2nr - Darmowy Drugi Numer APK

Version 1.0.35.x64 - pl.rs.sip.softphone
Last updated: Fri, 23 Oct 2020 3:36:31 UTC
softphone,communication:,2nr darmowy drugi numer_v1.0.29_apkpure.com.apk,2nr darmowy drugi numer uptodown,2nr-darmowy-drugi-numer v1-0-29/, indir,2nr darmowy drugi numer_v1.0.35.x64_apkpure.com,telecharger ,دانلود ,2nr أيقونة 2nr darmowy drugi numer, mobile labs sp. z o.o,

2NR is a free cell phone numbers. Protect your privacy.

2nr - Darmowy Drugi Numer apk

APP Information

Download Version 1.0.35.x64 (55)
Apk Size8.34 MB
App DeveloperMobileLabs Sp. z o.o.
Malware CheckTRUSTED
Install on Android5.0 and up
App Packagepl.rs.sip.softphone.apk
MD5dc2a955cabdb70fd63aeb44fc313a7d4
Rate5
Website http://www.drugi-numer.pl

Download 2nr - Darmowy Drugi Numer 1.0.35.x64 APK

App Description

2nr - Darmowy Drugi Numer is softphone,communication, content rating is Everyone (PEGI-3). This app is rated 5 by 3 users who are using this app. To know more about the company/developer, visit MobileLabs Sp. z o.o. website who developed it. pl.rs.sip.softphone.apk apps can be downloaded and installed on Android 5.0 and higher Android devices. The Latest Version of 1.0.35.x64 Available for download. Download the app using your favorite browser and click Install to install the application. Please note that we provide both basic and pure APK files and faster download speeds than APK Mirror. This app APK has been downloaded 23127+ times on store. You can also download pl.rs.sip.softphone APK and run it with the popular Android Emulators.

Czy wiesz, że możesz mieć więcej niż jeden numer telefonu na swoim smartfonie? Za pomocą aplikacji możesz mieć nawet 3 dodatkowe numery na jednej karcie SIM, niezależnie od swojego operatora. 

Aby mieć więcej numerów komórkowych nie potrzebujesz już kolejnego telefonu ani smartfona z opcją Dual SIM. 

Drugi numer na karcie SIM otrzymasz od ręki, bez zbędnych formalności i bez abonamentu. Od razu będziesz mógł cieszyć się funkcjonalnościami jakie znasz z telefonu, ale w darmowej aplikacji mobilnej. 😉

2 numer to w pełni darmowa aplikacja do rozmów, która daje możliwość natychmiastowego korzystania nie tylko z jednego, ale z 3 dodatkowych numerów na Twoim telefonie. Ciesz się dodatkowymi numerami bez zbędnych kosztów, umów i zobowiązań - bez względu na operatora, który świadczy Ci podstawowe usługi telekomunikacyjne. 

Chcesz zachować anonimowość w Internecie, a musisz podać numer telefonu? Chcesz wystawić w ogłoszeniu lub na banerze ofertę sprzedaży: mieszkania, samochodu lub roweru? Miej specjalny numer do ogłoszeń dostępny w aplikacji na komórkę. 

Zachowaj swój prywatny numer dla siebie i bliskich - skorzystaj z aplikacji 2nr i zyskaj dodatkowy numer kontaktowy! 👨👩👧👦

2nr to:
✺ Darmowy nowy numer bez umowy, rejestracji i bez karty SIM
✺ Tymczasowe numery, które możesz używać wystawiając przedmioty na aukcję
✺ Inny numer, kiedy szukasz pracy
✺ Dodatkowy numer służbowy lub do wynajmu mieszkania
✺ Darmowy numer komórkowy aby nie płacić za roaming
✺ Anonimowy numer do wykorzystania przy restarcie haseł i aktywacji usług
✺ Specjalny numer, którego używasz tylko wtedy kiedy potrzebujesz
✺ Usługa w 100% darmowa, wystarczy, że masz połączenie z Internetem. Traktuj aplikację jak darmowy telefon komórkowy📱

Co zyskujesz? 
✓ Zachowujesz pełną anonimowość 
✓ Bezpieczeństwo - Twój prywatny numer nie trafi w niepowołane ręce
✓ Wygodnie korzystasz z numerów tymczasowych i kasujesz je gdy nie są Ci już potrzebne
✓ Aplikację, która obsługuje także SMS i MMS
✓ Dedykowaną pocztę głosową i notyfikacje - dzwoniący może nagrać wiadomość na poczcie głosowej, a aplikacja powiadomi cię o nieodebranym połączeniu i otrzymanej wiadomości.
✓ Pełną historię połączeń, sms/mms - możesz je zachować albo skasować, wybór należy do Ciebie!
✓ Darmowe zaproszenia do kontaktu wysyłane jako SMS
✓ Możliwość przesłania nieodebranego połączenia aby przypomnieć się osobie, która miała się z Tobą skontaktować
✓ Własną konfigurację zarezerwowanych numerów (nazwa, kolor, dostępność w wybranych dniach i godzinach) 👌

Chcesz dowiedzieć się więcej? Odwiedź naszą stronę internetową https://2nr.pl/ Może znajdziesz swój własny pomysł na wykorzystanie aplikacji zapewniającej co najmniej dwa numery na karcie SIM?

