Blix Gazetka Promocyjna Gazetki Biedronka Pepco APK

Version 4.17.1 - com.gazetki.gazetki
Last updated: 2019-05-16 08:13:30
gazetki,shopping,blix

My newsletter: Auchan, Drogeria Natura, Kaufland, KiK, Rossmann, Tesco, Lidl.

APP Information

App Download Version4.17.1 (853)
Updated2019-05-16 08:13:30
Apk Size10.75 MB
App DeveloperMedia Markt E-Business GmbH
Malware CheckTRUSTED
Install on Android4.1.x and up
App Packagecom.gazetki.gazetki.apk
MD5f7abfcb54e4009f00a5aad4c404b68db
Rate5
Websitehttp://blix.pl

Download Blix Gazetka Promocyjna Gazetki Biedronka Pepco 4.17.1 APK

App Description

Blix Gazetka Promocyjna Gazetki Biedronka Pepco is gazetki,shopping,blix, content rating is Everyone (PEGI-3). This app is rated 5 by 4 users who are using this app. To know more about the company/developer, visit Media Markt E-Business GmbH website who developed it. com.gazetki.gazetki.apk apps can be downloaded and installed on Android 4.1.x and higher Android devices. The Latest Version of 4.17.1 Available for download. Download the app using your favorite browser and click Install to install the application. Please note that we provide both basic and pure APK files and faster download speeds than Blix Gazetka Promocyjna Gazetki Biedronka Pepco APK Mirror. This app APK has been downloaded 8661+ times on store. You can also download com.gazetki.gazetki APK and run it with the popular Android Emulators.

Blix to darmowa aplikacja z gazetkami najpopularniejszych sieci handlowych: Biedronka, Lidl, Kaufland, Netto, Rossmann, Pepco. Promocje zawsze pod ręką!

Aktualne promocje i twoje gazetki do sklepów w Twoim telefonie: Biedronka, Lidl, Auchan, Netto, Pepco, Hebe, Rossmann, Carrefour. Wszystkie gazetki w jednym miejscu! Nie musisz się już martwić o papierowe gazetki - przeglądaj promocje na smartfonie. Codziennie nowe gazetki - każdego dnia aktualizujemy darmowe gazetki. Zainstaluj Blix gazetki aktualne promocje i planuj zakupy. Sprawdzisz okazje i sklepy, które lubisz i promocje w telefonie. 

Dzięki inteligentnej wyszukiwarce produktów, sprawdzisz gdzie kupisz najtaniej wybrany produkt. 

Auchan gazetka, Pepco gazetka, Carrefour gazetka, Kaufland gazetka, Rossmann gazetka, Drogeria Natura, Hebe, Aldi i inne sklepy. Każda oferta jest aktualna - publikujemy gazetki z oficjalnych stron sklepów. 

Wypróbuj szybką i prostą listę zakupów w aplikacji BLIX. Przeglądaj gazetki, zapisuj produkty, które chcesz kupić. Wygodna lista zakupowa pomoże Ci w planowaniu codziennych zakupów. 

Dlaczego warto korzystać z listy zakupów w aplikacji Blix?
- prosta i intuicyjna obsługa
- szybkie i łatwe dodawanie produktów do listy
- możliwość zapisywania stron gazetek
- ręczne wpisywanie produktów na listę 
- możliwość udostępniania listy zakupów bliskim 

Dzięki aplikacji będziesz mógł przeglądać aktualne gazetki promocyjne w sklepach o dowolnej porze. Oszczędzaj czas i pieniądze! Pobierz teraz najpopularniejszą i najlepiej ocenianą aplikację z gazetkami w Polsce i przeglądaj promocje gdziekolwiek jesteś. Sprawdzaj aktualne promocje w konkretnych sklepach: Lidl, Biedronka, Auchan, Rossmann, Stokrotka, Tesco, Drogeria Natura. Gazetka promocyjna dodawana na bieżąco, zawsze aktualna oferta!

