Blix Gazetka Gazetki Promocyjne APK

Version 4.35.1 - com.gazetki.gazetki
Last updated: 2020-09-19
gazetki,shopping,blix:

Blix Gazetka Gazetki Promocyjne apk

APP Information

Download Version 4.35.1 (955)
Apk Size16.24 MB
App DeveloperMedia Markt E-Business GmbH
Malware CheckTRUSTED
Install on Android4.4.x and up
App Packagecom.gazetki.gazetki.apk
MD5b39a8380f015c804294577eaa9313392
Rate5
Website http://blix.pl

Download Blix Gazetka Gazetki Promocyjne 4.35.1 APK

App Description

Blix Gazetka Gazetki Promocyjne is gazetki,shopping,blix, content rating is Everyone (PEGI-3). This app is rated 5 by 4 users who are using this app. To know more about the company/developer, visit Media Markt E-Business GmbH website who developed it. com.gazetki.gazetki.apk apps can be downloaded and installed on Android 4.4.x and higher Android devices. The Latest Version of 4.35.1 Available for download. Download the app using your favorite browser and click Install to install the application. Please note that we provide both basic and pure APK files and faster download speeds than APK Mirror. This app APK has been downloaded 13523+ times on store. You can also download com.gazetki.gazetki APK and run it with the popular Android Emulators.

Blix to darmowa aplikacja z gazetkami najpopularniejszych sieci handlowych: Biedronka, Lidl, Kaufland, Netto, Rossmann, Pepco. Promocje zawsze pod ręką!

Aktualne promocje i twoje gazetki do sklepów w Twoim telefonie: Biedronka, Lidl, Auchan, Netto, Pepco, Hebe, Rossmann, Carrefour. Wszystkie gazetki w jednym miejscu! Nie musisz się już martwić o papierowe gazetki - przeglądaj promocje na smartfonie. Codziennie nowe gazetki - każdego dnia aktualizujemy darmowe gazetki. Zainstaluj Blix gazetki aktualne promocje i planuj zakupy. Sprawdzisz okazje i sklepy, które lubisz i promocje w telefonie. 

Dzięki inteligentnej wyszukiwarce produktów, sprawdzisz gdzie kupisz najtaniej wybrany produkt. 

Auchan gazetka, Pepco gazetka, Carrefour gazetka, Kaufland gazetka, Rossmann gazetka, Drogeria Natura, Hebe, Aldi i inne sklepy. Każda oferta jest aktualna - publikujemy gazetki z oficjalnych stron sklepów. 

Wypróbuj szybką i prostą listę zakupów w aplikacji BLIX. Przeglądaj gazetki, zapisuj produkty, które chcesz kupić. Wygodna lista zakupowa pomoże Ci w planowaniu codziennych zakupów. 

Dlaczego warto korzystać z listy zakupów w aplikacji Blix?
- prosta i intuicyjna obsługa
- szybkie i łatwe dodawanie produktów do listy
- możliwość zapisywania stron gazetek
- ręczne wpisywanie produktów na listę 
- możliwość udostępniania listy zakupów bliskim 

Dzięki aplikacji będziesz mógł przeglądać aktualne gazetki promocyjne w sklepach o dowolnej porze. Oszczędzaj czas i pieniądze! Pobierz teraz najpopularniejszą i najlepiej ocenianą aplikację z gazetkami w Polsce i przeglądaj promocje gdziekolwiek jesteś. Sprawdzaj aktualne promocje w konkretnych sklepach: Lidl, Biedronka, Auchan, Rossmann, Stokrotka, Tesco, Drogeria Natura. Gazetka promocyjna dodawana na bieżąco, zawsze aktualna oferta!

