Zing MP3 - Android TV 20.03.01 (2002010)

vng.zing.mp3.apk, developed by VNG Corporation.
Last updated: Fri, 30 Jul 2021 12:23:18 UTC

Enjoy music with the No.1 music player application for Android TV in Vietnam.

Download Zing MP3 - Android TV 20.03.01:- Cập nhật giao diện hoàn toàn mới - Bảng xếp hạng trực quan, phản ánh đầy đủ thị trường âm nhạc hiện tại - Thưởng thức nhạc với các chủ đề và thể loại đa dạng - Hỗ trợ đăng nhập tài khoản Zing MP3 và quản lý nhạc cá nhân tiện lợi - Trình phát nhạc mới hỗ trợ phát nhạc và MV chất lượng cao - Thêm nhiều nội dung và tính năng hấp dẫn để người yêu âm nhạc trải nghiệm

Zing MP3 - Android TV File Information

 • Version: 20.03.01 (2002010)
 • File size: 13.42 MB
 • Uploaded: Fri, 30 Jul 2021 12:23:18 UTC
 • Minimum Android version: Android 5.0 and up
 • MD5: 8354d5b475ebf098de2085163ecda591
 • SHA1: 8DDC5A29E7A5B8D1F7CCC814B5479E32E988C15A
 • Developer: VNG Corporation

Download Zing MP3 - Android TV 20.03.01 APK 2002010

ChangeLog

What's new in 20.03.01 (2002010) ?
 • - Cập nhật giao diện hoàn toàn mới
 • - Bảng xếp hạng trực quan, phản ánh đầy đủ thị trường âm nhạc hiện tại
 • - Thưởng thức nhạc với các chủ đề và thể loại đa dạng
 • - Hỗ trợ đăng nhập tài khoản Zing MP3 và quản lý nhạc cá nhân tiện lợi
 • - Trình phát nhạc mới hỗ trợ phát nhạc và MV chất lượng cao
 • - Thêm nhiều nội dung và tính năng hấp dẫn để người yêu âm nhạc trải nghiệm

Apk scan results


Apk Scaned By TotalVirus Antivirus,vng.zing.mp3.apk Was Pure And Safe.

Scan Stats:confirmed-timeout:0|failure:0|harmless:0|malicious:0|suspicious:0|timeout:1|type-unsupported:11|undetected:62|
Name:
SHA-1:24312db520d4643fa5056011d53181fa21e1dc7c
SHA-256:bd8f881a433cae81799c1e9da26e7c4e9d35d2cca66d9fc58f1df9a3eea26325
SSDEEP:196608:RWgDYJoQC+tLISwd9993QnHCLnnBIj3/TtIgKXQwLg8IC9vjyiCAw0nEnoaiqifS:osQoh3QnHCbnBOrmggMTu7FCmrRXfS
File type:Android
Magic:Zip archive data
File size:14071652
Uncompressed Size:14323362
Contained Files	:1589
Contained Files By Type:MF:1,RSA:1,SF:1,dex:1,gz:1,png:757,so:7,ttf:2,txt:1,xml:134,

Permissions

requires following permissions on your android device.

android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE
android.permission.INTERNET
android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE
android.permission.RECEIVE_BOOT_COMPLETED
android.permission.RECORD_AUDIO
android.permission.WAKE_LOCK
android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE
com.android.providers.tv.permission.READ_EPG_DATA
com.android.providers.tv.permission.WRITE_EPG_DATA
com.google.android.c2dm.permission.RECEIVE
com.google.android.finsky.permission.BIND_GET_INSTALL_REFERRER_SERVICE
com.google.android.providers.gsf.permission.READ_GSERVICES
com.zing.zalo.permission.ACCESS_THIRD_PARTY_APP_AUTHORIZATION
android.hardware.screen.landscape
android.hardware.type.television

Certificate

Certificate Issuer:C:084, CN:Zing MP3, L:Ho Chi Minh, O:VNG, ST:08, OU:VNG
Certificate Subject:C:084, CN:Zing MP3, L:Ho Chi Minh, O:VNG, ST:08, OU:VNG

Activities

vng.zing.mp3.activity.MainActivity
vng.zing.mp3.activity.SplashActivity
vng.zing.mp3.activity.PlayerActivity
com.zing.zalo.zalosdk.oauth.WebLoginActivity
vng.zing.mp3.activity.UpdateActivity
vng.zing.mp3.activity.WebViewActivity
vng.zing.mp3.activity.LiveStreamActivity
com.google.android.gms.common.api.GoogleApiActivity

Providers

com.crashlytics.android.CrashlyticsInitProvider
com.google.firebase.perf.provider.FirebasePerfProvider
com.google.firebase.provider.FirebaseInitProvider

Services

vng.zing.mp3.player.PlayerService
vng.zing.mp3.logs.LoggingService
vng.zing.mp3.recommedation.UpdateRecommendationsService
vng.zing.mp3.recommedation.SyncChannelJobService
vng.zing.mp3.recommedation.SyncProgramsJobService
com.google.firebase.components.ComponentDiscoveryService
com.google.android.gms.analytics.AnalyticsService
com.google.android.gms.analytics.AnalyticsJobService
com.google.android.gms.measurement.AppMeasurementService
com.google.android.gms.measurement.AppMeasurementJobService