Dlaczego warto korzystać z aplikacji Blix?
1) dostęp do gazetek promocyjnych popularnych marketów
2) elektroniczna wersja gazetki Biedronka, Lidl, Rossmann, Drogeria Natura zamiast papierowych 
3) dodawaj ulubione sklepy i otrzymuj powiadomienia o nowych gazetkach, dowiesz się jako pierwszy o nowej ofercie 
4) wyszukiwarka produktów - znajdź produkt w najlepszej cenie
5) szybka lista zakupowa - możesz dodać produkt z gazetki, zapisać stronę gazetki lub wpisać ręcznie. Planuj zakupy z Blix, a już nigdy niczego nie zapomnisz 
6) zapisuj swoje karty lojalnościowe: Moja Biedronka, Payback, Skarbonka Auchan, Klub Rossmann, Clubcard Tesco, Ikea Family i nie będziesz musiał nosić plastikowych kart w portfelu - wszystkie karty w telefonie
7) ponad 1 000 000 użytkowników pobrało naszą aplikację - każdego dnia aplikacja Blix gazetki gazetka pomaga w planowaniu zakupów i wyszukiwaniu najlepszych okazji
8) aplikacja jest darmowa i nie musisz się rejestrować - przeglądaj darmowe gazetki

Gazetki promocje Biedronka, gazetki promocje Kaufland, gazetki promocje Lidl, gazetki promocje Pepco, promocje w sklepach, Rossmann promocje, aplikacja gazetki. Darmowe gazetki w bezpłatnej aplikacji!

Znajdziesz nie tylko gazetki sklepów spożywczych, ale również z innych branż: Castorama, Leroy Merlin, Hebe, Pepco, Ikea, Smyk, Media Markt, Media Expert i wiele innych. Znajdziesz również oferty sklepów odzieżowych jak H&M, Diverse czy Reserved - promocje w sklepach odzieżowych, promocje ubrania, promocje w sklepach.

Planuj zakupy z Blix - to takie łatwe. Szybko wyszukasz produkty, sprawdzisz promocje i zrobisz listę zakupów. Pobierz aplikację i już dziś zacznij oszczędzać z Blixem. Wszystkie gazetki promocyjne w jednym miejscu!
Blix is a free application with newsletters of the most popular retail chains: Biedronka, Lidl, Kaufland, Netto, Rossmann, Pepco. Promotions always at hand!

Current promotions and your newsletters to stores on your phone: Biedronka, Lidl, Auchan, Netto, Pepco, Hebe, Rossmann, Carrefour. All newsletters in one place! You do not have to worry about paper news - browse promotions on your smartphone. New newsletters every day - we update free newspapers every day. Install Blix newsletters current promotions and plan purchases. Check the deals and shops you like and promotions on your phone.

Thanks to the intelligent product search engine, you can check where you buy the cheapest product.

Auchan newsletter, Pepco newsletter, Carrefour newsletter, Kaufland newsletter, Rossmann newsletter, Drugstore Nature, Hebe, Aldi and other shops. Each offer is current - we publish newspapers from the official websites of the stores.

Try a quick and easy shopping list in the BLIX app. Browse newsletters, save the products you want to buy. A convenient shopping list will help you plan your daily shopping.

Why is it worth to use the shopping list in the Blix application? 
- simple and intuitive operation
- quick and easy adding products to the list
- possibility of saving pages of newspapers
- manually enter products on the list
- the ability to share a shopping list with relatives

Thanks to the application, you will be able to view current promotional newsletters in stores at any time. Save time and money! Download now the most popular and best rated newsletter app in Poland and browse promotions wherever you are. Check current promotions in specific stores: Lidl, Biedronka, Auchan, Rossmann, Stokrotka, Tesco, Drogeria Natura. A promotional newspaper added on an ongoing basis, always up to date!

Why is it worth using the Blix application?
1) access to promotional newsletters of popular stores
2) an electronic version of the Biedronka, Lidl, Rossmann, Drogeria Natura newspaper, instead of paper
3) add your favorite stores and receive notifications about new newsletters, you will find out first about the new offer
4) product search engine - find the product at the best price
5) quick shopping list - you can add a product from the newsletter, save the newsletter page or enter it manually. Plan your shopping with Blix and you will never forget anything
6) save your loyalty cards: My Biedronka, Payback, Skarbonka Auchan, Club Rossmann, Clubcard Tesco, Ikea Family and you will not have to carry plastic cards in your wallet - all cards in your phone
7) over 1,000,000 users have downloaded our application - every day the Blix newsletter application helps you plan your shopping and search for the best deals
8) the application is free and you do not have to register - browse the free newsletters

Biedronka newsletter promotions, Kaufland promotions, Lidl newsletters, Pepco promotions, promotions in stores, Rossmann promotions, newsletter application. Free newsletters in a free app!