Dlaczego warto korzystać z aplikacji Blix?
1) dostęp do gazetek promocyjnych popularnych marketów
2) elektroniczna wersja gazetki Biedronka, Lidl, Rossmann, Drogeria Natura zamiast papierowych 
3) dodawaj ulubione sklepy i otrzymuj powiadomienia o nowych gazetkach, dowiesz się jako pierwszy o nowej ofercie 
4) wyszukiwarka produktów - znajdź produkt w najlepszej cenie
5) szybka lista zakupowa - możesz dodać produkt z gazetki, zapisać stronę gazetki lub wpisać ręcznie. Planuj zakupy z Blix, a już nigdy niczego nie zapomnisz 
6) zapisuj swoje karty lojalnościowe: Moja Biedronka, Payback, Skarbonka Auchan, Klub Rossmann, Clubcard Tesco, Ikea Family i nie będziesz musiał nosić plastikowych kart w portfelu - wszystkie karty w telefonie
7) ponad 1 000 000 użytkowników pobrało naszą aplikację - każdego dnia aplikacja Blix gazetki gazetka pomaga w planowaniu zakupów i wyszukiwaniu najlepszych okazji
8) aplikacja jest darmowa i nie musisz się rejestrować - przeglądaj darmowe gazetki

Gazetki promocje Biedronka, gazetki promocje Kaufland, gazetki promocje Lidl, gazetki promocje Pepco, promocje w sklepach, Rossmann promocje, aplikacja gazetki. Darmowe gazetki w bezpłatnej aplikacji!

Znajdziesz nie tylko gazetki sklepów spożywczych, ale również z innych branż: Castorama, Leroy Merlin, Hebe, Pepco, Ikea, Smyk, Media Markt, Media Expert i wiele innych. Znajdziesz również oferty sklepów odzieżowych jak H&M, Diverse czy Reserved - promocje w sklepach odzieżowych, promocje ubrania, promocje w sklepach.

Planuj zakupy z Blix - to takie łatwe. Szybko wyszukasz produkty, sprawdzisz promocje i zrobisz listę zakupów. Pobierz aplikację i już dziś zacznij oszczędzać z Blixem. Wszystkie gazetki promocyjne w jednym miejscu!
Blix is a free application with newsletters of the most popular retail chains: Biedronka, Lidl, Kaufland, Netto, Rossmann, Pepco. Promotions always at hand!

Current promotions and your newsletters to stores on your phone: Biedronka, Lidl, Auchan, Netto, Pepco, Hebe, Rossmann, Carrefour. All newsletters in one place! You do not have to worry about paper news - browse promotions on your smartphone. New newsletters every day - we update free newspapers every day. Install Blix newsletters current promotions and plan purchases. Check the deals and shops you like and promotions on your phone.

Thanks to the intelligent product search engine, you can check where you buy the cheapest product.

Auchan newsletter, Pepco newsletter, Carrefour newsletter, Kaufland newsletter, Rossmann newsletter, Drugstore Nature, Hebe, Aldi and other shops. Each offer is current - we publish newspapers from the official websites of the stores.

Try a quick and easy shopping list in the BLIX app. Browse newsletters, save the products you want to buy. A convenient shopping list will help you plan your daily shopping.

Why is it worth to use the shopping list in the Blix application? 
- simple and intuitive operation
- quick and easy adding products to the list
- possibility of saving pages of newspapers
- manually enter products on the list
- the ability to share a shopping list with relatives

Thanks to the application, you will be able to view current promotional newsletters in stores at any time. Save time and money! Download now the most popular and best rated newsletter app in Poland and browse promotions wherever you are. Check current promotions in specific stores: Lidl, Biedronka, Auchan, Rossmann, Stokrotka, Tesco, Drogeria Natura. A promotional newspaper added on an ongoing basis, always up to date!

Why is it worth using the Blix application?
1) access to promotional newsletters of popular stores
2) an electronic version of the Biedronka, Lidl, Rossmann, Drogeria Natura newspaper, instead of paper
3) add your favorite stores and receive notifications about new newsletters, you will find out first about the new offer
4) product search engine - find the product at the best price
5) quick shopping list - you can add a product from the newsletter, save the newsletter page or enter it manually. Plan your shopping with Blix and you will never forget anything
6) save your loyalty cards: My Biedronka, Payback, Skarbonka Auchan, Club Rossmann, Clubcard Tesco, Ikea Family and you will not have to carry plastic cards in your wallet - all cards in your phone
7) over 1,000,000 users have downloaded our application - every day the Blix newsletter application helps you plan your shopping and search for the best deals
8) the application is free and you do not have to register - browse the free newsletters

Biedronka newsletter promotions, Kaufland promotions, Lidl newsletters, Pepco promotions, promotions in stores, Rossmann promotions, newsletter application. Free newsletters in a free app!

