Devotional Stotras in Kannada APK

Version 2.0 - com.ng.kannada.devotional.stotras
Last updated: Sat, 17 Aug 2019 9:13:15 UTC
kannada,devotional,stotras,entertainment:

APP Information

Download Version 2.0 (2)
Apk Size3.58 MB
App DeveloperBNGSAPPS
Malware CheckTRUSTED
Install on Android4.2.x and up
App Packagecom.ng.kannada.devotional.stotras.apk
MD56b05573bce3668b5a9b37805ef6c7a98
Rate5

Download Devotional Stotras in Kannada 2.0 APK

App Description

Devotional Stotras in Kannada is kannada,devotional,stotras,entertainment, content rating is Everyone (PEGI-3). This app is rated 5 by 1 users who are using this app. To know more about the company/developer, visit BNGSAPPS website who developed it. com.ng.kannada.devotional.stotras.apk apps can be downloaded and installed on Android 4.2.x and higher Android devices. The Latest Version of 2.0 Available for download. Download the app using your favorite browser and click Install to install the application. Please note that we provide both basic and pure APK files and faster download speeds than APK Mirror. This app APK has been downloaded 99+ times on store. You can also download com.ng.kannada.devotional.stotras APK and run it with the popular Android Emulators.

Features:

1. Make your own list of stotras.

2. Nitya bavishya (Daily horoscope)

List of mantras:

ಶಿವಾಷ್ಟಕಮ್

ಚಂದ್ರ ಶೇಖರಾಷ್ಟಕಮ್

ಕಾಶೀ ವಿಶ್ವ ನಾಧಾಷ್ಟಕಮ್

ಲಿಂಗಾಷ್ಟಕಮ್

ಬಿಲ್ವಾಷ್ಟಕಮ್

ಶಿವ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಸ್ತೋತ್ರಮ್

ನಿರ್ವಾಣ ಷಟ್ಕಮ್

ದಕ್ಷಿಣಾ ಮೂರ್ತಿ ಸ್ತೋತ್ರಮ್

ರುದ್ರಾಷ್ಟಕಮ್

ಜಗನ್ನಾಥಾಷ್ಟಕಮ್

ಶಿವ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತ ನಾಮಾವಳಿ

ಕಾಲ ಭೈರವಾಷ್ಟಕಮ್

ತೋಟಕಾಷ್ಟಕಮ್

ಶಿವ ಸಹಸ್ರ ನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್

ಉಮಾ ಮಹೇಶ್ವರ ಸ್ತೋತ್ರಮ್

ಶಿವ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತ ನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್

ಶಿವ ತಾಂಡವ ಸ್ತೋತ್ರಮ್

ದ್ವಾದಶ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿನ್ಗ ಸ್ತೋತ್ರಮ್

ಅರ್ಧ ನಾರೀಶ್ವರ ಅಷ್ಟಕಮ್

ಶಿವ ಕವಚಮ್

ಷಿವ ಮಹಿಮ್ನಾ ಸ್ತೋತ್ರಮ್

ಮನ್ಯು ಸೂಕ್ತಮ್

ಶಿವ ಮನ್ಗಳಾಷ್ಟಕಮ್

ಶಿವ ಷಡಕ್ಷರೀ ಸ್ತೋತ್ರಮ್

ಶಿವಾಪರಾಧ ಕ್ಷಮಾಪಣ ಸ್ತೋತ್ರಮ್

ದಾರಿದ್ರ್ಯ ದಹನ ಶಿವ ಸ್ತೋತ್ರಮ್

ಶಿವ ಭುಜಂಗ ಪ್ರಯಾತ ಸ್ತೋತ್ರಮ್

ನಾರಾಯಣ ಸೂಕ್ತಮ್

ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶ್ವರ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್

ಮಧುರಾಷ್ಟಕಮ್

ರಾಮ ರಕ್ಷಾ ಸ್ತೋತ್ರಮ್

ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ತೋತ್ರಮ್

ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶ ಮಂಗಳಾಶಾಸನಮ್

ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶ್ವರ ಪ್ರಪತ್ತಿ

ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರ ನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಕಮ್

ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶ್ವರ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತ ನಾಮಾವಳಿ

ಅಚ್ಯುತಾಷ್ಟಕಮ್

ಗೋವಿಂದ ನಾಮಾವಳಿ

ಬಾಲ ಮುಕುಂದಾಷ್ಟಕಮ್

ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶ್ವರ ವಜ್ರ ಕವಚ ಸ್ತೋತ್ರಮ್

ವಿಷ್ಣು ಷಟ್ಪದಿ

ಶ್ರೀ ರಾಮ ಪನ್ಚ ರತ್ನ ಸ್ತೋತ್ರಮ್

ನಾರಾಯಣ ಸ್ತೋತ್ರಮ್

ಗೋವಿಂದಾಷ್ಟಕಮ್

ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನೃಸಿಂಹ ಕರಾವಲಂಬ ಸ್ತೋತ್ರಮ್

ಶ್ರೀ ರಾಮಾಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತ ನಾಮಾವಳಿ

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ನಾಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತ ನಾಮಾವಲಿ

ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ಸ್ವಾಮಿ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತ ನಾಮಾವಳಿ

ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತ ನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್

ನಾರಾಯಣ ಕವಚಮ್

ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ದಶಾವತಾರಮ್

ಶ್ರೀ ರಾಮ ಮಂಗಳಾಶಸನಮ್ (ಪ್ರಪತ್ತಿ ‌உ ಮಂಗಳಮ್)

ಶ್ರೀ ಸೂಕ್ತಮ್

ದುರ್ಗಾ ಸೂಕ್ತಮ್

ಮಹಾ ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಷ್ಟಕಮ್

ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್

ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರ ನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್

ಕನಕ ಧಾರಾ ಸ್ತೋತ್ರಮ್

ಶ್ರೀ ಮಹಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತ ನಾಮಾವಳಿ

ಶ್ರೀ ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ದಿನೀ ಸ್ತೋತ್ರಮ್

ಶ್ರೀ ಅನ್ನಪೂರ್ಣಾ ಸ್ತೋತ್ರಮ್

ಲಲಿತಾ ಪಂಚ ರತ್ನಮ್

ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತ ನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್

ಅಷ್ಟ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ತೋತ್ರಮ್

ಸರಸ್ವತೀ ಸ್ತೋತ್ರಮ್

ಅಷ್ಟಾದಶ ಶಕ್ತಿಪೀಠ ಸ್ತೋತ್ರಮ್

ಲಲಿತಾ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತ ನಾಮಾವಳಿ

ಸರಸ್ವತಿ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತ ನಾಮಾವಳಿ

ಸರ್ವದೇವ ಕೃತ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ತೋತ್ರಮ್

ದುರ್ಗಾ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತ ನಾಮಾವಳಿ

ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಮಾಲಿಕಾ ಸ್ತುತಿ

ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸಹಸ್ರ ನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್

ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರ ನಾಮಾವಳಿ

ನವ ದುರ್ಗಾ ಸ್ತೋತ್ರಮ್

ಶ್ರೀ ಸರಸ್ವತೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತ ನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್

ದೇವೀ ಅಶ್ವಧಾಟೀ (ಅಂಬಾ ಸ್ತುತಿ)

ಶ್ರೀ ಮಹಾ ಗಣೇಶ ಪಂಚ ರತ್ನಮ್

ಗಣೇಶ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತ ನಾಮಾವಳಿ

ಗಣೇಶ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತ ನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್