You will find not only newsletters from grocery stores, but also other industries: Castorama, Leroy Merlin, Hebe, Pepco, Ikea, Smyk, Media Markt, Media Expert and many others. You will also find clothing stores like H & M, Diverse or Reserved - promotions in clothing stores, promotions of clothes, promotions in stores.

Plan purchases with Blix - it's that easy. Quickly search for products, check promotions and make a shopping list. Download the application and start saving with Blix today. All promotional newsletters in one place!

Blix to darmowa aplikacja z gazetkami najpopularniejszych sieci handlowych: Biedronka, Lidl, Kaufland, Netto, Rossmann, Pepco. Promocje zawsze pod ręką!

Aktualne promocje i twoje gazetki do sklepów w Twoim telefonie: Biedronka, Lidl, Auchan, Netto, Pepco, Hebe, Rossmann, Carrefour. Wszystkie gazetki w jednym miejscu! Nie musisz się już martwić o papierowe gazetki - przeglądaj promocje na smartfonie. Codziennie nowe gazetki - każdego dnia aktualizujemy darmowe gazetki. Zainstaluj Blix gazetki aktualne promocje i planuj zakupy. Sprawdzisz okazje i sklepy, które lubisz i promocje w telefonie. 

Dzięki inteligentnej wyszukiwarce produktów, sprawdzisz gdzie kupisz najtaniej wybrany produkt. 

Auchan gazetka, Pepco gazetka, Carrefour gazetka, Kaufland gazetka, Rossmann gazetka, Drogeria Natura, Hebe, Aldi i inne sklepy. Każda oferta jest aktualna - publikujemy gazetki z oficjalnych stron sklepów. 

Wypróbuj szybką i prostą listę zakupów w aplikacji BLIX. Przeglądaj gazetki, zapisuj produkty, które chcesz kupić. Wygodna lista zakupowa pomoże Ci w planowaniu codziennych zakupów. 

Dlaczego warto korzystać z listy zakupów w aplikacji Blix?
- prosta i intuicyjna obsługa
- szybkie i łatwe dodawanie produktów do listy
- możliwość zapisywania stron gazetek
- ręczne wpisywanie produktów na listę 
- możliwość udostępniania listy zakupów bliskim 

Dzięki aplikacji będziesz mógł przeglądać aktualne gazetki promocyjne w sklepach o dowolnej porze. Oszczędzaj czas i pieniądze! Pobierz teraz najpopularniejszą i najlepiej ocenianą aplikację z gazetkami w Polsce i przeglądaj promocje gdziekolwiek jesteś. Sprawdzaj aktualne promocje w konkretnych sklepach: Lidl, Biedronka, Auchan, Rossmann, Stokrotka, Tesco, Drogeria Natura. Gazetka promocyjna dodawana na bieżąco, zawsze aktualna oferta!

Dlaczego warto korzystać z aplikacji Blix?
1) dostęp do gazetek promocyjnych popularnych marketów
2) elektroniczna wersja gazetki Biedronka, Lidl, Rossmann, Drogeria Natura zamiast papierowych 
3) dodawaj ulubione sklepy i otrzymuj powiadomienia o nowych gazetkach, dowiesz się jako pierwszy o nowej ofercie 
4) wyszukiwarka produktów - znajdź produkt w najlepszej cenie
5) szybka lista zakupowa - możesz dodać produkt z gazetki, zapisać stronę gazetki lub wpisać ręcznie. Planuj zakupy z Blix, a już nigdy niczego nie zapomnisz 
6) zapisuj swoje karty lojalnościowe: Moja Biedronka, Payback, Skarbonka Auchan, Klub Rossmann, Clubcard Tesco, Ikea Family i nie będziesz musiał nosić plastikowych kart w portfelu - wszystkie karty w telefonie
7) ponad 1 000 000 użytkowników pobrało naszą aplikację - każdego dnia aplikacja Blix gazetki gazetka pomaga w planowaniu zakupów i wyszukiwaniu najlepszych okazji
8) aplikacja jest darmowa i nie musisz się rejestrować - przeglądaj darmowe gazetki

