Zing MP3 – Android TV 18.11.01 (1811013)

vng.zing.mp3.apk, developed by VNG Corporation.
Last updated: Fri, 30 Jul 2021 12:23:18 UTC

Cùng thưởng thức âm nhạc đỉnh cao với ứng dụng nghe nhạc số 1 Việt Nam.

Download Zing MP3 – Android TV 18.11.01:- Cập nhật giao diện hoàn toàn mới - Bảng xếp hạng trực quan, phản ánh đầy đủ thị trường âm nhạc hiện tại - Thưởng thức nhạc với các chủ đề và thể loại đa dạng - Hỗ trợ đăng nhập tài khoản Zing MP3 và quản lý nhạc cá nhân tiện lợi - Trình phát nhạc mới hỗ trợ phát nhạc và MV chất lượng cao - Thêm nhiều nội dung và tính năng hấp dẫn để người yêu âm nhạc trải nghiệm

Zing MP3 – Android TV File Information

 • Version: 18.11.01 (1811013)
 • File size: 12.35 MB
 • Uploaded: Fri, 30 Jul 2021 12:23:18 UTC
 • Minimum Android version: Android 5.0 and up
 • MD5: 7d4053dccd33d3da5a632bef49cd5bec
 • SHA1: 8DDC5A29E7A5B8D1F7CCC814B5479E32E988C15A
 • Developer: VNG Corporation

Download Zing MP3 – Android TV 18.11.01 APK 1811013

ChangeLog

What's new in 18.11.01 (1811013) ?
 • - Cập nhật giao diện hoàn toàn mới
 • - Bảng xếp hạng trực quan, phản ánh đầy đủ thị trường âm nhạc hiện tại
 • - Thưởng thức nhạc với các chủ đề và thể loại đa dạng
 • - Hỗ trợ đăng nhập tài khoản Zing MP3 và quản lý nhạc cá nhân tiện lợi
 • - Trình phát nhạc mới hỗ trợ phát nhạc và MV chất lượng cao
 • - Thêm nhiều nội dung và tính năng hấp dẫn để người yêu âm nhạc trải nghiệm

Apk scan results


Apk Scaned By TotalVirus Antivirus,vng.zing.mp3.apk Was Risky.Detected 1 From 55 Scan.
Scan Stats:harmless:0|type-unsupported:10|suspicious:0|confirmed-timeout:0|timeout:0|failure:1|malicious:0|undetected:64|
Name:
SHA-1:ee5ad0226d988fadc1b5a1c7b1b7d064ab6e76cb
SHA-256:d5ab2a05ab6260a292a482ef3a2fd327d5c86e9b4cdc8e435ccb7e14c0961c70
SSDEEP:393216:60R5sYedPv0Cji3Qn5PQqBOri7PMTNDoCmrRXlM:rYvVnMyPM9T
File type:Android
Magic:Zip archive data
File size:12945881
Uncompressed Size:12334063
Contained Files	:1512
Contained Files By Type:xml:131,dex:1,MF:1,pro:1,gz:1,RSA:1,so:4,txt:1,ttf:2,SF:1,png:767,

Permissions

requires following permissions on your android device.

android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE
android.permission.INTERNET
android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE
android.permission.RECEIVE_BOOT_COMPLETED
android.permission.WAKE_LOCK
android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE
com.google.android.c2dm.permission.RECEIVE
com.google.android.finsky.permission.BIND_GET_INSTALL_REFERRER_SERVICE
com.zing.zalo.permission.ACCESS_THIRD_PARTY_APP_AUTHORIZATION
android.hardware.screen.landscape
android.hardware.type.television

Certificate

Certificate Issuer:C:084, CN:Zing MP3, L:Ho Chi Minh, O:VNG, ST:08, OU:VNG
Certificate Subject:C:084, CN:Zing MP3, L:Ho Chi Minh, O:VNG, ST:08, OU:VNG

Activities

vng.zing.mp3.activity.MainActivity
vng.zing.mp3.activity.SplashActivity
vng.zing.mp3.activity.PlayerActivity
com.zing.zalo.zalosdk.oauth.WebLoginActivity
vng.zing.mp3.activity.UpdateActivity
vng.zing.mp3.activity.WebViewActivity
com.google.android.gms.common.api.GoogleApiActivity

Providers

com.crashlytics.android.CrashlyticsInitProvider
com.google.firebase.provider.FirebaseInitProvider

Services

vng.zing.mp3.player.PlayerService
vng.zing.mp3.logs.LoggingService
vng.zing.mp3.recommedation.UpdateRecommendationsService
com.google.android.gms.analytics.AnalyticsService
com.google.android.gms.analytics.AnalyticsJobService
com.google.firebase.components.ComponentDiscoveryService
com.google.android.gms.measurement.AppMeasurementService
com.google.android.gms.measurement.AppMeasurementJobService
com.google.firebase.iid.FirebaseInstanceIdService

Receivers

vng.zing.mp3.recommedation.BootupReceiver
com.google.android.gms.analytics.AnalyticsReceiver
com.google.android.gms.measurement.AppMeasurementReceiver
com.google.android.gms.measurement.AppMeasurementInstallReferrerReceiver
com.google.firebase.iid.FirebaseInstanceIdReceiver