ಗಣೇಶ ಕವಚಮ್

ಗಣೇಶ ಷೋಡಶ ನಾಮಾವಳಿ, ಷೋಡಶನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್

ಗಣಪತಿ ಗಕಾರ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್

ಗಣಪತಿ ಗಕಾರ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತ ನಾಮಾವಳಿ

ಗಣೇಶ ಮಹಿಮ್ನಾ ಸ್ತೋತ್ರಮ್

ಗಣೇಶ ಮಂಗಳಾಷ್ಟಕಮ್

ಮಹಾ ಗಣಪತಿ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್

ಗಣೇಶ ದ್ವಾದಶನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್

ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ

ಆಂಜನೇಯ ದಂಡಕಮ್

ಹನುಮ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತ ನಾಮಾವಳಿ

ಸೂರ್ಯಾಷ್ಟಕಮ್

ಆದಿತ್ಯ ಹೃದಯಮ್

ಆದಿತ್ಯ ಕವಚಮ್

ಸೂರ್ಯ ಕವಚಮ್

ಷಿರಿಡಿ ಸಾಯಿ ಬಾಬಾ ಪ್ರಾತಃಕಾಲ ಆರತಿ - ಕಾಕಡ ಆರತಿ

ಷಿರಿಡಿ ಸಾಯಿ ಬಾಬಾ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕಾಲ ಆರತಿ - ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆರತಿ

ಷಿರಿಡಿ ಸಾಯಿ ಬಾಬಾ ಸಾಯಮ್ಕಾಲ ಆರತಿ - ಧೂಪ್ ಆರತಿ

ಷಿರಿಡಿ ಸಾಯಿ ಬಾಬಾ ರಾತ್ರಿಕಾಲ ಆರತಿ - ಷೇಜ್ ಆರತಿ

ಸಾಯಿ ಬಾಬ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತ ನಾಮಾವಳಿ

ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತ ನಾಮಾವಳಿ

ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತ ನಾಮಾವಳಿ

ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತ ನಾಮಾವಳಿ

ಗಾಯತ್ರಿ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತ ನಾಮಾವಳಿ

ಶ್ರೀ ರಾಮಾಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತ ನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್

ನವ ಗ್ರಹ ಸ್ತೋತ್ರಮ್

ಮಂತ್ರ ಪುಷ್ಪಮ್

ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಷ್ಟಕಮ್ ಕರಾವಲಂಬ ಸ್ತೋತ್ರಮ್

ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಪಂಚ ರತ್ನ ಸ್ತೋತ್ರಮ್

ಗಂಗಾ ಸ್ತೋತ್ರಮ್

ಶನಿ ವಜ್ರಪಂಜರ ಕವಚಮ್

ಚಂದ್ರ ಕವಚಮ್

ರಾಹು ಕವಚಮ್

ಕೇತು ಕವಚಮ್

ಶುಕ್ರ ಕವಚಮ್

ಬುಧ ಕವಚಮ್

ಅಂಗಾರಕ ಕವಚಮ್ (ಕುಜ ಕವಚಮ್)

ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಕವಚಮ್ (ಗುರು ಕವಚಮ್)

and more 

App ChangeLog

 • Fixes:
  1.corrected labels and spelling mistakes

App Screens

Devotional Stotras in Kannada App Screen 1Devotional Stotras in Kannada App Screen 2Devotional Stotras in Kannada App Screen 3Devotional Stotras in Kannada App Screen 4

com.ng.kannada.devotional.stotras.apk

Apk scan results


Apk Scaned By TotalVirus Antivirus,com.ng.kannada.devotional.stotras.apk Was Pure And Safe.

Scan Stats:failure:0|harmless:0|malicious:0|suspicious:0|timeout:10|type-unsupported:12|undetected:50|
Name:com.ng.kannada.devotional.stotras.apk
SHA-1:afd62d61f4ea9deaea5f0ececa3663cdf0c46afb
SHA-256:7331366f14c8c1a472e486b8ce2a42f26a9b04630e87cce570bff5227e4a1a3b
SSDEEP:49152:AW+J27DKlzijAciKscC1W65vQr8Xsk2zba5VKplsZu/pcO9zkTq8PUZTa4im8kRc:AWZ7DK0JiK7M5vG7bcVIn/piq8H4B8kO
File type:Android
Magic:Zip archive data, at least v2.0 to extract
File size:3756314
Uncompressed Size:7436569
Contained Files	:587
Contained Files By Type:MF:1,RSA:1,SF:1,dex:1,jpg:3,png:290,ttf:3,xml:167,

Permissions

requires following permissions on your android device.

android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE: Allows an application to view the status of all networks.
android.permission.INTERNET: Allows an application to create network sockets.
view network connections
Allows the app to view information about network connections such as which networks exist and are connected.

full network access
Allows the app to create network sockets and use custom network protocols. The browser and other applications provide means to send data to the internet, so this permission is not required to send data to the internet.