You will find not only newsletters from grocery stores, but also other industries: Castorama, Leroy Merlin, Hebe, Pepco, Ikea, Smyk, Media Markt, Media Expert and many others. You will also find clothing stores like H & M, Diverse or Reserved - promotions in clothing stores, promotions of clothes, promotions in stores.

Plan purchases with Blix - it's that easy. Quickly search for products, check promotions and make a shopping list. Download the application and start saving with Blix today. All promotional newsletters in one place!
 

App ChangeLog

 • W nowej wersji aplikacji Blix:
 • 🐛 Poprawiliśmy drobne błędy.

App Screens

Blix Gazetka Gazetki Promocyjne App Screen 1Blix Gazetka Gazetki Promocyjne App Screen 2Blix Gazetka Gazetki Promocyjne App Screen 3Blix Gazetka Gazetki Promocyjne App Screen 4Blix Gazetka Gazetki Promocyjne App Screen 5

Permissions

requires following permissions on your android device.

android.permission.ACCESS_BACKGROUND_LOCATION
android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION
android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION
android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE
android.permission.ACCESS_WIFI_STATE
android.permission.BLUETOOTH
android.permission.BLUETOOTH_ADMIN
android.permission.CAMERA
android.permission.CHANGE_WIFI_STATE
android.permission.FOREGROUND_SERVICE
android.permission.INTERNET
android.permission.READ_SYNC_SETTINGS
android.permission.RECEIVE_BOOT_COMPLETED
android.permission.RECORD_AUDIO
android.permission.VIBRATE
android.permission.WAKE_LOCK
android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE
com.google.android.c2dm.permission.RECEIVE
com.google.android.finsky.permission.BIND_GET_INSTALL_REFERRER_SERVICE
android.hardware.faketouch
android.hardware.location
android.hardware.microphone
android.hardware.screen.portrait
android.hardware.wifi
approximate location (network-based)
Allows the app to get your approximate location. This location is derived by location services using network location sources such as cell towers and Wi-Fi. These location services must be turned on and available to your device for the app to use them. Apps may use this to determine approximately where you are.

precise location (GPS and network-based)
Allows the app to get your precise location using the Global Positioning System (GPS) or network location sources such as cell towers and Wi-Fi. These location services must be turned on and available to your device for the app to use them. Apps may use this to determine where you are, and may consume additional battery power.

view network connections
Allows the app to view information about network connections such as which networks exist and are connected.

view Wi-Fi connections
Allows the app to view information about Wi-Fi networking, such as whether Wi-Fi is enabled and name of connected Wi-Fi devices.

pair with Bluetooth devices
Allows the app to view the configuration of the Bluetooth on the phone, and to make and accept connections with paired devices.

access Bluetooth settings
Allows the app to configure the local Bluetooth phone, and to discover and pair with remote devices.

take pictures and videos
Allows the app to take pictures and videos with the camera. This permission allows the app to use the camera at any time without your confirmation.

connect and disconnect from Wi-Fi
Allows the app to connect to and disconnect from Wi-Fi access points and to make changes to device configuration for Wi-Fi networks.

GET ACCOUNTS
Allows access to the list of accounts in the Accounts Service.

full network access
Allows the app to create network sockets and use custom network protocols. The browser and other applications provide means to send data to the internet, so this permission is not required to send data to the internet.

read sync settings
Allows the app to read the sync settings for an account. For example, this can determine whether the People app is synced with an account.

run at startup
Allows the app to have itself started as soon as the system has finished booting. This can make it take longer to start the phone and allow the app to slow down the overall phone by always running.

record audio
Allows the app to record audio with the microphone. This permission allows the app to record audio at any time without your confirmation.

control vibration
Allows the app to control the vibrator.

prevent phone from sleeping
Allows the app to prevent the phone from going to sleep.

modify or delete the contents of your SD card
Allows the app to write to the SD card.

receive data from Internet
Allows apps to accept cloud to device messages sent by the app's service. Using this service will incur data usage. Malicious apps could cause excess data usage.

