără a avea nevoie de conexiune la internet.

Aditivii alimentari (cunoscuți în limbaj uzual și ca E-uri) reprezintă orice substanță naturală sau chimică care nu este consumată ca aliment în sine și nu este folosită ca ingredient constituent al unui aliment, care are sau nu valoare nutritivă și care se adaugă intenționat, cu un scop tehnologic (incluzând modificări organoleptice) în timpul producerii, procesării, preparării, tratării, împachetării, ambalării, transportului, stocării, sau în timpul altei modificări aplicate unui aliment, devenind un component sau afectând într-un fel sau altul caracteristicile alimentelor.

Introdu numele aditivului fie cu "E" urmat de cifre (fără a pune spaţiu), fie după denumirea lui şi aplicaţia oferă informaţii succinte despre acesta, împreună cu un indicator de periculozitate.

Pentru a uşura căutarea, nu este necesară scrierea întregului cuvânt, oferindu-se sugestii pe măsură ce tastăm.

Coloranții
Sunt substanțe care adaugă sau redau culoare produselor alimentare și includ componente naturale ale produselor alimentare sau alte substanțe naturale care nu sunt de regulă consumate ca alimente de sine stătătoare și care nu sunt de obicei utilizate ca ingrediente caractersitice în alimentație.

Conservanții
Sunt substanțe care prelungesc durata de depozitare a produselor alimentare prin protejarea acestora împotriva deteriorării cauzate de microorganisme.

Antioxidanții
Reprezintă substanțe care prelungesc viața produselor alimentare prin protejarea acestora împotriva deteriorării cauzate de oxidare, precum râncezirea grăsimii și schimbarea culorii.

Corectorii de aciditate
Reprezintă substanțe care modifică sau controlează aciditatea sau alcalinitatea unui produs alimentar.

Emulgatorii sau agenții emulsifianți reprezintă substanțe care fac posibilă formarea sau menținerea unui amestec omogen de două sau mai multe faze imiscibile în alimente, ca ulei și apă.

Stabilizatorii
Reprezintă substanțe care, adăugate unui produs alimentar, fac posibilă menținerea stării fizico-chimice a acestuia. 

Agenții de îngroșare
Reprezintă substanțe care, adăugate unui produs alimentar, cresc vâscozitatea acestuia.

Gumele
Au rol de stabilizator dar și de agent de îngroșare, printre altele să mențină uleiul și apa amestecate împreună în dressing-urile pentru salate, să încapsuleze uleiurile aromatice în suplimentele nutritive sub formă de praf sau tablete. Gumele sunt de asemenea folosite pentru înlocuirea masei grase din produsele cu grăsime redusă. Ele sunt derivate din surse naturale (arbori, alge, bacterii) și nu sunt absorbite de corpul uman.

Agenții de afânare
Sunt substanțe sau combinații de substanțe care eliberează gaz, mărind astfel volumul aluatului sau al cocii.

Îndulcitorii
Sunt substanțe utilizate pentru a da un gust dulce produselor alimentare sau utilizate pentru îndulcitorii de masă.

Agenții antiaglomeranți
Reprezintă substanțe care reduc tendința particulelor unui produs alimentar de a adera una de alta.

Potențatorii de aromă
Reprezintă substanțe care ameliorează gustul și/sau mirosul existent al unui produs alimentar. Aceștia pot fi obținuți din surse naturale (prin distilare, macerare, extracție lichid-lichid etc.) sau sintetizați chimic.

Agenții de tratare a făinii
Sunt substanțe care se adaugă făinii sau aluatului pentru a îi îmbunătăți calitățile panificabile

Agenții de glazurare
Sunt substanțe care, aplicate pe suprafața externă a unui produs alimentar, îi conferă acestuia un aspect lucios sau acționează ca un strat protector.
The Info E-Info application supports those who want to be properly informed about the degree of danger of food additives present in the products they buy.

Have you ever wanted to find out how safe food you eat is often? You might have a surprise ... and not be nice.

The application was specifically designed to be used directly in the supermarket without the need for an Internet connection.

Food additives (commonly known as E-mails) are any natural or chemical substance that is not consumed as a food itself and is not used as a constituent of a food, whether or not nutritional value, and which is intentionally added, with a technological purpose (including organoleptic changes) during production, processing, preparation, treatment, packaging, packaging, transport, storage, or during another modification to a food, becoming a component or affecting in one way or another the characteristics of the food.

Enter the name of the additive either with "E" followed by digits (without space) or by its name and the application provides brief information about it with a hazard indicator.