Pobierz teraz aplikację, chroń swoją prywatność i wykorzystaj alternatywny, darmowy sposób komunikacji!
Did you know that you can have more than one phone number on your smartphone? Using the application, you can have up to 3 additional numbers on one SIM card, regardless of their operator.

To have more mobile phone numbers do not need another phone or smartphone with dual SIM option.

The second number on the SIM card you get from hand, no paperwork and no subscription. Immediately you will be able to enjoy the functionality of your phone what you know, but in the free mobile application. 😉

Number 2 is a completely free application to talk to, which gives the ability to immediately use not only one, but with 3 additional numbers on your phone. Enjoy additional numbers without unnecessary costs, contracts and commitments - regardless of the operator who provides you the basic telecommunications services.

Do you want to remain anonymous on the Internet, you need to provide a phone number? Do you want to put in the advertisement or banner on offer: an apartment, car or bike? Have a special number to the ads available in the mobile app.

Keep your private number for yourself and loved ones - use applications 2NR and gain additional contact number! 👨👩👧👦

2NR are:
✺ free number without a new contract, registration and without SIM card
✺ Provisional numbers that you can use exposing items for auction
Other ✺ number when looking for a job
✺ additional service number or apartment for rent
✺ free phone number to avoid paying roaming
✺ anonymous number to use when you reboot your passwords and service activation
✺ special number that you use only when you need
✺ service 100% free, all you need is an Internet connection. Treat the application as a free phone komórkowy📱

What do you gain?
✓ You retain full anonymity
✓ Security - your private number does not hit the wrong hands
✓ Convenient use of the numbers of temporary and you delete them when you no longer need
✓ application that also supports SMS and MMS
✓ The dedicated voice mail and notifications - the caller can leave a message on voice mail, and the application will notify you of missed calls and received messages.
✓ The complete call history, sms / mms - you can either keep or delete the choice is yours!
✓ Free contact invitation sent as SMS
✓ The possibility to send a missed call to remind the person who was supposed to contact you
✓ own configuration reserved numbers (name, color availability at selected dates and hours) 👌

Do you want to learn more? Visit our website https://2nr.pl/ Maybe you can find your own idea to use application that provides at least two numbers on the SIM card?

Download the app now, protect your privacy and use alternative, free way to communicate!
 

App ChangeLog

 • Aktualizacja związana ze zmianami w rezerwacji numerów.

App Screens

2nr - Darmowy Drugi Numer App Screen 12nr - Darmowy Drugi Numer App Screen 22nr - Darmowy Drugi Numer App Screen 32nr - Darmowy Drugi Numer App Screen 42nr - Darmowy Drugi Numer App Screen 52nr - Darmowy Drugi Numer App Screen 6

Permissions

requires following permissions on your android device.

android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE
android.permission.ACCESS_WIFI_STATE
android.permission.BLUETOOTH
android.permission.CALL_PHONE
android.permission.CHANGE_NETWORK_STATE
android.permission.CHANGE_WIFI_STATE
android.permission.FOREGROUND_SERVICE
android.permission.INTERNET
android.permission.MODIFY_AUDIO_SETTINGS
android.permission.READ_CONTACTS
android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE
android.permission.READ_PHONE_STATE
android.permission.RECEIVE_BOOT_COMPLETED
android.permission.RECORD_AUDIO
android.permission.REQUEST_IGNORE_BATTERY_OPTIMIZATIONS
android.permission.SYSTEM_ALERT_WINDOW
android.permission.VIBRATE
android.permission.WAKE_LOCK
android.permission.WRITE_CONTACTS
android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE
com.google.android.c2dm.permission.RECEIVE
pl.rs.sip.softphone.permission.C2D_MESSAGE
android.hardware.bluetooth
android.hardware.faketouch
android.hardware.microphone
android.hardware.screen.portrait
android.hardware.telephony
android.hardware.wifi
view network connections
Allows the app to view information about network connections such as which networks exist and are connected.

view Wi-Fi connections
Allows the app to view information about Wi-Fi networking, such as whether Wi-Fi is enabled and name of connected Wi-Fi devices.

pair with Bluetooth devices
Allows the app to view the configuration of the Bluetooth on the phone, and to make and accept connections with paired devices.

directly call phone numbers
Allows the app to call phone numbers without your intervention. This may result in unexpected charges or calls. Note that this doesn't allow the app to call emergency numbers. Malicious apps may cost you money by making calls without your confirmation.

change network connectivity
Allows the app to change the state of network connectivity.

connect and disconnect from Wi-Fi
Allows the app to connect to and disconnect from Wi-Fi access points and to make changes to device configuration for Wi-Fi networks.