Older Versions

More Android Apps to Consider

Google Play Reviews

 1. TheAnt-avatar

  TheAnt

  2020-02-07T04:02:02.790Z

  Too bad not possible to change language

 2. Tim Ruban-avatar

  Tim Ruban

  2019-11-02T07:15:27.824Z

  Nice app, easy to find discounts in many shops.

 3. Cyprien Zabrocki-avatar

  Cyprien Zabrocki

  2019-08-24T09:27:01.872Z

  Everything you can expect from app like this - is present. Comfortable, non-complex.

 4. Krossky Official-avatar

  Krossky Official

  2018-10-08T18:37:07.888Z

  Just good app!

 5. A Google user-avatar

  A Google user

  2018-09-27T06:34:13.406Z

  It fits as a glove.

 6. Wirgi Nie-avatar

  Wirgi Nie

  2020-02-21T10:04:56.514Z

  Super aplikacja

 7. Tomasz Giesek-avatar

  Tomasz Giesek

  2020-01-31T15:07:27.214Z

  Bardzo fajna i przydatna apka. Wszystkie gazetki promocyjne w jednym miejscu.

 8. Magda Zaras-avatar

  Magda Zaras

  2019-10-19T12:15:37.533Z

  super aplikacja. używam jej do znajdowania fajnych fantów np w biedrze i lidlu i rzadkich warzyw i jedzenia. przydałaby mi się funkcja żebym jak przypadkiem nacisne w gazetkę mogła ją zaznaczyć znów jako nieprzeczytana.

 9. Paulina T-avatar

  Paulina T

  2019-11-23T19:24:14.499Z

  Po aktualizacji nie działa:-( wielka szkoda. Ciągle wyskakuje błąd.

 10. Romu-avatar

  Romu

  2019-10-18T20:22:21.482Z

  Cudo

 11. paulinahoffmann-avatar

  paulinahoffmann

  2019-10-20T07:41:27.578Z

  Ok

 12. Barbara Grochmal-avatar

  Barbara Grochmal

  2019-10-04T17:05:22.423Z

  Super rzecz,można wszystko sprawdź

 13. Cezary Moska-avatar

  Cezary Moska

  2019-09-19T12:05:25.421Z

  Dope

 14. Natalia Czarnul-avatar

  Natalia Czarnul

  2019-07-29T04:44:46.257Z

  najlepsza aplikacja z gazetkami !! bardzo polecam:))

 15. Rafał Tarka-avatar

  Rafał Tarka

  2019-07-11T01:01:51.646Z

  Wszystko tu działa jak należy, a user experience stoi na najwyższym poziomie. Ciężko opisać te wszystkie drobne niuanse, dzięki którym różne czynności wymagają 2 kliknięć zamiast 3, ale tak właśnie powinno się projektować aplikacje. Pozdrawiam i polecam.

 16. Karolina Tydlackova-avatar

  Karolina Tydlackova

  2019-07-24T16:37:22.775Z

  super aplikacja!!!

 17. Pawel Pawel-avatar

  Pawel Pawel

  2019-06-02T13:30:43.743Z

  Lista zakupów w gazetach, czyli brak możliwości wyłączenia ikony pływającej w gazetach za pomocą opcji w apce.

 18. Weronika Divvine-avatar

  Weronika Divvine

  2019-05-16T22:03:49.541Z

  perfect 👌

 19. Kordian Wikliński-avatar

  Kordian Wikliński

  2019-04-24T09:01:31.183Z

  Mogłoby być lepsza jakość gazetek, bo po zoomie czcionka jest nie wyraźną. Edit : Błędy poprawione. Apka zasługuje na 5 gwiazdek.

 20. A Google user-avatar

  A Google user

  2019-02-15T08:26:39.267Z

  Zbiór wielu promocji w formie gazetek z łatwą wyszukiwarką. Fajne i przydatne mieć wszystko w jednej aplikacji.

 21. Maciej Bugiel-avatar

  Maciej Bugiel

  2019-03-09T14:31:22.544Z

  Za bezsensowne mnożenie aplikacji - brak obsługi kuponów jak w Qpony.

