صحتي (SIHATI) 5.2 (1163)

com.osidev.SIHATI.apk, developed by osidev.
Last updated: Sat, 06 Nov 2021 1:42:33 UTC

.

Download صحتي (SIHATI) 5.2: تحسين الأداء و معالجة بعض الأخطاء

صحتي (SIHATI) File Information

  • Version: 5.2 (1163)
  • File size: 53.38 MB
  • Uploaded: Sat, 06 Nov 2021 1:42:33 UTC
  • Minimum Android version: Android 4.0.x and up
  • MD5: 4ad818d1cff06547562875172eaa5d95
  • SHA1: 811CFB0B256666108C871A53957DEB46ACED3AEC
  • Developer: osidev

Download صحتي (SIHATI) 5.2 APK 1163

ChangeLog

What's new in 5.2 (1163) ?
  • تحسين الأداء و معالجة بعض الأخطاء

Apk scan results


Apk Scaned By TotalVirus Antivirus,com.osidev.SIHATI.apk Was Risky.Detected 1 From 55 Scan.
Scan Stats:harmless:0|type-unsupported:9|suspicious:0|confirmed-timeout:0|timeout:6|failure:1|malicious:0|undetected:58|
Name:
SHA-1:9aff838ab8894bc10e82c1ace059793e11a12f57
SHA-256:ab375d515541aadc4c0cac885158fc88e15dd037b7e5f3d8e1e86d077effc131
SSDEEP:786432:bZUDQjSarHbFvfCYg9yVr9D4yB4hPKqpi2Dqp3XKtxO83WQwFB4hP4qpi2Dqp3X3:ODQhRvdgYP4/KqQp362Hk4qQp3w6Hh
File type:Android
Magic:Zip archive data, at least v2.0 to extract
File size:55973839
Uncompressed Size:138800578
Contained Files	:1097
Contained Files By Type:xml:166,dex:1,jpg:3,so:28,otf:1,ttf:3,png:784,

Permissions

requires following permissions on your android device.

android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION
android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION
android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE
android.permission.CALL_PHONE
android.permission.FOREGROUND_SERVICE
android.permission.INTERNET
android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE
android.permission.VIBRATE
android.permission.WAKE_LOCK
android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE
android.hardware.faketouch
android.hardware.location
android.hardware.location.gps
android.hardware.location.network
android.hardware.screen.portrait
android.hardware.telephony

Certificate

Certificate Issuer:C:US, CN:Android, L:Mountain View, O:Google Inc., ST:California, OU:Android
Certificate Subject:C:US, CN:Android, L:Mountain View, O:Google Inc., ST:California, OU:Android