GET ACCOUNTS
Allows access to the list of accounts in the Accounts Service.

full network access
Allows the app to create network sockets and use custom network protocols. The browser and other applications provide means to send data to the internet, so this permission is not required to send data to the internet.

change your audio settings
Allows the app to modify global audio settings such as volume and which speaker is used for output.

read your contacts
Allows the app to read data about your contacts stored on your phone, including the frequency with which you've called, emailed, or communicated in other ways with specific individuals. This permission allows apps to save your contact data, and malicious apps may share contact data without your knowledge.

read the contents of your SD card
Allows the app to read the contents of your SD card.

read phone state
Allows read only access to phone state, including the phone number of the device, current cellular network information, the status of any ongoing calls, and a list of any PhoneAccounts registered on the device.

run at startup
Allows the app to have itself started as soon as the system has finished booting. This can make it take longer to start the phone and allow the app to slow down the overall phone by always running.

record audio
Allows the app to record audio with the microphone. This permission allows the app to record audio at any time without your confirmation.

draw over other apps
Allows the app to draw on top of other applications or parts of the user interface. They may interfere with your use of the interface in any application, or change what you think you are seeing in other applications.

control vibration
Allows the app to control the vibrator.

prevent phone from sleeping
Allows the app to prevent the phone from going to sleep.

modify your contacts
Allows the app to modify the data about your contacts stored on your phone, including the frequency with which you've called, emailed, or communicated in other ways with specific contacts. This permission allows apps to delete contact data.

modify or delete the contents of your SD card
Allows the app to write to the SD card.

receive data from Internet
Allows apps to accept cloud to device messages sent by the app's service. Using this service will incur data usage. Malicious apps could cause excess data usage.

Older Versions

More Android Apps to Consider

Google Play Reviews

 1. Tomasz Czajka-avatar

  Tomasz Czajka

  2020-10-03T10:27:28.163Z

  The best second number app I've ever tried, recently I often get problem prompt and the number is not operational but when it works it's flawless, I really hope that I gets developed even further, even a few ads to support it wouldn't hurt if it meant keeping it alive and working, as now it doesn't have any ads at all, love it, keep up the good work 2 number teem :D

 2. Chandransh-avatar

  Chandransh

  2020-05-25T08:32:04.212Z

  2nr darmowy drugi numer_v1.0.29_apkpure.com.apk This is the best second number app so far that I've found Play Store that is actually free. It's an amazing app. Recently I've been getting “Problem” instead of actual number. I hope that this app stays alive lifetime. Just a small request to add few more numbers to the number pool as would be an amazing move. Cheers to 2nr Team. Thanks.

 3. slayer in life-avatar

  slayer in life

  2020-10-24T21:33:57.161Z

  2nr darmowy drugi numer uptodown Please fix it I can't really use it for 2 days saying I have no internet connection when I'm connected to the internet

 4. Mikołaj Zaremba-avatar

  Mikołaj Zaremba

  2020-09-04T11:51:26.569Z

  2nr-darmowy-drugi-numer v1-0-29/ The app doesn't work. Crashes on startup. Captcha doesn't work. The app is incredibly slow.

 5. Phoenix King-avatar

  Phoenix King

  2020-05-10T23:32:52.132Z

  indir It always showing the PROBLEM instead of a number. And red reload button also not working. Please take your time but add more and more numbers. It will be very helpful.

 6. mahi sharma-avatar

  mahi sharma

  2020-10-25T04:09:05.759Z

  2nr darmowy drugi numer_v1.0.35.x64_apkpure.com Not working..only show there was a problem... Please fix this...please

 7. nik nik-avatar

  nik nik

  2020-06-03T23:16:48.279Z

  telecharger I cannot add new numbers, problem is written on the main page and nothing can be done.