 22. Guido Motta-avatar

  Guido Motta

  2019-02-20T11:04:11.629Z

  super aplikacja. taką właśnie potrzebowałem do planowania zakupów.

 23. Maciej Lewandowski-avatar

  Maciej Lewandowski

  2019-03-26T20:26:00.953Z

  Spoko apka. Taka nie za dobra.

 24. Michal Urbanek-avatar

  Michal Urbanek

  2019-01-24T14:02:24.402Z

  super app

 25. Anna Dulla-avatar

  Anna Dulla

  2019-02-16T14:00:54.943Z

  Wszystkie poszczególne gazetki w 1dnej aplikacji. Wystarczy tylko wyszukać swoje ulubione marki. Polecam bo warto 😊

 26. Nikhil Modi-avatar

  Nikhil Modi

  2018-11-30T19:07:50.100Z

  Good

 27. พอล พอล-avatar

  พอล พอล

  2018-11-01T18:01:33.833Z

  adds In the middle of magazines about 'shopping list', navigation could be better, it has still tons of magazines

 28. A Google user-avatar

  A Google user

  2018-07-12T10:38:21.693Z

  Overall good, but there is no option to disable notifications. I find them annoying

 29. Mo Ze-avatar

  Mo Ze

  2018-08-08T06:28:36.899Z

  Gazetki sa dodawane z opóźnieniem 😶

 30. Patryk Cyrzan-avatar

  Patryk Cyrzan

  2018-05-28T09:25:41.929Z

  Ok, przyznaję, że nie wiedziałem, że można to odhaczyć. No ale przyznam, że nie było to jasne. Według mnie powinno to być domyślnie wyłączone. Edytuję na 5 gwiazdek ;)

 31. Małgosia Zosia-avatar

  Małgosia Zosia

  2018-03-29T14:08:17.416Z

  Super! Wyszukasz gazetkę po sklepie albo produkcie. Polecam!

 32. Mika xD-avatar

  Mika xD

  2018-04-23T07:33:55.180Z

  Super, polecam :D

 33. seffer84-avatar

  seffer84

  2018-05-17T08:51:14.199Z

  Super

 34. Maja Bronikowska-avatar

  Maja Bronikowska

  2018-03-19T15:45:56.508Z

  Ja jestem od hasztagów (kanał na YT) no i gdzie wyświetlają się te promocje. Moim zdaniem jak chcecie mniec jeszcze bardziej podwyzszoną ocenę to powinniście zrobić takie cos że np jest mleko i porównać ceny z każdych sklepów.

 35. Paweł Sierżant-avatar

  Paweł Sierżant

  2018-01-27T10:10:38.421Z

  samo bez pytania wrzuca jakieś zajebane sklepy do ulubionych a ja ich nie lubię

 36. Kinia Gelu-avatar

  Kinia Gelu

  2017-12-11T14:33:31.736Z

  Niby ok, ale od ostatniej aktualizacji wogole nie widac Rossmanna

 37. Konrad Komorowski-avatar

  Konrad Komorowski

  2018-03-02T10:24:58.561Z

  Very helpful

 38. Harpe P-avatar

  Harpe P

  2017-11-22T01:13:26.500Z

  Działa o wiele szybciej i płynniej niż konkurencja, przejrzysty i prosty interfejs ;)

 39. A Google user-avatar

  A Google user

  2017-11-25T18:07:55.546Z

  Quite useful, no need to browse several sites, here you get everything on one plate. Thanks

 40. Ania Włosek-avatar

  Ania Włosek

  2017-11-13T19:15:22.610Z

  Bardzo przydatna

 41. A Google user-avatar

  A Google user

  2017-09-13T17:34:20.524Z

  I really like it. Quickly can check newest sales for anything shop's have to offer. No sign up for news letters, no waste of paper. Simply great for people who looking to save money.

 42. Adam Bużko-avatar

  Adam Bużko

  2017-10-14T09:41:45.289Z

  Paskudny interfejs. Nie da podzielić się całą gazetką. Brak możliwości zapisania całej gazetki. A do tego jeszcze reklamy... Po aktualizacji 4.3.2 większość ustawień zostalo zresetowanych, wraz z listą ulubionych sklepów.. super.

