WordBit Engleză APK

Version 1.3.9.1 - net.wordbit.enro
Last updated: Wed, 29 Jul 2020 1:50:43 UTC
wordbit,enro,education,engleză

APP Information

Download Version 1.3.9.1 (1030090001)
Apk Size33.57 MB
App Developer
Malware CheckTRUSTED
Install on Android4.2.x and up
App Packagenet.wordbit.enro.apk
MD5d251a16029d7c5c8f14c47eabeb7278a
Rate5

Download WordBit Engleză 1.3.9.1 APK

App Description

WordBit Engleză is wordbit,enro,education,engleză, content rating is High Maturity (PEGI-18). This app is rated 5 by 1 users who are using this app. To know more about the company/developer, visit website who developed it. net.wordbit.enro.apk apps can be downloaded and installed on Android 4.2.x and higher Android devices. The Latest Version of 1.3.9.1 Available for download. Download the app using your favorite browser and click Install to install the application. Please note that we provide both basic and pure APK files and faster download speeds than APK Mirror. This app APK has been downloaded 24+ times on store. You can also download net.wordbit.enro APK and run it with the popular Android Emulators.

🇩🇪🇩🇪 Și versiunea Germană-Română disponibilă! 
👉👉👉 http:bit.lywordbıtdero

⭐E o aplicație genială pentru că înveți cuvinte noi și poți exersa pronunția de fiecare dată când îți deblochezi telefonul.
⭐ Înveți de fiecare dată când îți deschizi telefonul. O formă pasivă de a învăța eficient.

De câte ori te uiți la telefon pe zi?
Probabil că te uiți de aproximativ 100 de ori și îl deblochezi de cel putin 50 de ori.
Dacă ai învăța vocabular în acele momente, ai putea învăța chiar și 3000 de cuvinte în doar o singura lună!
WordBit Engleză este o aplicație care îți permite să înveți engleza pe ecranul de blocare al telefonului tău.
Valorifică-ți timpul și ecranul de blocare.
Formează-ți acest obicei simplu de a învăța.
În plus, totul e gratis!

■ Memorarea vocabularului este cheia învățării oricărei limbi străine, iar tehnica fundamentală de a memora este repetiția.
Doar văzând în mod repetat, poți memora cuvinte fără să-ți dai seama.
Aplicația noastră te-ar ajuta nu numai să înveți cuvinte noi, dar și să-ți revizuiești și menții cunoștințele.

Caracteristicile WordBit
■1. O aplicație inovativă, cu un conținut vast
Conține o listă completă de cuvinte pe nivele, de la cel de bază până la avansat (A1 – C2).
Include cuvinte folosite la examene oficiale precum IELTS sau TOEFL, precum și
frazele și expresiile cele mai întâlnite și utile în diverse ocazii: expresii colocviale, fraze romantice, fraze folosite în afaceri etc.
Mai mult de 10 000 de fraze și expresii complet gratuit!

■2. Studiu distractiv
Îți oferă posibiliatea de a învăța într-un mod distractiv și plăcut cu fotografii, mod de glisare și teste incluse!

■3. Audio
Poți asculta pronunția audio a fiecărui cuvânt în engleză.
(Inițial, aplicația avea disponibilã doar pronunția americanã. Acum, poți selecta din setãri şi opțiunea de pronunție britanicã.)

■4. Opțiuni utile
- Secțiune de recapitulare a cuvintelor învățate
- Audio automat pentru ascultarea pronunției
- Posibilitatea de a trimite prietenilor frazele interesante împreună cu o imagine
- 12 teme cu diferite culori

■5. Opțiuni personalizate
① Favorite
② Eliminarea cuvintelor deja învățate (poți scoate din lista de vocabular cuvintele pe care le știi deja)
③ Înregistrare automată a răspunsurilor incorecte

-------------------------------------------
■ ■ ■ Conținutul pe care îl oferim ■ ■ ■