 8. Richard Kaz-avatar

  Richard Kaz

  2020-07-06T18:12:26.635Z

  دانلود The number disappears after a few days despite the fact that I called and wrote an SMS. I don't like it

 9. Zhenobi Ikuzo-avatar

  Zhenobi Ikuzo

  2020-04-10T04:47:27.443Z

  2nr أيقونة 2nr darmowy drugi numer java.lang.NullPointerException: Attempt to invoke virtual method 'org.pjsip.pjsua2.AccountSipConfig org.pjsip.pjsua2.AccountConfig.getSipConfig()' on a null object reference at pl.rs.sip.softphone.d.b.a(Unknown Source:179) at android.support.v4.a.g.b(Unknown Source:12) at android.support.v4.a.m.a(Unknown Source:595) at android.support.v4.a.m.c(Unknown Source:38) at android.support.v4.a.m.a(Unknown Source:46) at android.support.v4.a.b.c(Unknown Source:162) at android.support.v4.a.m.b(Unkno

 10. Tristan Tiri-avatar

  Tristan Tiri

  2020-01-31T17:05:12.197Z

  mobile labs sp. z o.o Keeps crashing! I guess the developer needs to put some work into the app. Good luck! Uninstalling now. I would love to come back again and try again, when it's working!

 11. James Carlos-avatar

  James Carlos

  2020-08-31T14:58:59.480Z

  Guys plz fix most numbers are registered in every where add new 4/7 starting numbers most of timr 6 staring numbers doesn't work why

 12. Marcel Kwiatkowski-avatar

  Marcel Kwiatkowski

  2020-04-20T21:50:30.211Z

  It used to work before but now we are unable to select any number. Only "Problem" red label is displayed.

 13. Esmat Ali-avatar

  Esmat Ali

  2020-08-02T20:28:29.784Z

  I always have a problem that I am lost my account numbers, solve it please.

 14. أوس ناظم-avatar

  أوس ناظم

  2019-04-11T11:18:54.429Z

  Hello .. Also the application does not work I can not create numbers, because there is a red circle after what was green What is the reason ??

 15. Zurry Lady-avatar

  Zurry Lady

  2019-06-03T14:27:39.375Z

  This app don't work. It don't show you number to pick it showe you this "CHOOSE" end that's it.. Can you fix it? Yes I test it on a other phone and it's same just "CHOOSE" ..

 16. Khalid1717-avatar

  Khalid1717

  2020-01-27T14:09:10.155Z

  it doesn't work. It's keep stopping instantly on the new Android 9 version please update the app. Tried the last version it still doesn't work

 17. Igor Manev-avatar

  Igor Manev

  2019-10-05T06:27:30.833Z

  it doesn't work. It's keep stopping instantly on the new Android 9 version please update the app. Tried the last version it still doesn't work

 18. Md Shariful Islam Nayon-avatar

  Md Shariful Islam Nayon

  2019-06-19T01:56:46.205Z

  There was a problem showing...But I have high speed connection...But why showing low speed?

 19. adam smith-avatar

  adam smith

  2020-10-25T09:20:20.424Z

  best second app ever ❤️. but recently i got many server connections error. pls fix. thanks

 20. Md.Azmain Shahriar-avatar

  Md.Azmain Shahriar

  2020-07-06T13:02:39.350Z

  How to solve problem with captcha problem.After solution I shall rate this app 5 star

 21. Zahid Bin Arju-avatar

  Zahid Bin Arju

  2019-08-28T17:24:08.741Z

  App crashing frequently, it's says 2nr keeps stopping android 9, please update this app and compatible to all latest android version

 22. Epic Michael-avatar

  Epic Michael

  2019-08-25T19:56:59.596Z

  Not working, once open application it's closing automatically, idk why that! Please give me a help..

 23. Jakub Jóźwicki-avatar

  Jakub Jóźwicki

  2020-08-16T10:34:24.524Z

  Crashes on startup on Xiaomi Redmi Note 5.

 24. P. L.-avatar

  P. L.

  2020-06-07T10:42:54.808Z

  Keep crushing showing "problem" when number generation.

 25. Piotr Żabrowski-avatar

  Piotr Żabrowski

  2019-12-02T08:36:15.743Z

  App stop working. Display only "problem".

 26. Jennifer Amala-avatar

  Jennifer Amala

  2020-07-24T10:39:33.829Z

  Happy keeps crashing,no no is displaying.

 27. Michał-avatar

  Michał

  2019-08-20T14:44:33.554Z

  Keeps crashing. Can not use at all.

 28. Hacks4us fox-avatar

  Hacks4us fox

  2019-11-13T19:10:08.313Z

  The app is not opening in Android 9 phone.it keeps crashing

 29. Mehdi Ghasemi-avatar

  Mehdi Ghasemi

  2019-11-12T13:11:59.341Z

  When I try to get some numbers it says there was a problem please try again later

 30. Drigs Fagas-avatar

  Drigs Fagas

  2020-09-07T08:27:09.243Z

  its not working on realme 6 pro android 10

 31. • GachaCloverry •-avatar

  • GachaCloverry •

  2020-05-27T17:53:43.939Z

  1 Rated: Because of captcha problems.

 32. dickson dickson-avatar

  dickson dickson

  2020-06-01T11:34:36.565Z

  I just installed now and App keep crashing 😴 Uninstalling now.

