English Speak 0.0.9 (9)

com.dproject.englishspeak.apk, developed by Dp.
Last updated: 2020-01-30

.

English Speak 0.0.9:0.0.8 * Sửa lỗi load các bài chậm * Sửa lỗi lệch bài đọc từ bài 26---> 100 * Hoàn thiện 1000 câu thông dụng và 1500 từ phổ biến * Thêm chức năng nhớ ngôn ngữ đã chọn

English Speak File Information

 • Version: 0.0.9 (9)
 • File size: 1.99 MB
 • Uploaded: 2020-01-30
 • Minimum Android version: Android 4.1.x and up
 • MD5: caf9fdfa22669d0cb62e5634de2a09d1
 • SHA1: BA1D12B81C5614D9BEFF3B04488F1FD5E16422C5
 • Developer: Dp

Download English Speak 0.0.9 APK 9

ChangeLog

What's new in 0.0.9 (9) ?
 • 0.0.8
  * Sửa lỗi load các bài chậm
  * Sửa lỗi lệch bài đọc từ bài 26---> 100
  * Hoàn thiện 1000 câu thông dụng và 1500 từ phổ biến
  * Thêm chức năng nhớ ngôn ngữ đã chọn

Other Versions

More Android Apps to Consider