Interesting Strings

http://
http://ac.mp3.zing.vn/complete/mobile?type=artist,song,album,video&num=50
http://apiv2.mp3.zing.vn/
http://apiv2.mp3.zing.vn/searchAlbum
http://apiv2.mp3.zing.vn/searchArtist
http://apiv2.mp3.zing.vn/searchSong
http://apiv2.mp3.zing.vn/searchVideo
http://centralized.zaloapp.com
http://centralized.zaloapp.com/apps/mobile/android
http://centralized.zaloapp.com/apps/mobile/explore/android
http://centralized.zaloapp.com/id/mobile/android
http://centralized.zaloapp.com/oauth/mobile/android
http://centralized.zaloapp.com/sdk/mobile/android
http://centralized.zaloapp.com/zaid/mobile/android
http://config.global.mp3.zing.vn/mobile/getConfigs
http://hostname/?
http://i.ytimg.com/vi/
http://image.mp3.zdn.vn/
http://image.mp3.zdn.vn/thumb/165_165/
http://image.mp3.zdn.vn/thumb/240_135/
http://image.mp3.zdn.vn/thumb/240_240/
http://localhost/
http://log2.mp3.zing.vn/debug/track
http://log2.mp3.zing.vn/debug/trackEvent
http://logv2.mp3.zing.vn/track
http://logv2.mp3.zing.vn/trackEvent
http://logv2.mp3.zing.vn/trackLive
http://mp3.zing.vn
http://openapi.zaloapp.com/query
http://plugin.zaloapp.com/mobile-sharing
http://plugin.zaloapp.com/mobile-sharing?
http://plugin.zaloapp.com/webview/callback
http://schemas.android.com/apk/res-auto
http://schemas.android.com/apk/res/android
http://schemas.microsoft.com/DRM/2007/03/protocols/AcquireLicense
http://www.google-analytics.com
http://www.w3.org/ns/ttml#parameter
http://zaloapp.com/zalo/dieukhoan/
http://zplayer.trk.zapps.vn
https://
https://app-measurement.com/a
https://e.crashlytics.com/spi/v2/events
https://graph.zalo.me/v2.0/apprequests
https://graph.zalo.me/v2.0/me
https://graph.zalo.me/v2.0/me/message
https://graph.zalo.me/v2.0/oa/message
https://market.android.com/details?id=com.google.android.googlequicksearchbox
https://mp3.zing.vn/tnc
https://oauth.zaloapp.com/v2/mobile
https://oauth.zaloapp.com/v2/mobile/access_token
https://oauth.zaloapp.com/v2/mobile/register/confirm-code
https://oauth.zaloapp.com/v2/mobile/register/req-active-code
https://oauth.zaloapp.com/v2/mobile/register/reset-pwd
https://oauth.zaloapp.com/v2/mobile/register/update-profile
https://oauth.zaloapp.com/v2/mobile/register/validate
https://oauth.zaloapp.com/v2/mobile/validate_oauth_code
https://oauth.zaloapp.com/v2/zalo/oauth_logout
https://oauth.zaloapp.com/v3/auth?app_id=
https://oauth.zaloapp.com/v3/mobile/access_token
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/gen_204?id=gmob-apps
https://play.google.com/store/apps/details?id=
https://plus.google.com/
https://s.ytimg.com/yts/jsbin/
https://settings.crashlytics.com/spi/v2/platforms/android/apps/%s/settings
https://ssl.google-analytics.com
https://www.google.com
https://www.googleapis.com/auth/appstate
https://www.googleapis.com/auth/datastoremobile
https://www.googleapis.com/auth/drive
https://www.googleapis.com/auth/drive.appdata
https://www.googleapis.com/auth/drive.apps
https://www.googleapis.com/auth/drive.file
https://www.googleapis.com/auth/fitness.activity.read
https://www.googleapis.com/auth/fitness.activity.write
https://www.googleapis.com/auth/fitness.blood_glucose.read
https://www.googleapis.com/auth/fitness.blood_glucose.write
https://www.googleapis.com/auth/fitness.blood_pressure.read
https://www.googleapis.com/auth/fitness.blood_pressure.write
https://www.googleapis.com/auth/fitness.body.read
https://www.googleapis.com/auth/fitness.body.write
https://www.googleapis.com/auth/fitness.body_temperature.read
https://www.googleapis.com/auth/fitness.body_temperature.write
https://www.googleapis.com/auth/fitness.location.read
https://www.googleapis.com/auth/fitness.location.write
https://www.googleapis.com/auth/fitness.nutrition.read
https://www.googleapis.com/auth/fitness.nutrition.write
https://www.googleapis.com/auth/fitness.oxygen_saturation.read
https://www.googleapis.com/auth/fitness.oxygen_saturation.write
https://www.googleapis.com/auth/fitness.reproductive_health.read
https://www.googleapis.com/auth/fitness.reproductive_health.write
https://www.googleapis.com/auth/games
https://www.googleapis.com/auth/games.firstparty
https://www.googleapis.com/auth/games_lite
https://www.googleapis.com/auth/plus.login
https://www.googleapis.com/auth/plus.me
https://www.googletagmanager.com
https://www.youtube.com/get_video_info?el=info&ps=default&gl=US&video_id=
https://youtube.com/watch?v=
https://youtube.googleapis.com/v/

Other Versions

More Android Apps to Consider