 33. Jahid Hasan-avatar

  Jahid Hasan

  2020-06-25T18:58:35.534Z

  You Guys Should Learn Android App Developing First ... App is not work in many Device Shame on you...Waste of time

 34. AS Gaming-avatar

  AS Gaming

  2020-05-11T02:33:19.727Z

  SMS verification can't sent in this app

 35. Dmart Music-avatar

  Dmart Music

  2019-11-09T16:16:22.908Z

  great tools.. after so many apps i have founs thiss.

 36. Mohammad Rakib Ahmed-avatar

  Mohammad Rakib Ahmed

  2020-01-01T11:14:38.789Z

  Good app... But this app Unfortunately, 2nr has stopped...

 37. JHH Media 3-avatar

  JHH Media 3

  2020-05-10T06:03:53.930Z

  this is the best app but some time this app very problem

 38. Sarbast Ezat-avatar

  Sarbast Ezat

  2020-04-06T21:46:00.373Z

  please fix revived for account facebook on Android 10

 39. Talib Gaming-avatar

  Talib Gaming

  2019-04-19T09:30:22.814Z

  note working Redmi note 7 pro mobile solve the issue

 40. Farjana Anowar-avatar

  Farjana Anowar

  2020-04-12T00:06:48.291Z

  too many bugs.. fix it

 41. FaYSaL AhMeD SiYaM-avatar

  FaYSaL AhMeD SiYaM

  2019-11-23T16:10:40.627Z

  Latest version not working.

 42. Tarek Shaar-avatar

  Tarek Shaar

  2020-08-13T19:06:19.125Z

  Please fix the problems in this app

 43. oSumAtrIX-avatar

  oSumAtrIX

  2020-07-13T18:31:03.837Z

  Best app works almost everytime!!!!!

 44. Susan Moss-avatar

  Susan Moss

  2020-05-28T15:37:17.299Z

  crashes after launch

 45. Ayhan A-avatar

  Ayhan A

  2019-10-10T09:19:00.542Z

  I cant recived sms:(...just once worked

 46. Ale Be-avatar

  Ale Be

  2019-05-10T00:45:09.545Z

  I didn't receive a single otp. Stupid app don't install

 47. Hafiz Anwar-avatar

  Hafiz Anwar

  2020-04-30T04:34:52.908Z

  in my realme ui android 10,does not support this apps. Please help me.

 48. ViigA A-avatar

  ViigA A

  2020-09-26T07:25:26.892Z

  So slow and down time is too much

 49. Oliver Stevens-avatar

  Oliver Stevens

  2020-01-07T17:07:42.328Z

  Please Help me when i click on chose number so i get this message Unfortnatly 2nr has stoped working. Plzzzz help me

 50. Raising World-avatar

  Raising World

  2019-08-08T04:10:27.894Z

  Worst App Of All Centuries Ever. Doesn't Work. You All Are Advised Not To Download It.

 51. Mujahid Khan-avatar

  Mujahid Khan

  2019-04-18T15:44:50.429Z

  No text sms coming to these numbers.

 52. Maciek J-avatar

  Maciek J

  2020-01-13T10:44:52.450Z

  Stopped working. Won't even open

 53. A Series Live-avatar

  A Series Live

  2019-10-29T13:24:42.915Z

  We Cannot Make Gmail Acount On These Numbers

 54. mlgtriple-avatar

  mlgtriple

  2019-03-27T18:58:10.738Z

  crashing every time

 55. Franciszek Witt-avatar

  Franciszek Witt

  2019-10-15T08:01:56.350Z

  Crashes on android 9

 56. Anijatsu Gentlemen-avatar

  Anijatsu Gentlemen

  2019-04-25T09:29:21.578Z

  Requires too many permissions

 57. Bosnian Developer-avatar

  Bosnian Developer

  2019-03-20T16:24:23.537Z

  in future need moore numbers but for now its great app

 58. Tomasz Wojcik-avatar

  Tomasz Wojcik

  2020-07-23T23:17:21.226Z

  Crashing on start

 59. Wojciech Izak-avatar

  Wojciech Izak

  2019-10-27T10:27:13.321Z

  It doesnt work on xiaomi mi9

 60. Basem Albana-avatar

  Basem Albana

  2019-03-08T07:27:28.752Z

  All Numbers are blocked

 61. Darin Kerkuki-avatar

  Darin Kerkuki

  2019-12-25T06:18:09.376Z

  Not work on Android 6😢🙄

 62. Prime Box-avatar

  Prime Box

  2019-06-08T06:10:36.288Z

  dear sir this app is not open stuck please solve that issue... thanks

 63. sakib al hasan-avatar

  sakib al hasan

  2020-05-06T09:38:48.586Z

  All number Telegram says it's banned😠😠

 64. EarnTube BD-avatar

  EarnTube BD

  2020-08-15T04:56:28.230Z

  Very nice app.