Gazetki promocje Biedronka, gazetki promocje Kaufland, gazetki promocje Lidl, gazetki promocje Pepco, promocje w sklepach, Rossmann promocje, aplikacja gazetki. Darmowe gazetki w bezpłatnej aplikacji!

Znajdziesz nie tylko gazetki sklepów spożywczych, ale również z innych branż: Castorama, Leroy Merlin, Hebe, Pepco, Ikea, Smyk, Media Markt, Media Expert i wiele innych. Znajdziesz również oferty sklepów odzieżowych jak H&M, Diverse czy Reserved - promocje w sklepach odzieżowych, promocje ubrania, promocje w sklepach.

Planuj zakupy z Blix - to takie łatwe. Szybko wyszukasz produkty, sprawdzisz promocje i zrobisz listę zakupów. Pobierz aplikację i już dziś zacznij oszczędzać z Blixem. Wszystkie gazetki promocyjne w jednym miejscu! 

App ChangeLog

  • W nowej wersji aplikacji Blix:
  • 🐛 Poprawiliśmy drobne błędy.

App Screens

Blix Gazetka Promocyjna Gazetki Biedronka Pepco Screenshot 1Blix Gazetka Promocyjna Gazetki Biedronka Pepco Screenshot 2Blix Gazetka Promocyjna Gazetki Biedronka Pepco Screenshot 3Blix Gazetka Promocyjna Gazetki Biedronka Pepco Screenshot 4Blix Gazetka Promocyjna Gazetki Biedronka Pepco Screenshot 5Blix Gazetka Promocyjna Gazetki Biedronka Pepco Screenshot 6

Reviews From google play store

Mogłoby być lepsza jakość gazetek, bo po zoomie czcionka jest nie wyraźną. Edit : Błędy poprawione. Apka zasługuje na 5 gwiazdek.


Wyszukiwarka nie znajduje wszystkiego, mimo że w bieżącej gazetce jest dany produkt. Np. Torcik wedlowski. Kolejny przykład: ptasie mleczko, na początku pokazało 16 gazetek, po zmianie wyszukiwania na inne hasło i z powrotem na to samo pokazało tylko 2 gazetki.


Zbiór wielu promocji w formie gazetek z łatwą wyszukiwarką. Fajne i przydatne mieć wszystko w jednej aplikacji.


Za bezsensowne mnożenie aplikacji - brak obsługi kuponów jak w Qpony.


super aplikacja. taką właśnie potrzebowałem do planowania zakupów.


Spoko apka. Taka nie za dobra.


super app


Wszystkie poszczególne gazetki w 1dnej aplikacji. Wystarczy tylko wyszukać swoje ulubione marki. Polecam bo warto 😊


Good


adds In the middle of magazines about 'shopping list', navigation could be better, it has still tons of magazines


Just good app!


It fits as a glove.


Overall good, but there is no option to disable notifications. I find them annoying


Gazetki sa dodawane z opóźnieniem 😶


Ok, przyznaję, że nie wiedziałem, że można to odhaczyć. No ale przyznam, że nie było to jasne. Według mnie powinno to być domyślnie wyłączone. Edytuję na 5 gwiazdek ;)


Super! Wyszukasz gazetkę po sklepie albo produkcie. Polecam!


