SDPROG APK

Version 2.1.12 - pl.sdprog
Last updated: Fri, 10 Jul 2020 11:11:56 UTC
sdprog,auto,vehicles:, kod aktywacyjny,et, opinie, chomikuj, download, apk, 2021,susprog crack, license key,

SDPROG is a modern and intuitive diagnostic software for cars.

SDPROG apk

APP Information

Download Version 2.1.12 (315)
Apk Size9.70 MB
App DeveloperE-VOLT
Malware CheckTRUSTED
Install on Android4.0.x and up
App Packagepl.sdprog.apk
MD5a6fcf016726d73883a453722077e77de
Rate1
Website http://www.sdprog.com

Download SDPROG 2.1.12 APK

App Description

SDPROG is sdprog,auto,vehicles, content rating is Everyone (PEGI-3). This app is rated 1 by 1 users who are using this app. To know more about the company/developer, visit E-VOLT website who developed it. pl.sdprog.apk apps can be downloaded and installed on Android 4.0.x and higher Android devices. The Latest Version of 2.1.12 Available for download. Download the app using your favorite browser and click Install to install the application. Please note that we provide both basic and pure APK files and faster download speeds than APK Mirror. This app APK has been downloaded 302+ times on store. You can also download pl.sdprog APK and run it with the popular Android Emulators.

SDPROG to nowoczesne oprogramowanie, które łącząc się z komputerem pokładowym samochodu dostarcza najważniejsze informacje związane z jego pracą. Narzędzie jest bardzo łatwe i intuicyjne w obsłudze. Jest to rozwiązanie dla tych, którzy chcą mieć pełną kontrole nad swoim samochodem.

Program obsługuje wszystkie marki i modele samochodów do 2019 roku niezależnie od kraju w jakim zostały wyprodukowane. Jest to możliwe dzięki temu, iż system OBDII/EOBD został zamontowany w samochodach wraz z pojawianiem się norm dotyczących ochrony środowiska, które wymuszają na producentach samochodów stosowania jednolitego systemu diagnostycznego.
Program obsługuje wszystkie marki i modele samochodów wyprodukowanych po 2001 r. z silnikiem benzynowym i 2004 r. z silnikiem diesla.

Umożliwia:
- odczyt przyczyny świecenia się kontrolki Check Engine/MIL
- odczyt kodów: zapisanych, oczekujących, stałych, generycznych jak i specyficznych dla danego producenta
- uzyskanie dodatkowych instrukcji naprawy
- kasowanie kodów usterek

Program odczytuje wszystkie kody związane z system OBDII:
P - układ napędowy 
B - nadwozie 
C - podwozie 
U - komunikacja sieciowa

Dodatkowo posiada bogatą bazę wskazówek technicznych, które pomogą użytkownikowi sprawniej znaleźć usterkę i ją usunąć, m.in. wskaże:
- możliwe przyczyny pojawienia się usterki
- przyczyny pojawienia się kodu błędu
- możliwe objawy
- zasada działania podzespołu

Podaje informacje przydatne przy zakupie samochodu, jak np.:
- przejechany dystans od momentu uaktywnienia kontrolki MIL
- czas od momentu usunięcia kodów usterek
- czas od momentu uaktywnienia się kontrolki MIL

W celu lepszego poznania procesów zachodzących w silniku, aplikacja ma możliwość monitorowania pracy poszczególnych czujników w samochodzie:
- temperatury silnika, zasysanego powietrza i otoczenia
- pozycji pedału przyśpieszenia
- napięcia w instalacji elektrycznej
- ciśnienia doładowania turbosprężarki
- napięcie sondy lambda
- wiele innych

Klucz do programu SDPROG można zakupić u autoryzowanych sprzedawców.
https://www.sdprog.com/kup-sdprog
SDPROG is a modern software that combines with the vehicle's on-board computer to provide the most important information related to its work. The tool is very easy and intuitive to use. It is a solution for those who want to have full control over their car.

The program supports all brands and car models until 2019 regardless of the country in which they were produced. This is possible due to the fact that the OBDII / EOBD system has been installed in cars along with the emergence of environmental protection standards that force car manufacturers to use a uniform diagnostic system.
The program supports all brands and models of cars manufactured after 2001 with a gasoline engine and 2004 with a diesel engine.

It allows you to:
        - reading the cause of the Check Engine / MIL indicator
        - reading codes: saved, pending, permanent, generic and specific for a given manufacturer
        - obtaining additional repair instructions
        - clearing the fault codes

The program reads all codes related to the OBDII system:
        P - drive system
        B - body
        C - chassis
        U - network communication

In addition, it has a rich database of technical tips that will help the user to find the fault more efficiently and remove it, including indicate:
        - possible causes of the fault
        - the reason for the error code
        - possible symptoms
        - principle of the subassembly operation

Provides information useful when buying a car, such as:
        - distance traveled since the MIL control was activated
        - time from removal of fault codes
        - time from the moment the MIL indicator is activated

In order to better understand the processes occurring in the engine, the application has the ability to monitor the operation of individual sensors in the car:
        - engine temperature, intake air and ambient temperature
        - accelerator pedal position
        - voltage in the electrical system
        - turbocharger boost pressure
        - lambda probe voltage
        - many other

The key to the SDPROG program can be purchased from authorized resellers.
https://www.sdprog.com/kup-sdprog
 

App ChangeLog

App Screens

SDPROG App Screen 1SDPROG App Screen 2SDPROG App Screen 3SDPROG App Screen 4SDPROG App Screen 5SDPROG App Screen 6SDPROG App Screen 7SDPROG App Screen 8

Permissions

requires following permissions on your android device.

android.permission.ACCESS_BACKGROUND_LOCATION
android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION
android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE
android.permission.ACCESS_WIFI_STATE
android.permission.BLUETOOTH
android.permission.BLUETOOTH_ADMIN
android.permission.CHANGE_WIFI_STATE
android.permission.FOREGROUND_SERVICE
android.permission.INTERNET
android.permission.SYSTEM_ALERT_WINDOW
android.permission.WAKE_LOCK
android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE
com.mediatek.permission.CTA_ENABLE_BT
android.hardware.bluetooth
android.hardware.faketouch
android.hardware.location
android.hardware.wifi
precise location (GPS and network-based)
Allows the app to get your precise location using the Global Positioning System (GPS) or network location sources such as cell towers and Wi-Fi. These location services must be turned on and available to your device for the app to use them. Apps may use this to determine where you are, and may consume additional battery power.

view network connections
Allows the app to view information about network connections such as which networks exist and are connected.

view Wi-Fi connections
Allows the app to view information about Wi-Fi networking, such as whether Wi-Fi is enabled and name of connected Wi-Fi devices.

pair with Bluetooth devices
Allows the app to view the configuration of the Bluetooth on the phone, and to make and accept connections with paired devices.

access Bluetooth settings
Allows the app to configure the local Bluetooth phone, and to discover and pair with remote devices.

connect and disconnect from Wi-Fi
Allows the app to connect to and disconnect from Wi-Fi access points and to make changes to device configuration for Wi-Fi networks.

GET ACCOUNTS
Allows access to the list of accounts in the Accounts Service.

full network access
Allows the app to create network sockets and use custom network protocols. The browser and other applications provide means to send data to the internet, so this permission is not required to send data to the internet.

draw over other apps
Allows the app to draw on top of other applications or parts of the user interface. They may interfere with your use of the interface in any application, or change what you think you are seeing in other applications.

prevent phone from sleeping
Allows the app to prevent the phone from going to sleep.

modify or delete the contents of your SD card
Allows the app to write to the SD card.

Older Versions

More Android Apps to Consider