 65. Gauw Ahah-avatar

  Gauw Ahah

  2019-11-10T19:03:15.196Z

  Hey! If anyone finds a number (+48) 699-XX0-665 then kindly reply me. I desperately need this to recover my important account. I ll be grateful. This is anamazing app giving you NON-VOIP Polan numbers. Thank you

 66. Camilo Carmona-avatar

  Camilo Carmona

  2019-04-19T01:29:58.558Z

  the app is not working

 67. lol-avatar

  lol

  2020-04-10T09:19:13.386Z

  it keeps crashing

 68. maryam shahmaleki-avatar

  maryam shahmaleki

  2020-03-03T11:28:33.360Z

  Why is it like this!!? It kicked me out. Please improve it.

 69. Rana Sk-avatar

  Rana Sk

  2019-04-09T06:18:58.287Z

  This apps,really awsome.please provide new poland number on bangladesh sir

 70. Harry Gaming-avatar

  Harry Gaming

  2019-04-21T18:10:17.399Z

  sir otp not received what issue in our app plzz solve problem fast

 71. AboOD sTaTioNn-avatar

  AboOD sTaTioNn

  2020-01-24T16:18:52.690Z

  it's don't wanna make a number it's just says sorry there's a problem

 72. Delikero Delikero-avatar

  Delikero Delikero

  2019-10-11T09:13:20.574Z

  Can i create a WhatsApp on this number ... Its work or not

 73. Josefine Linke-avatar

  Josefine Linke

  2019-09-22T09:45:19.617Z

  App not working

 74. Bun Sovann-avatar

  Bun Sovann

  2020-08-06T12:24:54.519Z

  Not working sometime

 75. MSz-avatar

  MSz

  2020-05-22T17:49:14.641Z

  I'm not receiving sms

 76. Bartosz Pistor-avatar

  Bartosz Pistor

  2020-06-29T13:57:10.150Z

  Doesn't work

 77. Kabuli 98-avatar

  Kabuli 98

  2020-01-30T19:01:38.388Z

  This is the best App

 78. الهاكر العراقي-avatar

  الهاكر العراقي

  2019-04-20T21:12:59.663Z

  التطبيق لايعمل يرجى مساعدتي app dont work please help me

 79. poiuy po-avatar

  poiuy po

  2020-06-27T10:09:07.400Z

  best free no. app

 80. Mirza Mohammad Sagor-avatar

  Mirza Mohammad Sagor

  2019-06-13T20:52:21.775Z

  I am not open this apps please cheek this problem

 81. pubg life-avatar

  pubg life

  2020-05-12T21:25:21.688Z

  this program very bad

 82. Abod Abod-avatar

  Abod Abod

  2020-02-09T00:54:45.245Z

  bad so bad and don't wirking

 83. Mahather Hassan-avatar

  Mahather Hassan

  2020-07-30T09:04:56.432Z

  not recive sms

 84. Zohir Thomas-avatar

  Zohir Thomas

  2020-09-29T15:06:29.671Z

  Great app ilove you

 85. ابوصادق الطرفي-avatar

  ابوصادق الطرفي

  2019-05-04T13:32:35.948Z

  very bad. dont resived sms for whatsup

 86. άŁ̷e̷ჯάŇĐêŘ-avatar

  άŁ̷e̷ჯάŇĐêŘ

  2019-08-03T10:10:22.796Z

  app is stopped

 87. BD Roshni-avatar

  BD Roshni

  2019-05-24T15:03:43.865Z

  Doesn't work for me

 88. Andrew NotTelling-avatar

  Andrew NotTelling

  2019-09-19T13:00:47.705Z

  doesn't work

 89. Money ORIGIᴻAL-avatar

  Money ORIGIᴻAL

  2020-01-20T17:53:29.100Z

  Works fine Now

 90. Aymen-avatar

  Aymen

  2019-04-26T10:19:46.240Z

  no message received

 91. Muhanad Kelany-avatar

  Muhanad Kelany

  2019-03-15T19:49:15.436Z

  problem send code in number 2nr

 92. A Google user-avatar

  A Google user

  2018-11-03T11:50:44.887Z

  not receiving sms

 93. utaji utaji-avatar

  utaji utaji

  2019-04-28T22:47:15.439Z

  Sms dont come through

 94. Jdjdjshdh Jdjsjddh-avatar

  Jdjdjshdh Jdjsjddh

  2020-04-01T10:48:33.498Z