Super, polecam :D


Super


Ja jestem od hasztagów (kanał na YT) no i gdzie wyświetlają się te promocje. Moim zdaniem jak chcecie mniec jeszcze bardziej podwyzszoną ocenę to powinniście zrobić takie cos że np jest mleko i porównać ceny z każdych sklepów.


samo bez pytania wrzuca jakieś zajebane sklepy do ulubionych a ja ich nie lubię


Apk scan results

Apk Scaned By TotalVirus Antivirus,com.gazetki.gazetki.apk Was Pure And Safe.
Scan Stats:failure:0|harmless:0|malicious:0|suspicious:0|timeout:0|type-unsupported:12|undetected:62|
Name:GcWzeydFp_zr-tS3c6iL20190515-60502-ik866a
Name:F7ABFCB54E4009F00A5AAD4C404B68DB SHA-1:b5ec6e3542dc102de63a761b592d018c12d77801 SHA-256:b68403587c6e9590bebc698aa9a21da763d0105ddd5110a74418c54aed8c5747 SSDEEP:196608:LL8vIROsMzNu5tBCEIXDA+k3ZboFaoWvIa/9fb/azSl8I3r1t4iFNq3y2JdENcW7:LLdR348fC++kJb4aoO1/Wwr16iFA3y2u File type:Android Magic:Zip archive data File size:11270320 Uncompressed Size:17708526 Contained Files :2165 Contained Files By Type:crt:2,csv:2,dex:2,gz:1,jpg:5,js:1,png:488,ttf:3,txt:1,xml:126,

Permissions

requires following permissions on your android device.

android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION
android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION
android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE
android.permission.ACCESS_WIFI_STATE
android.permission.BLUETOOTH
android.permission.BLUETOOTH_ADMIN
android.permission.CAMERA
android.permission.CHANGE_WIFI_STATE
android.permission.INTERNET
android.permission.READ_SYNC_SETTINGS
android.permission.RECEIVE_BOOT_COMPLETED
android.permission.RECORD_AUDIO
android.permission.VIBRATE
android.permission.WAKE_LOCK
android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE
com.google.android.c2dm.permission.RECEIVE
com.google.android.finsky.permission.BIND_GET_INSTALL_REFERRER_SERVICE
com.google.android.providers.gsf.permission.READ_GSERVICES
android.hardware.location
android.hardware.location.gps
android.hardware.location.network
android.hardware.microphone
android.hardware.touchscreen
android.hardware.wifi

Certificate

Certificate Issuer:C:PL, CN:Unknown, L:Poznan, O:Promocje w telefonie, ST:Wielkopolskie, OU:Promocje w telefonie
Certificate Subject:C:PL, CN:Unknown, L:Poznan, O:Promocje w telefonie, ST:Wielkopolskie, OU:Promocje w telefonie

Activities

com.gazetki.gazetki2.activities.SplashActivity
com.gazetki.gazetki2.activities.MainActivity
com.gazetki.gazetki2.activities.nps.NpsActivity
com.gazetki.gazetki2.activities.gdpr.GdprActivity
com.gazetki.gazetki2.activities.loyaltycard.choose.ChooseCardToAddActivity
com.gazetki.gazetki2.activities.loyaltycard.deeplink.AddSpecificCardDeepLinkActivity
com.gazetki.gazetki2.activities.loyaltycards.adding.AddLoyaltyCardActivity
com.gazetki.gazetki2.activities.loyaltycards.edit.EditLoyaltyCardActivity
com.gazetki.gazetki2.activities.loyaltycard.scanner.CodeScannerActivity
com.gazetki.gazetki2.activities.loyaltycard.display.DisplayCardActivity
com.gazetki.gazetki.search.results.SearchResultsForShopListItemActivity
com.gazetki.gazetki2.leaflet.LeafletActivity
com.gazetki.gazetki2.activities.shop.ShopActivity
com.google.android.gms.ads.AdActivity
com.gazetki.gazetki2.activities.shoppinglist.management.list.ShoppingListActivity
com.gazetki.gazetki2.activities.shoppinglist.management.edit.EditShoppingListActivity
com.gazetki.gazetki2.activities.loyaltycard.list.LoyaltyCardsListActivity
com.gazetki.gazetki2.activities.shoppinglist.management.display.SavedPagesDisplayActivity
com.gazetki.gazetki2.activities.shoppinglist.adding.AddSimpleProductToListActivity
com.gazetki.gazetki2.favorites.standard.FavoritesActivity
com.gazetki.gazetki2.activities.settings.SettingsActivity
com.gazetki.gazetki.search.SearchActivity
com.gazetki.gazetki.search.resultsdisplay.SearchPageDisplayActivity
com.gazetki.gazetki2.activities.skin.SkinSelectionActivity
com.gazetki.gazetki2.activities.deeplink.RedirectDeepLinkActivity
com.gazetki.gazetki2.activities.WebViewActivity
com.gazetki.gazetki2.leaflet.products.AddProductToShoppingListActivity
com.google.android.gms.common.api.GoogleApiActivity
pub.devrel.easypermissions.AppSettingsDialogHolderActivity
com.journeyapps.barcodescanner.CaptureActivity
com.clevertap.android.sdk.InAppNotificationActivity