 43. Radosław Szyiński-avatar

  Radosław Szyiński

  2017-11-16T12:59:38.299Z

  Było dobrze ale zepsuliście. Zatrudnijcie dobrego UXa dobrze Wam radzę. Jeszcze raz wpieprzycie mi sponsorowaną gazetke do ulubionych to koniec z używaniem tej apki. Ulubione to przestrzeń prywatna i święta dla użytkonika! Nie wolno bez jego zezwolenia ładować mu jakiś śmieci. Na ten super pomysł pewnie wpadł jakiś pseudo marketingowiec. 5!

 44. Sylwia J-avatar

  Sylwia J

  2017-08-22T20:36:19.872Z

  Było super, ale reklamy pojawiające się jako nowe gazetki są niedopuszczalne. Migajace obok i jako dodatkowe strony były zrozumiałe, ale konieczność wchodzenia w nie, żeby zniknęło oznaczenie nowej gazetki przy sklepie... Nie.

 45. Bartek Żebrowski-avatar

  Bartek Żebrowski

  2017-09-07T11:03:39.734Z

  "Gubi" ulubione, trzeba jeszcze raz ustawiać

 46. Arsen Tuniev-avatar

  Arsen Tuniev

  2017-07-12T11:10:02.334Z

  Very useful app. Just one request - please make ability to draw by finger around goods you need and add it up special space where you could see exactly what you choose in magazines avoid flip through the pages.

 47. Paweł Jarosz-avatar

  Paweł Jarosz

  2017-05-12T04:45:14.174Z

  Proszę o Auchana i Groszek. Ogólnie aplikacja super.

 48. Kasia Zissimatos-avatar

  Kasia Zissimatos

  2017-07-25T11:34:52.919Z

  All shops in one I love it

 49. Cyber Fan-avatar

  Cyber Fan

  2017-02-25T21:52:05.722Z

  Świetna! Używamy z rodziną prawie codziennie! Do poprawy - wyniki wyszukania powinny zawierać tylko sklepy z włączonymi powiadomieniami (ewentualnie opcja). Dopasowanie wzorca wyszukania jest dziwne - "śliwk" powinno zwracać "śliwki"(m.in.) a tak nie jest. To wbrew regułom sztuki. Brakuje funkcji: - pokaż tylko sklepy z nowymi gazetkami - zaznacz (wszystkie sklepy lub wszystkie gazetki danego sklepu ) nowe jako zobaczone - tworzenie listy zakupów z prawdziwego zdarzenia, czyli bazy zawierającej produkt, cenę, nazwę sklepu, jego adres, odległość (sortuj), dni i godziny otwarcia, początek(sortuj) i koniec promocji - alerty zgłaszane jeśli pojawiły się szukane produkty Brakuje sklepów - TopMarket, Delikatesy M&L, Livio... Życzę wielu sukcesów!

 50. Mariusz Amek-avatar

  Mariusz Amek

  2017-03-20T07:24:59.930Z

  Bardzo przydatna appka. Dużo gazetek w jednym miejscu. Polecam łowcom promocji ;)

 51. Natalie Legień-avatar

  Natalie Legień

  2017-03-02T15:49:12.204Z

  I think it's great - easy to use and lets make access most of my favourite shops

 52. Kate Kate-avatar

  Kate Kate

  2017-02-03T19:13:19.842Z

  po aktualizacji aplikacja nie działa

 53. Lukasz-avatar

  Lukasz

  2017-04-26T13:08:16.408Z

  Brak sortowania wg własnej kolejność

 54. Ewelina Gajda-avatar

  Ewelina Gajda

  2017-04-29T03:34:52.836Z

  Super. Wszystko wiem gdzie cos jest.

 55. bizzrahul z-avatar

  bizzrahul z

  2017-04-26T21:07:57.959Z

  najlepsza😍

 56. Art-avatar

  Art

  2016-12-14T18:01:57.680Z

  Odradzam. W reklamie na insta zobaczyłem tą aplikacje. Proponowane byl zestaw za 10 zl w maku. Ściągnęłem i nic nie ma. Powodzenia!!!!