Certificate

Certificate Issuer:OU:BNGS, CN:BNGS, O:BNGS
Certificate Subject:OU:BNGS, CN:BNGS, O:BNGS

Activities

com.dd.telugu.stroras.ShowStotra
com.dd.telugu.stroras.byGodList
com.dd.telugu.stroras.ListScreen
com.dd.telugu.stroras.DevPrakaram
com.dd.telugu.stroras.Request
com.dd.telugu.stroras.Dphal
com.google.android.gms.ads.AdActivity
com.google.android.gms.ads.purchase.InAppPurchaseActivity

Interesting Strings

http://
http://apphelper5555.net/dphal/KanDinPhal.php
http://apphelper5555.net/prod/sthothras/Request.php?title=
http://plus.google.com/
http://schemas.android.com/apk/res/android
http://www.google.com
https://
https://accounts.google.com
https://csi.gstatic.com/csi
https://googleads.g.doubleclick.net/mads/static/mad/sdk/native/mraid/v2/mraid_app_banner.js
https://googleads.g.doubleclick.net/mads/static/mad/sdk/native/mraid/v2/mraid_app_expanded_banner.js
https://googleads.g.doubleclick.net/mads/static/mad/sdk/native/mraid/v2/mraid_app_interstitial.js
https://googleads.g.doubleclick.net/mads/static/mad/sdk/native/sdk-core-v40.html
https://login.live.com
https://login.yahoo.com
https://twitter.com
https://www.facebook.com
https://www.googleapis.com/auth/appstate
https://www.googleapis.com/auth/datastoremobile
https://www.googleapis.com/auth/drive.appdata
https://www.googleapis.com/auth/drive.file
https://www.googleapis.com/auth/fitness.activity.read
https://www.googleapis.com/auth/fitness.activity.write
https://www.googleapis.com/auth/fitness.body.read
https://www.googleapis.com/auth/fitness.body.write
https://www.googleapis.com/auth/fitness.location.read
https://www.googleapis.com/auth/fitness.location.write
https://www.googleapis.com/auth/fitness.nutrition.read
https://www.googleapis.com/auth/fitness.nutrition.write
https://www.googleapis.com/auth/games
https://www.googleapis.com/auth/plus.login
https://www.googleapis.com/auth/plus.me
https://www.googleapis.com/auth/plus.moments.write
https://www.linkedin.com
https://www.paypal.com

Older Versions

More Android Apps to Consider

 • Amruth M-avatar

  Amruth M

  2020-02-19T19:35:42.367Z

  Hi madam/sir It is very beautiful creation One thing audio should be there because some word are very critical so liasin easily pls update asps Thank you Regards Amruth

 • rajashree vijay-avatar

  rajashree vijay

  2019-07-15T19:06:35.970Z

  More than expected.. Thanks a lot to the developer.. Great work.. All in one app.. everyone must install. Awesome 👌👍

 • Mukund BR-avatar

  Mukund BR

  2020-02-03T13:05:39.793Z

  Nithya bhavishya is not visible in this app

 • padmesh ap-avatar

  padmesh ap

  2018-07-02T06:48:41.267Z

  ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ

 • Rama BG-avatar

  Rama BG

  2018-07-23T15:23:05.695Z

  ಅದ್ಭುತ

 • rekha govind-avatar

  rekha govind

  2019-02-03T18:02:37.342Z

  good app

 • Appu Shivanagi-avatar

  Appu Shivanagi

  2018-03-16T05:43:45.607Z

  very good

 • Shekhar Shetty-avatar

  Shekhar Shetty

  2020-01-11T11:40:44.341Z

  good app

 • gowri shankar-avatar

  gowri shankar

  2017-09-30T11:23:50.285Z

  Good

 • A Google user-avatar

  A Google user

  2018-05-19T01:31:01.326Z

  I Love it