Providers

com.google.firebase.perf.provider.FirebasePerfProvider
com.google.firebase.provider.FirebaseInitProvider
com.google.android.gms.ads.MobileAdsInitProvider
pl.spicymobile.mobience.sdk.shared.PreferenceProvider
pl.spicymobile.mobience.sdk.datacollectors.browser.BrowserContentProvider
com.facebook.internal.FacebookInitProvider
com.crashlytics.android.CrashlyticsInitProvider
android.arch.lifecycle.ProcessLifecycleOwnerInitializer

Services

com.gazetki.gazetki.notifications.NewLeafletsCheckJobIntentService
com.gazetki.gazetki2.activities.nps.feedback.forms.SendNpsFormService
com.google.android.gms.analytics.AnalyticsService
com.gazetki.gazetki2.services.AdvertisingIdJobIntentService
com.gazetki.gazetki2.services.SettingsJobIntentService
com.gazetki.gazetki2.services.messaging.UploadFcmIdJobIntentService
com.gazetki.gazetki2.services.theme.ThemeUpdateIntentService
com.gazetki.gazetki.notifications.shopinglist.ExpiringShopListItemsService
com.gazetki.gazetki2.services.messaging.BlixPushMessagingService
com.gazetki.gazetki2.services.messaging.BlixInstanceIdUpdateService
com.google.android.gms.analytics.AnalyticsJobService
com.google.firebase.messaging.FirebaseMessagingService
com.google.firebase.components.ComponentDiscoveryService
com.google.firebase.iid.FirebaseInstanceIdService
com.google.android.gms.measurement.AppMeasurementService
com.google.android.gms.measurement.AppMeasurementJobService
pl.spicymobile.mobience.sdk.MonitorService
pl.spicymobile.mobience.sdk.PartnerService
pl.spicymobile.mobience.sdk.datacollectors.accessibilityservice.BrowserAccessibilityService
cloud.proxi.sdk.notification.services.LaunchAppService
cloud.proxi.sdk.notification.services.OpenLinkService
cloud.proxi.sdk.services.NotifyConversionStatusService
cloud.proxi.sdk.services.SetAdvertisingIdentifierService
cloud.proxi.sdk.services.HostApplicationInForegroundService
cloud.proxi.sdk.services.HostApplicationInBackgroundService
cloud.proxi.sdk.services.UpdateSettingsService
cloud.proxi.sdk.services.UploadAnalyticsService
cloud.proxi.sdk.services.SetAttributesService
cloud.proxi.sdk.services.PermissionService
cloud.proxi.sdk.services.SetLoggingService
cloud.proxi.job.v23.ProxiJobV23Service

Receivers

com.gazetki.gazetki.notifications.MyStartServiceReceiver
com.gazetki.gazetki.notifications.MyScheduleReceiver
com.gazetki.gazetki.notifications.shopinglist.ExpiringShopListItemsBroadcastReceiver
com.gazetki.gazetki2.application.BlixInstallReferrerReceiver
com.clevertap.android.sdk.CTPushNotificationReceiver
com.google.android.gms.analytics.AnalyticsReceiver
com.google.firebase.iid.FirebaseInstanceIdReceiver
com.google.android.gms.measurement.AppMeasurementReceiver
com.google.android.gms.measurement.AppMeasurementInstallReferrerReceiver
pl.spicymobile.mobience.sdk.MobienceSDKReceiver
pl.spicymobile.mobience.sdk.datacollectors.mock.SessionReceiver
pl.spicymobile.mobience.sdk.installation.InstallationReceiver
pl.spicymobile.mobience.sdk.installation.RepeatCampaignClientManagerReceiver
com.clevertap.android.sdk.InstallReferrerBroadcastReceiver
com.facebook.CurrentAccessTokenExpirationBroadcastReceiver
cloud.proxi.sdk.receivers.ScannerBroadcastReceiver
cloud.proxi.sdk.receivers.ProxiCloudCodeReceiver
cloud.proxi.sdk.location.GeofenceReceiver
cloud.proxi.sdk.notification.ActionReceiver
cloud.proxi.AppProcessReceiver
cloud.proxi.job.v14.ProxiJobV14Receiver
cloud.proxi.job.v14.OnBootCompletedReceiver
com.ironz.binaryprefs.dump.DumpReceiver