📗■ Vocabular (pentru începători)😉
🌱Numere, date, ore (107)
🌱Animale, plante (101)
🌱Mâncare (148)
🌱Relații (61)
🌱Altele (1,166)

📘■ Vocabular (pe nivele)😃
🌳A1 (492)
🌳A2 (975)
🌳B1 (1,179)
🌳B2 (24,33)
🌳C1 (1,630)
🌳C2 (3,074)
🌳Verbe neregulate (176)
🌳Locuțiuni verbale (423)
🌳Locuțiuni (198)

📙■ Vocabular specific (pentru examene)😎
🌾IELTS (4,137)
🌾TOEFL (2,278)

📕■ Expresii
🌿Expresii de bază (1,102) 
🌿Expresii colocviale(479)
🌿Expresii cotidiene (812)

-------------------------------------------

[Descrierea funcțiilor]
(1) După descărcarea și pornirea aplicației, modul de studiu va fi activat automat.
- Această aplicație a fost concepută pentru a învăța engleza automat. Așadar, de
fiecare dată când îți deschizi telefonul, aplicația se activează, ajutându-te
să înveți engleză.
(2) Dacă dorești să dezactivezi temporar modul de studiu automat al aplicației, o poți face mergând la Setări.
(3) În anumite sisteme de operare (Huawei, Xiaomi, Oppo etc.), este posibil ca aplicația să nu se activeze automat după descărcare. În acest caz, poți accesa setările telefonului tău și dezactiva opțiunile de Salvare a bateriei sau Salvare a energiei pentru a soluționa problema.

Te rugăm să nu eziți să ne contactezi dacă ai vreo nelămurire legată de utilizarea aplicației.
👉👉👉 [email protected]

( ※ Urmează : Curs de engleză, Gramatica limbii engleze)
🇩🇪🇩🇪 And the German-Romanian version available!
👉👉👉 http:bit.lywordbıtdero

It's a brilliant application because you learn new words and you can practice pronunciation whenever you unlock your phone.
⭐ Learn each time you open your phone. A passive form of learning effectively.
 
 
How many times do you look at the phone a day?
You probably look around 100 times and unlock it at least 50 times.
If you learned vocabulary in those moments, you could even learn 3000 words in just one month!
WordBit English is an application that allows you to learn English on the lock screen of your phone.
Maximize your time and lock screen.
Formate this simple custom to learn.
In addition, everything is free!
 
 
■ Remembering the vocabulary is the key to learning any foreign language, and the fundamental technique to memorize is repetition.
Just by seeing repeatedly, you can save words without realizing.
Our application would help you not only learn new words, but also review and maintain your knowledge.
 
 
The WordBit features
■ 1. An innovative application with vast content
Contains a full list of words on levels, from basic to advanced (A1 - C2).
Includes words used for official exams like IELTS or TOEFL as well
the most common and useful phrases and phrases on various occasions: colloquial expressions, romantic phrases, phrases used in business, etc.
More than 10,000 free phrases and phrases!
 
■ 2. Fun study
It gives you the opportunity to learn fun and enjoyable with photos, slideshow and tests included!
 
■ 3. Audio
You can listen to the audio pronunciation of each word in English.
(Initially, the app only had American pronunciation. Now you can also select the British pronunciation option from your settings.)
 
■ 4. Useful options
- Section of recapitulation of learned words
- Audio for listening to pronunciation
- The ability to send interesting phrases to friends with an image
- 12 themes of different colors
 
■ 5. Customized options
① Favorite
② Remove words already learned (you can remove the words you already know from the vocabulary list)
③ Automatic recording of incorrect answers
 
-------------------------------------------
■ ■ ■ The content we offer ■ ■ ■
 
📗 ■ Vocabulary (for beginners) 😉
🌱Number, dates, hours (107)
🌱Animals, plants (101)
🌱 Food (148)
🌱Relationships (61)
🌱Others (1,166)
 
📘 ■ Vocabulary (levels) 😃
🌳A1 (492)
🌳A2 (975)
🌳B1 (1,179)
🌳B2 (24,33)
🌳C1 (1,630)
🌳C2 (3,074)
🌳Controlled (176)
🌳Local Lots (423)
🌳Locuţiuni (198)
 