Activities

com.osidev.SIHATI.wdgen.GWDPSIHATI$WDLanceur
com.osidev.SIHATI.wdgen.GWDFFEN_Ntf_Img$WDActiviteFenetre
com.osidev.SIHATI.wdgen.GWDFFEN_APropos$WDActiviteFenetre
com.osidev.SIHATI.wdgen.GWDFFEN_hors_aj$WDActiviteFenetre
com.osidev.SIHATI.wdgen.GWDFFEN_Login_Forgot$WDActiviteFenetre
com.osidev.SIHATI.wdgen.GWDFFEN_Ins_Fin$WDActiviteFenetre
com.osidev.SIHATI.wdgen.GWDFFEN_SOS_Sang$WDActiviteFenetre
com.osidev.SIHATI.wdgen.GWDFFEN_rapport$WDActiviteFenetre
com.osidev.SIHATI.wdgen.GWDFFEN_err_con$WDActiviteFenetre
com.osidev.SIHATI.wdgen.GWDFFEN_cal$WDActiviteFenetre
com.osidev.SIHATI.wdgen.GWDFFEN_Me_01$WDActiviteFenetre
com.osidev.SIHATI.wdgen.GWDFFEN_Ins_Had_01$WDActiviteFenetre
com.osidev.SIHATI.wdgen.GWDFFEN_Info_All_New$WDActiviteFenetre
com.osidev.SIHATI.wdgen.GWDFFEN_Hlp_hop$WDActiviteFenetre
com.osidev.SIHATI.wdgen.GWDFFEN_Login_Deconnecte$WDActiviteFenetre
com.osidev.SIHATI.wdgen.GWDFFEN_Ins_Had_02$WDActiviteFenetre
com.osidev.SIHATI.wdgen.GWDFFEN_Ins_Had_03$WDActiviteFenetre
com.osidev.SIHATI.wdgen.GWDFFEN_sang_consult$WDActiviteFenetre
com.osidev.SIHATI.wdgen.GWDFFEN_Zone_ast$WDActiviteFenetre
com.osidev.SIHATI.wdgen.GWDFFEN_Notion$WDActiviteFenetre
com.osidev.SIHATI.wdgen.GWDFFEN_Ins_Amb_01$WDActiviteFenetre
com.osidev.SIHATI.wdgen.GWDFFEN_Hlp_Phr$WDActiviteFenetre
com.osidev.SIHATI.wdgen.GWDFFEN_Ins_Amb_02$WDActiviteFenetre
com.osidev.SIHATI.wdgen.GWDFFEN_Notation_HP_Top$WDActiviteFenetre
com.osidev.SIHATI.wdgen.GWDFFEN_Connexion$WDActiviteFenetre
com.osidev.SIHATI.wdgen.GWDFWinDevMobileMessageBox$WDActiviteFenetre
com.osidev.SIHATI.wdgen.GWDFFEN_avis$WDActiviteFenetre
com.osidev.SIHATI.wdgen.GWDFFEN_Menu_Rech$WDActiviteFenetre
com.osidev.SIHATI.wdgen.GWDFWinDevMobileDialogBox$WDActiviteFenetre
com.osidev.SIHATI.wdgen.GWDFFEN_Notation_HP$WDActiviteFenetre
com.osidev.SIHATI.wdgen.GWDFFEN_hp_New$WDActiviteFenetre
com.osidev.SIHATI.wdgen.GWDFFEN_Ph_New$WDActiviteFenetre
com.osidev.SIHATI.wdgen.GWDFFEN_Menu_Perm_New$WDActiviteFenetre
com.osidev.SIHATI.wdgen.GWDFFEN_Notation_Pharm_Top$WDActiviteFenetre
com.osidev.SIHATI.wdgen.GWDFFEN_Login_ID$WDActiviteFenetre
com.osidev.SIHATI.wdgen.GWDFFEN_sang_Loc$WDActiviteFenetre
com.osidev.SIHATI.wdgen.GWDFFEN_SOS_Sang_01$WDActiviteFenetre
com.osidev.SIHATI.wdgen.GWDFFEN_Notation_Top$WDActiviteFenetre
com.osidev.SIHATI.wdgen.GWDFFEN_help_menu$WDActiviteFenetre
com.osidev.SIHATI.wdgen.GWDFFEN_Top_New$WDActiviteFenetre
com.osidev.SIHATI.wdgen.GWDFFEN_HLP$WDActiviteFenetre
com.osidev.SIHATI.wdgen.GWDFFEN_hlp_Mode$WDActiviteFenetre
com.osidev.SIHATI.wdgen.GWDFFEN_Login_Quest$WDActiviteFenetre
com.osidev.SIHATI.wdgen.GWDFFEN_Had_Zone$WDActiviteFenetre
com.osidev.SIHATI.wdgen.GWDFFEN_Hors$WDActiviteFenetre
com.osidev.SIHATI.wdgen.GWDFFEN_sang_info02$WDActiviteFenetre
com.osidev.SIHATI.wdgen.GWDFFEN_Zone_Perm_New$WDActiviteFenetre
com.osidev.SIHATI.wdgen.GWDFFEN_Numer02$WDActiviteFenetre
com.osidev.SIHATI.wdgen.GWDFFEN_Notation_Pharm$WDActiviteFenetre
com.osidev.SIHATI.wdgen.GWDFFEN_Ntf$WDActiviteFenetre