  Good ya'☆♡

 95. Solom Bab-avatar

  Solom Bab

  2020-10-25T11:11:02.193Z

  Just crash Don't give numbers You should update this app

 96. Jakub Wólczyński-avatar

  Jakub Wólczyński

  2020-10-25T18:27:51.232Z

  Doesn't work on Samsung Galaxy S9+

 97. Остров сокровищ-avatar

  Остров сокровищ

  2020-10-25T21:53:44.299Z

  تطبيق فاشل ما الجدوى منه وهو لا يعطي اي رقم جاري الحذف

 98. _abolfazl.t_ 313-avatar

  _abolfazl.t_ 313

  2020-03-03T13:48:59.584Z

  عالی اگه بلد باشی با هاش کار کنی

 99. Liwia-avatar

  Liwia

  2020-10-10T15:19:50.493Z

  Not working!

 100. Sedra Fares-avatar

  Sedra Fares

  2020-09-03T12:36:56.952Z

  Baaaaad!

 101. Barkha Singh-avatar

  Barkha Singh

  2020-02-18T10:03:29.310Z

  not working

 102. Adam Michalak-avatar

  Adam Michalak

  2020-09-06T00:23:42.819Z

  Nie działa

 103. Shohon Orko-avatar

  Shohon Orko

  2020-10-02T19:35:37.251Z

  Just wow

 104. Mohamed St-avatar

  Mohamed St

  2020-08-14T22:59:05.165Z

  Not work

 105. mohammad hoseeini-avatar

  mohammad hoseeini

  2020-09-11T16:56:40.997Z

  very bad

 106. ꧁༒ Z a G r O s ༒꧁ DN-avatar

  ꧁༒ Z a G r O s ༒꧁ DN

  2020-10-10T14:27:40.183Z

  👎

 107. H. HiMEL-avatar

  H. HiMEL

  2020-04-06T15:20:07.323Z

  gd

 108. saiwan sirwan-avatar

  saiwan sirwan

  2020-06-01T06:32:17.149Z

  the best 💜💋

 109. Ahmed Ibrahim-avatar

  Ahmed Ibrahim

  2020-03-02T10:28:36.540Z

  Very good

 110. Teck Jihad-avatar

  Teck Jihad

  2020-09-27T15:15:41.358Z

  Nice app

 111. Mario-avatar

  Mario

  2020-08-30T17:45:34.858Z

  Rubbish

 112. MD Obaydul islam-avatar

  MD Obaydul islam

  2020-02-21T00:18:44.456Z

  nice

 113. every day And new ads-avatar

  every day And new ads

  2020-08-26T13:28:03.911Z

  Good

 114. Dmax Ru-avatar

  Dmax Ru

  2020-04-06T18:36:29.564Z

  Best

 115. Hoseinstar-avatar

  Hoseinstar

  2020-04-05T18:14:56.728Z

  Helpful

 116. Nahdia Rahman-avatar

  Nahdia Rahman

  2020-07-29T20:10:44.463Z

  Good

 117. Mister Unkilleble-avatar

  Mister Unkilleble

  2020-05-25T11:44:23.866Z

  Nice

 118. abdalla ahmed-avatar

  abdalla ahmed

  2020-10-26T10:32:55.702Z

  good

 119. Izabela Banach-avatar

  Izabela Banach

  2020-01-11T11:19:46.721Z

  nie da się wybrać numeru, pojawia się komunikat "wystąpił błąd, spróbuj później" edit po odpowiedzi: no dobra, ale nie da się wybrać żadnego Próbowałam, dalej się nie da.

 120. Pan Anonim-avatar

  Pan Anonim

  2019-10-03T11:37:34.824Z

  Program nagle przestaje działać. Zgłasza błędy serwera, nie wiadomo o co chodzi. Wychodzi na to, że wymaga aktualizacji. Powinien o tym informować, a nie liczyć na to, że użytkownik się domyśli.

 121. Raza Ali-avatar

  Raza Ali

  2019-11-10T21:42:26.738Z

  Aala

 122. Ahmed Awad-avatar

  Ahmed Awad

  2020-01-10T14:21:23.690Z

  Very excellent

 123. Danial Niuofare-avatar

  Danial Niuofare

  2020-02-17T18:42:53.364Z

  Bad

 124. ذكريات لاتنسى-avatar

  ذكريات لاتنسى

  2019-12-03T00:39:50.993Z

  Good

 125. M4jid007 H-avatar

  M4jid007 H

  2019-11-26T23:47:52.853Z

  good

 126. Voice of Islam in world-avatar

  Voice of Islam in world

  2019-10-04T08:55:49.345Z

  Good

 127. Radek Kolanowski-avatar

  Radek Kolanowski

  2019-07-23T12:03:28.853Z

  Nie da się dodać numeru.