📙 ■ Specific vocabulary (for exams) 😎
🌾IELTS (4,137)
🌾TOEFL (2,278)
 
📕 ■ Expressions
🌿 Basic Expressions (1,102)
🌿 Colloquial expositions (479)
🌿Expressions daily (812)

-------------------------------------------

[Function description]
(1) After downloading and starting the application, the study mode will be activated automatically.
- This app was designed to learn English automatically. So, by
every time you open your phone, the application turns on, helping you
to learn English.
(2) If you want to temporarily disable the application's automatic study mode, you can do it by going to Settings.
(3) In certain operating systems (Huawei, Xiaomi, Oppo, etc.), the application may not automatically turn on after downloading. In this case, you can access your phone's settings and deactivate the Save Battery or Save Energy options to solve the problem.
 
Please do not hesitate to contact us if you have any questions about using the application.
👉👉👉 [email protected]
 
 
(※ Follow: English Course, English Grammar) 

App ChangeLog

App Screens

QPzjdoW8BcMzb4uvsqSN20200723-29712-73j1pv
Name:D251A16029D7C5C8F14C47EABEB7278A

Apk scan results


Apk Scaned By TotalVirus Antivirus,net.wordbit.enro.apk Was Risky.Detected 3 From 55 Scan.
Scan Stats:harmless:0|type-unsupported:12|suspicious:0|confirmed-timeout:0|timeout:0|failure:3|malicious:0|undetected:60|
Name:QPzjdoW8BcMzb4uvsqSN20200723-29712-73j1pv
Name:D251A16029D7C5C8F14C47EABEB7278A SHA-1:154e5af79ff900e06e2c1d5c3dc1f08b1d597c3a SHA-256:3710533f823284384f8f21afb6c40ca2f9ee9d37806d6d20b0601f6bb7b65728 SSDEEP:786432:D8Yymf/BEMm2MU3PqTLK7TYPDfjza1tLEK/2cZr2PvVdP7E:D0/UiTosPnqZ0Pw File type:Android Magic:Zip archive data, at least v2.0 to extract File size:35203689 Uncompressed Size:34557631 Contained Files :2851 Contained Files By Type:xml:181,md:1,MF:1,zip:2,gz:1,RSA:1,dex:3,txt:3,js:2,ttf:12,SF:1,png:442,

Older Versions

More Android Apps to Consider

Google Play Reviews

 1. Dulau Cristian-avatar

  Dulau Cristian

  I really enjoy the app, gets you off the social media hype, so I ended up using it more instead of uselessly scrolling around on social media platforms. It would be nice to have examples for each proposed word translation. Since this is not yet available only for very few words, a good learning tip is to try yourself to formulate phrases with the meaning of the proposed translations.

 2. Angel.A Angel-avatar

  Angel.A Angel

  awesome app but need to improve more things like voice prounoncing for romanian language as well. Add to app more fuctionality.

 3. Manuela Bazon-avatar

  Manuela Bazon

  Very good if you really want to improve your English. Recommend!

 4. CAMELIA MOT-avatar

  CAMELIA MOT

  Excellent,easy way to learn and never forgetting about your English course!

 5. Denis Teodor-avatar

  Denis Teodor

  Can I get this app just like an regular app? With the pin , the firger print any other notifications just can't work well , I'll love to have the app on app way ...not locked screen

 6. florentina petras-avatar

  florentina petras

  It the best app for people who want learn English

 7. Marius Adrian Stefan-avatar

  Marius Adrian Stefan

  Thanks,best app ever to learn new words!

 8. Andrei Hogea-avatar

  Andrei Hogea

  An innovation app for learning English words.

 9. S G-avatar

  S G

  Must be an option the study on lock screen. When you learn that, I give you 5 stars.

 10. fumdfum N.B.B-avatar

  fumdfum N.B.B

  A easy way to learn English