To make the search easier, it is not necessary to write the whole word, giving suggestions as we type.

colors
These are substances that add or revert food color and include natural ingredients of food or other natural substances that are not normally consumed as stand-alone foods and are not usually used as food ingredients in the diet.

preservatives
There are substances that prolong the shelf life of foods by protecting them from damage caused by microorganisms.

antioxidants
They are substances that prolong the life of food by protecting them from damage caused by oxidation, such as greasy grease and color change.

Acidity correctors
They are substances that alter or control the acidity or alkalinity of a food product.

Emulsifiers or emulsifiers are substances which make it possible to form or maintain a homogeneous mixture of two or more immiscible phases in food, such as oil and water.

stabilizers
They are substances which, added to a food product, make it possible to maintain its physico-chemical state.

Thickening agents
It is a substance that adds to a food product and increases its viscosity.

gums
Both stabilizers and thickeners, among others, keep oil and water mixed together in salad dressings, encapsulating aromatic oils in nutritional supplements in the form of powders or tablets. Gums are also used to replace the fatty fatty products. They are derived from natural sources (trees, algae, bacteria) and are not absorbed by the human body.

Lunch agents
There are substances or combinations of substances that release gas, thus increasing the volume of dough or hull.

sweeteners
These are substances used to give a sweet taste to foods or used for table-top sweeteners.

Anti-agglomerating agents
They are substances that reduce the tendency of food particles to adhere to one another.

The flavor enhancers
They are substances that improve the taste and / or smell of a food. These can be obtained from natural sources (by distillation, maceration, liquid-liquid extraction, etc.) or synthesized chemically.

Flour treatment agents
There are substances that add flour or dough to improve its baking qualities

Glazing agents
There are substances which, applied on the external surface of a food product, give it a glossy appearance or act as a protective layer.
 

App ChangeLog

 • v. 1.1
 • - aditivi noi
 • - actualizare informatii aditivi existenti
 • v. 1.0
 • - prima versiune publica

App Screens

Info E-uri aditivi alimentari App Screen 1Info E-uri aditivi alimentari App Screen 2Info E-uri aditivi alimentari App Screen 3Info E-uri aditivi alimentari App Screen 4Info E-uri aditivi alimentari App Screen 5Info E-uri aditivi alimentari App Screen 6Info E-uri aditivi alimentari App Screen 7Info E-uri aditivi alimentari App Screen 8Info E-uri aditivi alimentari App Screen 9Info E-uri aditivi alimentari App Screen 10

Older Versions

More Android Apps to Consider

Google Play Reviews

 1. A Google user-avatar

  A Google user

  Very useful app, simple and clean!

 2. Romică Iarca-avatar

  Romică Iarca

  Super utilă pentru cei care acorda atenție alimentelor pe care le consumă.

 3. John Doue-avatar

  John Doue

  Ii foarte OK dar ar fi loc de un update

 4. Ana-Maria Stoica-avatar

  Ana-Maria Stoica

  Ar trebui o explicatie mai detaliata, nu mi se pare suficient periculos/nepericulos.

 5. Andrei Vasiliu-avatar

  Andrei Vasiliu

  Bunicul va fi fanul nr 1 !!! :) bravo!

 6. George Stan-avatar

  George Stan

  O aplicație foarte utila, as recomanda mici îmbunătățiri

 7. Valii K. Devi-avatar

  Valii K. Devi

  Hopa, i-a te uită câte chimicale cancerigene bag în mine şi de ce mă simt eu rău, balonat şi fără viață. Dar ce să mănânci altceva la oraş?! Nici cu pesticidele din fructe şi legume nu e de glumit ! Sunt chiar mai periculoase decât clasicele E-uri mai ales când provin din Turcia şi Grecia întrucât doar nu credeți că verifică vreo autoritate din România cantitățile folosite, uneori de chiar peste 40% valoare admisă !! Singura soluția rămâne să mâncăm din curtea proprie - dar stai, semințele actuale sunt oricum modificate genetic... Doar nu mai are nimeni semințe de pe vremea lui bunicu'... Deci, orice am alege, tot ne vom îmbolnăvi de cancer. Asta este. Oricum murim mai devreme sau mai târziu. Aşadar, nu vă mai bateți capul. Mâncați echilibrat şi faceți mişcare - asta e tot ce contează.

 8. Bisa Valentin-avatar

  Bisa Valentin

  Neasteptat de utila

 9. [] Raul-avatar

  [] Raul

  super

 10. fv com-avatar

  fv com

  O aplicatie cu informatii bine organizate. Totusi, porneste foarte greu chiar si pe configuratii bune. Sper sa lucrati la asta.