com.osidev.SIHATI.wdgen.GWDFFEN_Login_User$WDActiviteFenetre
com.osidev.SIHATI.wdgen.GWDFFEN_Hlp_hor_01$WDActiviteFenetre
com.osidev.SIHATI.wdgen.GWDFFEN_Amb_Zone$WDActiviteFenetre
com.osidev.SIHATI.wdgen.GWDFFEN_sang_obs$WDActiviteFenetre
com.osidev.SIHATI.wdgen.GWDFFEN_Notation$WDActiviteFenetre
com.osidev.SIHATI.wdgen.GWDFFEN_Menu_W$WDActiviteFenetre
com.osidev.SIHATI.wdgen.GWDFFEN_Login_New$WDActiviteFenetre
com.osidev.SIHATI.wdgen.GWDFFEN_Hlp_Sang$WDActiviteFenetre
com.osidev.SIHATI.wdgen.GWDFFEN_Ins_MD_01$WDActiviteFenetre
com.osidev.SIHATI.wdgen.GWDFFEN_Hlp_Med$WDActiviteFenetre
com.osidev.SIHATI.wdgen.GWDFFEN_DB_Loc$WDActiviteFenetre
com.osidev.SIHATI.wdgen.GWDFFEN_Connection$WDActiviteFenetre
com.osidev.SIHATI.wdgen.GWDFFEN_Ins_MD_02$WDActiviteFenetre
com.osidev.SIHATI.wdgen.GWDFFEN_Ins_Ast_01$WDActiviteFenetre
com.osidev.SIHATI.wdgen.GWDFFEN_Hlp_Insc$WDActiviteFenetre
com.osidev.SIHATI.wdgen.GWDFFEN_sans_fin$WDActiviteFenetre
com.osidev.SIHATI.wdgen.GWDFFEN_presnt_01$WDActiviteFenetre
com.osidev.SIHATI.wdgen.GWDFFEN_Online$WDActiviteFenetre
com.osidev.SIHATI.wdgen.GWDFFEN_Menu_1$WDActiviteFenetre
com.osidev.SIHATI.wdgen.GWDFFEN_Ins_MD_03$WDActiviteFenetre
com.osidev.SIHATI.wdgen.GWDFFEN_Ins_Ast_02$WDActiviteFenetre
com.osidev.SIHATI.wdgen.GWDFFEN_Login_code$WDActiviteFenetre
com.osidev.SIHATI.wdgen.GWDFFEN_Log_sign$WDActiviteFenetre
com.osidev.SIHATI.wdgen.GWDFFEN_Ins_Ast_03$WDActiviteFenetre
com.osidev.SIHATI.wdgen.GWDFFEN_Ins_Glb$WDActiviteFenetre
com.osidev.SIHATI.wdgen.GWDFFEN_Med_New$WDActiviteFenetre
com.osidev.SIHATI.wdgen.GWDFFEN_Top$WDActiviteFenetre
com.osidev.SIHATI.wdgen.GWDFFEN_Ins_PH_01$WDActiviteFenetre
com.osidev.SIHATI.wdgen.GWDFFEN_Del_Wil$WDActiviteFenetre
com.osidev.SIHATI.wdgen.GWDFFEN_Ins_PH_02$WDActiviteFenetre
com.osidev.SIHATI.wdgen.GWDFFEN_Ins_ET_01$WDActiviteFenetre
com.osidev.SIHATI.wdgen.GWDFFEN_Add$WDActiviteFenetre
com.osidev.SIHATI.wdgen.GWDFFEN_Ins_PH_03$WDActiviteFenetre
com.osidev.SIHATI.wdgen.GWDFFEN_Ins_ET_02$WDActiviteFenetre
com.osidev.SIHATI.wdgen.GWDFFEN_Hlp_phG$WDActiviteFenetre
com.osidev.SIHATI.wdgen.GWDFFEN_Ins_ET_03$WDActiviteFenetre
fr.pcsoft.wdjava.core.erreur.report.WDErrorReportActivity
fr.pcsoft.wdjava.ui.activite.WDActivite$BlankActivity
fr.pcsoft.wdjava.net.oauth2.WDOAuth2Manager$OAuthActivity
com.facebook.FacebookActivity
fr.pcsoft.wdjava.ui.searchbar.WDSearchActivity

Providers

fr.pcsoft.wdjava.ui.searchbar.WDSearchHistory

Services

fr.pcsoft.wdjava.core.service.WDServiceLocal

Receivers

fr.pcsoft.wdjava.notification.WDNotificationBroadcastReceiver

Interesting Strings

http://www.w3.org/2000/10/XMLSchema
http://play.google.com/store/apps/details?id=com.facebook.orca
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.osidev.SIHATI
https://.facebook.com
http://www.w3.org/1999/XMLSchema
http://www.w3.org
http://www.w3.org/2000/xmlns/
https://facebook.com
http://schemas.android.com/apk/res/android
http://www.w3.org/2001/XMLSchema
https://graph-video.%s
https://graph.%s

Other Versions

More Android Apps to Consider