 128. Jsdjdjrhdhsgdkrbxhska Hzhdjebtiacdyebfoglab-avatar

  Jsdjdjrhdhsgdkrbxhska Hzhdjebtiacdyebfoglab

  2019-06-08T14:15:55.540Z

  nie dziala, nie laczy z siecia, ciagle jakies bledy

 129. ایمان احمدی-avatar

  ایمان احمدی

  2019-06-05T07:12:57.638Z

  warning .....اخطار این ویروس خطرناکه ...گوشیم هک شد نامردها

 130. Kamal Raisinghani-avatar

  Kamal Raisinghani

  2019-04-17T23:55:18.150Z

  keeps crashing

 131. Slimy Oracle-avatar

  Slimy Oracle

  2019-05-10T00:42:24.725Z

  just crashes

 132. T͟Hē, T͟Hə-avatar

  T͟Hē, T͟Hə

  2019-10-01T16:01:27.249Z

  فاشل

 133. ABOLFAZL DEJBANI-avatar

  ABOLFAZL DEJBANI

  2019-05-16T08:42:53.713Z

  تخمی

 134. samer khalil-avatar

  samer khalil

  2020-05-12T08:47:34.417Z

  Good work

 135. Oromo Oromiya-avatar

  Oromo Oromiya

  2019-07-09T21:03:51.220Z

  very good

 136. Abolfazl Naderi-avatar

  Abolfazl Naderi

  2019-07-18T13:11:29.610Z

  Great.....

 137. hossen noori-avatar

  hossen noori

  2019-09-03T06:48:02.340Z

  🖤❤️👍

 138. Tomek C-avatar

  Tomek C

  2019-01-24T12:51:34.923Z

  Dla mnie super, mieszkam w UK i mozna do mnie dzownic na polski numer za free, szkoda ze nie mozna dzwonic z niej, ale i tak spoko :)

 139. A Google user-avatar

  A Google user

  2019-01-17T23:05:43.992Z

  Zajebista apka pozwala się zarejestrować na portalu ze śmiesznymi obrazkami dla Elity Polskiego Internetu. Na tym portalu rządzi taki smutny pan, który nie dość że jest uzależniony od poznańskich wypieków, to od lat nie potrafi naprawić tagów na ów portalu. Dodatkowo na starość, wpadł na pomysł że będzie stroną godną zaufania, której można powierzać swój numer telefonu XD W każdym razie poleciłbym apkę 2nr, gdyby nie to że wymagała tylu permiszonów do działania.

 140. A Google user-avatar

  A Google user

  2019-01-29T18:30:27.343Z

  wymaga dostepu do wykonywania polaczen oraz karty sd - wyglada na scam!

 141. Abdikarin Farhan-avatar

  Abdikarin Farhan

  2019-02-23T21:56:55.182Z

  Andrait

 142. Ayman Nasr-avatar

  Ayman Nasr

  2019-03-06T17:31:31.389Z

  nice

 143. San Tyagi-avatar

  San Tyagi

  2018-07-31T12:36:22.753Z

  Totally useless because you can't call anybody from this application.

 144. A Google user-avatar

  A Google user

  2018-11-06T07:47:50.188Z

  apka kraszuje sie po dodaniu numeru a smsy nie dochodza

 145. Stefan Touhami-avatar

  Stefan Touhami

  2018-09-16T15:14:44.128Z

  Świetna robota, takie coś nie powinno być za darmo.

 146. A Google user-avatar

  A Google user

  2018-11-08T11:38:15.608Z

  Bezuzyteczna sms w ogole nie dochodza

 147. Wojtas Lolo-avatar

  Wojtas Lolo

  2018-03-23T20:43:21.381Z

  Dobra tylko troche do dopracowania jak waznosc numeru aby byl na stale mozliwosc dzwonienia ....

 148. Michal Z-avatar

  Michal Z

  2018-02-24T13:49:18.636Z

  Świetna apka, ale strasznie zżera baterię nawet jak jej się nie używa. Da się coś z tym zrobić?

 149. Sebastian Fronc-avatar

  Sebastian Fronc

  2017-10-28T10:41:31.122Z

  Darmowa, rewelacyjnie prosta i bardzo użyteczna aplikacja ;-)

 150. teedzio-avatar

  teedzio

  2020-01-29T14:25:16.743Z

  Przy próbie dodania numeru wyskakuje '' wystąpił błąd proszę spróbować później '' testowane na dwóch telefonach na obydwu to samo.