 57. Julek Skrzypiec-avatar

  Julek Skrzypiec

  2016-12-30T07:25:41.207Z

  Naprawdę polecam. Żeby aktualizacje jej nie zepsuty.

 58. Wiktoria Korecka-avatar

  Wiktoria Korecka

  2016-11-12T05:20:03.304Z

  Cały czas występuje błąd!

 59. Paula Cuper-avatar

  Paula Cuper

  2016-08-30T05:27:07.660Z

  Po aktualizacji występuje błąd. Dalabym 5 gwiazdek bo apka super. Mam nadzieję ze szybko to naprawicie ;)

 60. Kinia Pączkowska-avatar

  Kinia Pączkowska

  2016-11-12T07:30:58.322Z

  W mojej miejscowości rzadko dochodzą gazetki w formie papierowej, a dzięki aplikacji mam stały dostęp do aktualnych promocji

 61. Gabriela Dębicka-avatar

  Gabriela Dębicka

  2016-11-13T12:35:56.858Z

  Przydatna aplikacja, plus za wyszukiwarkę. Czekam na dalszy rozwój :)

 62. Maciek Blur-avatar

  Maciek Blur

  2016-10-23T05:28:34.874Z

  What was the fixed bug that required bluetooth permission?

 63. Maciej Maczka-avatar

  Maciej Maczka

  2016-08-23T17:10:35.871Z

  Fajna ale co chwilę jest komunikat "wystąpiły błąd"

 64. Piotr Stasieńko-avatar

  Piotr Stasieńko

  2016-09-01T11:00:35.827Z

  Fajna sprawa wszystkie gazetki w jednym miejscu

 65. alicja ziomek-avatar

  alicja ziomek

  2016-08-27T19:47:26.635Z

  Super wchodzę,bez brania ulotek

 66. Lukasz Grden-avatar

  Lukasz Grden

  2016-07-05T21:14:35.121Z

  Jedna aplikacja i wszystkie gazetki. Cud miod dla zakupocholikow.

 67. Veeram Mahadea-avatar

  Veeram Mahadea

  2016-07-27T19:58:37.239Z

  Idealna

 68. A Google user-avatar

  A Google user

  2016-09-03T18:48:25.455Z

  Description

 69. Marcin Sosna-avatar

  Marcin Sosna

  2016-04-10T07:54:49.940Z

  Aplikacja bardzo użyteczna i warta ceny jaką są wyskakujące reklamy.

 70. Krzysztof Zubrowski-avatar

  Krzysztof Zubrowski

  2016-05-01T04:28:08.284Z

  Zyskujesz dużo czasu

 71. G. D.-avatar

  G. D.

  2016-04-13T20:55:58.201Z

  Użyteczna ale wymaga dopracowania

 72. Stanisław Sopata-avatar

  Stanisław Sopata

  2016-03-06T22:27:37.380Z

  Proponuję dodać Makro do listy. Dziwne, że nie ma a jest np. Selgros.

 73. Maciej CT-avatar

  Maciej CT

  2016-02-27T18:13:28.700Z

  Szukajka kozaczy. Po prostu najlepsza gazetkowa apka. 5/5.

 74. Patryk Wekwejt-avatar

  Patryk Wekwejt

  2016-03-02T18:56:32.585Z

  Za duzo powiadomien

 75. Adam Loba-avatar

  Adam Loba

  2016-03-21T17:50:28.827Z

  Polecam!!!

 76. Emil Piorkowski-avatar

  Emil Piorkowski

  2016-01-23T05:00:46.389Z

  Super apka, naprawdę się przydaje, prosta i czytelna

 77. Hieronim Makita-avatar

  Hieronim Makita

  2015-12-03T06:11:12.129Z

  spelnia swoja role w 100%

 78. Mirosław Błaszko-avatar

  Mirosław Błaszko

  2015-11-28T16:43:55.117Z

  Najlepsza aplikacja z gazetkami

 79. Katarzyna Jaszkiewicz-avatar

  Katarzyna Jaszkiewicz

  2015-10-27T12:01:19.846Z

  Najlepsza na świecie :D

 80. JustineB-avatar

  JustineB

  2015-10-07T02:26:17.586Z

  Po ostatniej aktualizacji, aplikacja po uruchomieniu automatycznie się wyłącza... Czy da się cofnąć aktualizacje? Jeśli tak pomocy;-)

 81. Pawel Niemialtowski-avatar

  Pawel Niemialtowski

  2015-10-08T21:21:47.516Z

  Jedna z lepszych jakie sprawdziłem

 82. Krzysiek Maryniak-avatar

  Krzysiek Maryniak

  2015-09-11T12:59:48.920Z

  Super zjednym minusem brak synchronizacji.