Receivers

vng.zing.mp3.recommedation.BootupReceiver
vng.zing.mp3.receiver.RunonIntallReceiver
vng.zing.mp3.receiver.MediaStateReceiver
vng.zing.mp3.recommedation.CreateChannelReceiver
vng.zing.mp3.receiver.AudioFocusStateReceiver
com.google.android.gms.analytics.AnalyticsReceiver
com.google.android.gms.measurement.AppMeasurementReceiver
com.google.android.gms.measurement.AppMeasurementInstallReferrerReceiver
com.google.firebase.iid.FirebaseInstanceIdReceiver

Interesting Strings

http://
http://ac.global.mp3.zing.vn/complete/mobile?type=artist,song,album,video&num=50
http://api.global.mp3.zing.vn/
http://api.global.mp3.zing.vn/searchAlbum
http://api.global.mp3.zing.vn/searchArtist
http://api.global.mp3.zing.vn/searchSong
http://api.global.mp3.zing.vn/searchVideo
http://config.global.mp3.zing.vn/mobile/getConfigs
http://dev.centralize.zaloapp.com
http://hostname/?
http://i.ytimg.com/vi/
http://image.mp3.zdn.vn/
http://image.mp3.zdn.vn/thumb/165_165/
http://image.mp3.zdn.vn/thumb/240_135/
http://image.mp3.zdn.vn/thumb/240_240/
http://localhost/
http://log2.mp3.zing.vn/debug/track
http://log2.mp3.zing.vn/debug/trackEvent
http://logv2.mp3.zing.vn/track
http://logv2.mp3.zing.vn/trackEvent
http://logv2.mp3.zing.vn/trackLive
http://mp3.zing.vn
http://schemas.android.com/apk/res-auto
http://schemas.android.com/apk/res/android
http://schemas.microsoft.com/DRM/2007/03/protocols/AcquireLicense
http://www.google-analytics.com
http://www.w3.org/ns/ttml#parameter
http://zplayer.trk.zapps.vn
https://
https://app-measurement.com/a
https://centralized.zaloapp.com
https://centralized.zaloapp.com/apps/mobile/android
https://centralized.zaloapp.com/apps/mobile/explore/android
https://centralized.zaloapp.com/id/mobile/android
https://centralized.zaloapp.com/sdk/mobile/android
https://centralized.zaloapp.com/sdk/mobile/setting
https://dev-oauth.zaloapp.com
https://e.crashlytics.com/spi/v2/events
https://firebaseremoteconfig.googleapis.com/
https://graph.zaloapp.com
https://graph.zaloapp.com/v2.0/me
https://market.android.com/details?id=com.google.android.googlequicksearchbox
https://mp3.zing.vn/tnc
https://mp3.zing.vn/zdl/service_map_all.bin
https://n.zing.vn/zdl/service_map_all.bin
https://news.zing.vn/zdl/service_map_all.bin
https://oauth.zaloapp.com
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/gen_204?id=gmob-apps
https://play.google.com/store/apps/details?id=
https://plugin.zaloapp.com
https://plugin.zaloapp.com/mobile-sharing?
https://plus.google.com/
https://s.ytimg.com/yts/jsbin/
https://settings.crashlytics.com/spi/v2/platforms/android/apps/%s/settings
https://srv.mp3.zing.vn/zdl/service_map_all.bin
https://ssl.google-analytics.com
https://www.google.com
https://www.googleapis.com/auth/appstate
https://www.googleapis.com/auth/datastoremobile
https://www.googleapis.com/auth/drive
https://www.googleapis.com/auth/drive.appdata
https://www.googleapis.com/auth/drive.apps
https://www.googleapis.com/auth/drive.file
https://www.googleapis.com/auth/fitness.activity.read
https://www.googleapis.com/auth/fitness.activity.write
https://www.googleapis.com/auth/fitness.blood_glucose.read
https://www.googleapis.com/auth/fitness.blood_glucose.write
https://www.googleapis.com/auth/fitness.blood_pressure.read
https://www.googleapis.com/auth/fitness.blood_pressure.write
https://www.googleapis.com/auth/fitness.body.read
https://www.googleapis.com/auth/fitness.body.write
https://www.googleapis.com/auth/fitness.body_temperature.read
https://www.googleapis.com/auth/fitness.body_temperature.write
https://www.googleapis.com/auth/fitness.location.read
https://www.googleapis.com/auth/fitness.location.write
https://www.googleapis.com/auth/fitness.nutrition.read
https://www.googleapis.com/auth/fitness.nutrition.write
https://www.googleapis.com/auth/fitness.oxygen_saturation.read
https://www.googleapis.com/auth/fitness.oxygen_saturation.write
https://www.googleapis.com/auth/fitness.reproductive_health.read
https://www.googleapis.com/auth/fitness.reproductive_health.write
https://www.googleapis.com/auth/games
https://www.googleapis.com/auth/games.firstparty
https://www.googleapis.com/auth/games_lite
https://www.googleapis.com/auth/plus.login
https://www.googleapis.com/auth/plus.me
https://www.googletagmanager.com
https://www.youtube.com/get_video_info?el=info&ps=default&gl=US&video_id=
https://youtube.com/watch?v=
https://youtube.googleapis.com/v/
https://zaloapp.com/zdl/service_map_all.bin

Other Versions

More Android Apps to Consider