Agdata - vše pro chytrou farmu v jednom systému APK

Version 4.5.24 - cz.agdata.app
Last updated: Thu, 08 Apr 2021 20:05:41 UTC
agdata,tools:

Agdata - vše pro chytrou farmu v jednom systému apk

APP Information

Download Version 4.5.24 (40524)
Apk Size14.34 MB
App DeveloperAgdata s.r.o.
Malware CheckTRUSTED
Install on Android4.4.x and up
App Packagecz.agdata.app.apk
MD5dfb066404541a3ca4b50ebb4b3bd41ef
Rate5
Website http://www.agdata.cz

Download Agdata - vše pro chytrou farmu v jednom systému 4.5.24 APK

App Description

Agdata - vše pro chytrou farmu v jednom systému is agdata,tools, content rating is Everyone (PEGI-3). This app is rated 5 by 1 users who are using this app. To know more about the company/developer, visit Agdata s.r.o. website who developed it. cz.agdata.app.apk apps can be downloaded and installed on Android 4.4.x and higher Android devices. The Latest Version of 4.5.24 Available for download. Download the app using your favorite browser and click Install to install the application. Please note that we provide both basic and pure APK files and faster download speeds than APK Mirror. This app APK has been downloaded 2+ times on store. You can also download cz.agdata.app APK and run it with the popular Android Emulators.

S aplikací Agdata budete mít všechny důležité informace o vaší farmě po ruce vždy a všude.

* analyzujte ekonomiku podniku na úroveň jednotlivých plodin
* sledujte pohyb všech strojů
* spravujte jednotlivé parcely a půdní bloky
* plánujte osevní postupy
* hlídejte hladinu dusíku a dalších živin u jednotlivých plodin
* pohodlně vytvářejte zákonné a dotační evidence
* rychlé záznamy skladových pohybů
* zaznamenávejte pastvy a ustájení vašich zvířat
* sledujte hodnoty všech senzorů Agdata (meteostanice, sondy do obilí, půdní sondy, ...)
* vytvářejte podklady pro mzdy
* zapisujte poznámky
* spravujte smlouvy obchodní i pachtovní
* hlídejte termíny plateb partnerům a majitelům pozemků v pachtu
* vytvářejte jednoduše daňová přiznaní

Agdata je plně propojená s vašimi daty na Portálu farmáře (eagri.cz). 

Mějte přehled o všech svých půdních blocích, které můžete jednoduše seskupovat do areálů. U každého pole budete mít přehled o osetých i plánovaných plodinách, nákladech na vstupy a výnosech ze sklizní.

Placené verze Agdata vám navíc nabízí detailní analýzu dusíku a dalších živin a umožní tak efektivně plánovat aplikace hnojiv. Zákonné evidence budete mít k dispozici na jeden klik a vždy aktuální, žádná kontrola vás ji nezaskočí.

Základní funkce Agdata.cz včetně mobilní aplikace můžete používat do výměry 250 ha ZDARMA! 

A prvních 30 dnů budete mít navíc k dispozici všechny pokročilé funkce na vyzkoušení.
With Agdata, you will have all the important information about your farm at hand, everywhere.

* Analyze the farm's economy to the level of individual crops
* Monitor the movement of all machines
* Manage individual parcels and attic blocks
* plan crop rotation
* monitor the levels of nitrogen and other nutrients for each crop
* conveniently create legal and subsidy records
* Fast recording of stock movements
* record grazing and housing of your animals
* monitor the values ​​of all Agdata sensors (weather stations, grain probes, soil probes, ...)
* Create wage bases
* take notes
* Manage business and lease contracts
* Keep an eye on payment dates for partners and landowners in the lease
* Create simple tax returns

Agdata is fully connected to your data on Farmer Portal (eagri.cz).

Keep track of all your soil blocks that you can easily group into campuses. For each field, you will have an overview of sown and planned crops, input costs and yields.

In addition, the paid version of Agdata offers you a detailed analysis of nitrogen and other nutrients, allowing you to plan fertilizer applications efficiently. Legal records will be available to you at one click and always up to date, no check will not surprise you.

Basic functions of Agdata.cz including mobile application can be used up to 250 ha for FREE!

And for the first 30 days, you'll have all the advanced features to try. 

App ChangeLog

  • Nové:
  • * vyhledávání podle plodiny při přidání parcely k aktivitě
  • * senzory neupozorňují na kalibraci u zařízení napájených z el. sítě
  • Starší:
  • * import vlastních nemovitostí z LV
  • * drobná vylepšení pachtovních smluv
  • * vlastní aktivity lze nastavit s/bez zahrnutí odjezdu a příjezdu na objekt
  • * nové možnosti volby strojů zahrnutých v přehledu spotřebovaného paliva
  • Starší:
  • * možnost přiřazení vlastních atributů k uživateli, stroji, agregaci nebo aktivitě

App Screens

Agdata - vše pro chytrou farmu v jednom systému App Screen 1Agdata - vše pro chytrou farmu v jednom systému App Screen 2Agdata - vše pro chytrou farmu v jednom systému App Screen 3Agdata - vše pro chytrou farmu v jednom systému App Screen 4Agdata - vše pro chytrou farmu v jednom systému App Screen 5Agdata - vše pro chytrou farmu v jednom systému App Screen 6Agdata - vše pro chytrou farmu v jednom systému App Screen 7Agdata - vše pro chytrou farmu v jednom systému App Screen 8

Permissions

requires following permissions on your android device.

android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION
android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION
android.permission.INTERNET
android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE
android.permission.REQUEST_INSTALL_PACKAGES
android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE
android.hardware.faketouch
android.hardware.location
android.hardware.location.gps
approximate location (network-based)
Allows the app to get your approximate location. This location is derived by location services using network location sources such as cell towers and Wi-Fi. These location services must be turned on and available to your device for the app to use them. Apps may use this to determine approximately where you are.

precise location (GPS and network-based)
Allows the app to get your precise location using the Global Positioning System (GPS) or network location sources such as cell towers and Wi-Fi. These location services must be turned on and available to your device for the app to use them. Apps may use this to determine where you are, and may consume additional battery power.

full network access
Allows the app to create network sockets and use custom network protocols. The browser and other applications provide means to send data to the internet, so this permission is not required to send data to the internet.

read the contents of your SD card
Allows the app to read the contents of your SD card.

modify or delete the contents of your SD card
Allows the app to write to the SD card.

Older Versions

More Android Apps to Consider

bot