Interesting Strings

http://
http://blix-v2.pre-production.qpony.pl/2.2/
http://data.flurry.com/aap.do
http://hostname/?
http://schemas.android.com/apk/res-auto
http://schemas.android.com/apk/res/android
http://static.wizrocket.com/android/ico//
http://www.w3.org/ns/ttml#parameter
https://
https://.facebook.com
https://api.stats.promoapka.pl/2.2/
https://cdn.proxi.cloud
https://data.flurry.com/aap.do
https://data.flurry.com/pcr.do
https://docs.google.com/forms/d/e/
https://facebook.com
https://graph-video.%s
https://graph.%s
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/gen_204?id=gmob-apps
https://plus.google.com/
https://proton.flurry.com/sdk/v1/config
https://www.googleapis.com/auth/appstate
https://www.googleapis.com/auth/datastoremobile
https://www.googleapis.com/auth/drive
https://www.googleapis.com/auth/drive.appdata
https://www.googleapis.com/auth/drive.apps
https://www.googleapis.com/auth/drive.file
https://www.googleapis.com/auth/fitness.activity.read
https://www.googleapis.com/auth/fitness.activity.write
https://www.googleapis.com/auth/fitness.blood_glucose.read
https://www.googleapis.com/auth/fitness.blood_glucose.write
https://www.googleapis.com/auth/fitness.blood_pressure.read
https://www.googleapis.com/auth/fitness.blood_pressure.write
https://www.googleapis.com/auth/fitness.body.read
https://www.googleapis.com/auth/fitness.body.write
https://www.googleapis.com/auth/fitness.body_temperature.read
https://www.googleapis.com/auth/fitness.body_temperature.write
https://www.googleapis.com/auth/fitness.location.read
https://www.googleapis.com/auth/fitness.location.write
https://www.googleapis.com/auth/fitness.nutrition.read
https://www.googleapis.com/auth/fitness.nutrition.write
https://www.googleapis.com/auth/fitness.oxygen_saturation.read
https://www.googleapis.com/auth/fitness.oxygen_saturation.write
https://www.googleapis.com/auth/fitness.reproductive_health.read
https://www.googleapis.com/auth/fitness.reproductive_health.write
https://www.googleapis.com/auth/games
https://www.googleapis.com/auth/games.firstparty
https://www.googleapis.com/auth/games_lite
https://www.googleapis.com/auth/plus.login
https://www.googleapis.com/auth/plus.me

Older Versions

More Android Apps to Consider

Wish - Where everything is affordable
Deals of up to 70% off on fashion, electronics, makeup, home decor and more!.
cPro: Buy. Sell. Date. Rent.
Uber fast posting. Millions of unique listings..
متجر اندرويد العراق
Version 5 - com.ahmed.ali.kaitokid1234.
Banggood - Easy Online Shopping
Online Shopping Store
New User Benefits | New Group Buying | Free Shipping.
marktguru leaflets & offers
Never miss the best deals & promotions for your next purchase..
Bring! Grocery Shopping List
Your beautiful and simple grocery list. Try it out now - it's free!.
Amazon Shopping
Browse, search & buy millions of products in tech, fashion and more!.
Etsy: Handmade & Vintage Goods
Shop our global marketplace of handmade, vintage and creative goods.
Geek - Smarter Shopping
Trending products at 50-80% OFF what you would pay at your local stores.
Barcode Scanner
Scan barcodes on products, or barcodes containing URLs, contact info, and so on.