 83. Karol Wężyk-avatar

  Karol Wężyk

  2015-09-02T12:07:15.957Z

  Używam od dłuższego czasu i korzystam bardzo często. Wygodna i poręczna apka.

 84. Slawek Kujawa-avatar

  Slawek Kujawa

  2015-09-02T18:56:54.914Z

  Dobra przydatna aplikacja

 85. Magdalena Zając-avatar

  Magdalena Zając

  2015-06-12T14:25:48.263Z

  Moja ulubiona aplikacja :)

 86. Im Radi-avatar

  Im Radi

  2015-04-10T19:17:01.637Z

  Wszystkie promocyjne gazetki w jednym miejscu.

 87. A Google user-avatar

  A Google user

  2015-10-27T09:31:55.616Z

  Serio?!? Ta aplikacja jest ohydna. Konkurencja czy nie aplikacja jest brzydka :P No i trochę za duży spam notyfikacjami :)

 88. Piotr Bednarek-avatar

  Piotr Bednarek

  2015-02-18T14:27:29.430Z

  Bardzo przydatne przy robieniu zakupów

 89. Robert Skrobek-avatar

  Robert Skrobek

  2015-02-08T11:54:26.897Z

  Bardzo fajna apka i wszystko na biezaco.

 90. Remigiusz Orłowski-avatar

  Remigiusz Orłowski

  2015-01-06T22:08:28.522Z

  Niestety bolączką jest wypuszczanie wielu nieprzetestowanych wersji... Dzisiaj były chyba z trzy, z tego tylko ostatnia się do czegoś nadaje. Trochę to niepoważne.

 91. Pawel Rupinski-avatar

  Pawel Rupinski

  2015-01-04T22:36:36.677Z

  Byc jakas kontrola kuponow. Np w Cropie powiedzieli ze kupon musi byc w wersji papierowej...

 92. yeezy yeezy what's good-avatar

  yeezy yeezy what's good

  2014-10-10T13:35:28.546Z

  troche sie tnie lecz poza tym godna uwagi

 93. Agata Malinowska-avatar

  Agata Malinowska

  2014-10-24T17:32:45.634Z

  Bardzo dobra apka.

 94. Kornela Henzel-avatar

  Kornela Henzel

  2014-09-13T04:32:56.369Z

  Ale, żeby zaznaczyć czy powiadamiać czy nie, trzeba wchodzić w każdy sklep, a my raczej wiemy gdzie kupujemy, więc trochę to uprzykrza życie :) może zrobić jakąś listę?

 95. Anna Andrzejewska-avatar

  Anna Andrzejewska

  2014-09-02T11:28:27.499Z

  Najbardziej potrzebne gazetki w jednym miejscu. Świetna alternatywa dla zbędnej makulatury w domu. Polecam.

 96. A Google user-avatar

  A Google user

  2014-08-23T06:36:56.300Z

  Wiele promocji w jednym miejscu i zawsze pod ręką

 97. Mohamed Elbanna-avatar

  Mohamed Elbanna

  2014-07-27T21:35:14.479Z

  Very good App.

 98. A Google user-avatar

  A Google user

  2014-07-23T10:55:58.805Z

  Przydałoby się stworzyć kategorię Ulubione, bo szkoda czasu na niektóre sklepy

 99. Kamil Chudoba-avatar

  Kamil Chudoba

  2014-07-15T05:50:08.997Z

  3 razy pojawia się komunikat, że przestała działać u dopiero wtedy zaczyna.

 100. Emil Słomiński-avatar

  Emil Słomiński

  2014-03-21T07:34:02.929Z