Vay Nhanh - Vay Tiền Online - Chỉ CMND APK

Version 1.0 - com.vaytiennhanh.vaythang
Last updated: Wed, 10 Feb 2021 20:52:28 UTC
vaytiennhanh,vaythang,finance,tiền,ngay

Vay Nhanh - Vay Tiền Online - Chỉ CMND apk

APP Information

Download Version 1.0 (1)
Apk Size2.14 MB
App DeveloperVAY TIEN ONLINE NHANH
Malware CheckUNKNOWN
Install on Android4.4.x and up
App Packagecom.vaytiennhanh.vaythang.apk
MD53f7acb45fb5333b64cf902af8872b218
Rate5

Download Vay Nhanh - Vay Tiền Online - Chỉ CMND 1.0 APK

App Description

Vay Nhanh - Vay Tiền Online - Chỉ CMND is vaytiennhanh,vaythang,finance,tiền,ngay, content rating is Everyone (PEGI-3). This app is rated 5 by 1 users who are using this app. To know more about the company/developer, visit VAY TIEN ONLINE NHANH website who developed it. com.vaytiennhanh.vaythang.apk apps can be downloaded and installed on Android 4.4.x and higher Android devices. The Latest Version of 1.0 Available for download. Download the app using your favorite browser and click Install to install the application. Please note that we provide both basic and pure APK files and faster download speeds than APK Mirror. This app APK has been downloaded 17+ times on store. You can also download com.vaytiennhanh.vaythang APK and run it with the popular Android Emulators.

Vay Tiền Cấp Tốc Online là Ứng dụng vay tiền online nhanh nhất, giải ngân 2424 trong ngày, thủ tục đơn giản, nhận tiền sau 30 phút đăng ký online.

Vay Tiền Mặt Nhanh hỗ trợ các gói vay uy tín tốt nhất, phù hợp với những người đang cần vay tiền nhanh online, lãi suất thấp, điều khoản rõ ràng.

ĐIỀU KIỆN VAY
- Có CMND or CCCD Việt Nam
- Từ 18 - 60 tuổi
- Có công việc ổn định, không bị dính nợ xấu
- Có thẻ ngân hàng ATM để nhận tiền.

ƯU ĐIỂM
- Hồ sơ đơn giản
- Không gặp mặt
- Không thẩm định người thân
- Không cần chứng minh thu nhập
- Giải ngân trong ngày
- Vay tia chớp nhanh chóng
- Hỗ trợ cả khách hàng có nợ xấu

THÔNG TIN ỨNG DỤNG
- Hạn mức: từ 1.000.000 VNĐ đến 10.000.000 VNĐ 
- Kì hạn vay: Tối thiểu 91 ngày đến hơn 365 ngày
- Lãi suất: Lãi suất năm (APR) tối thiểu 15%, tối đa không quá 18%
- Mức phí và lãi suất được tính chi tiết trong ứng dụng
- Mục tiêu: Chúng tôi chỉ cung cấp dịch vụ cho vay đối với công dân Việt Nam trên 18 tuổi

VÍ DỤ
- Tổng lãi suất hàng năm là 15%, vay 1.000.000 đồng, thời gian vay là 91 ngày và lãi phải trả là 37.397 đồng (1.000.000 * 15%  365 * 91), và tổng cộng cần phải thanh toán là 1.03.397 đồng.
- Ví dụ: Chị Thu đăng ký tư vấn vay online với số tiền 5.000.000 đ với hạn mức là 150 ngày. Lãi suất 18%năm

• Số tiền bạn phải trả hàng tháng là: 1.045.500 đ
• Số tiền lãi bạn phải trả mỗi tháng là: 45.500 đ
• Tổng số tiền lãi bạn phải trả là: 227.500 đ
• Tổng số tiền bạn phải trả là: 5.227.500 đ

LIÊN HỆ
- Địa chỉ: 120 Lạch Tray, Lê Chân, Hải Phòng
Instant Loan Online is the fastest online loan application, disburse 2424 a day, simple procedures, receive money after 30 minutes of online registration.

Quick Cash Loans supports the best reputable loan packages, suitable for those who need quick loans online, low interest rates, and clear terms.

LOAN CONDITIONS 
- Have Vietnamese ID card or CCCD
- From 18 - 60 years old
- Having a stable job, not getting bad debts
- Have an ATM bank card to receive money.

ADVANTAGES 
- Simple profile
- Didn't meet
- Do not evaluate relatives
- No need to prove income
- Disbursement during the day
- Borrow lightning fast
- Support for customers with bad debts

APP INFORMATION 
- Limit: from 1,000,000 VND to 10,000,000 VND
- Loan tenor: Minimum 91 days to more than 365 days
- Interest rate: The annual interest rate (APR) minimum 15%, maximum not more than 18%
- Fees and interest rates are calculated in detail in the application
- Target: We only provide loan services to Vietnamese citizens over 18 years old

EXAMPLES 
- Total annual interest rate is 15%, loan is 1,000,000 dong, loan term is 91 days and interest payable is 37,397 dong (1,000,000 * 15%  365 * 91), and the total need to pay is 1.03.397 VND.
- Example: Ms. Thu registers to give advice on online loans with an amount of 5,000,000 VND with the limit of 150 days. Interest rate is 18%  year

• The amount you have to pay monthly is: 1,045,500 VND
• The amount of interest you have to pay each month is: 45,500 VND
• Total interest you have to pay is: 227,500 VND
• Total amount you have to pay is: 5,227,500 VND

CONTACT US 
- Address: 120 Lach Tray, Le Chan, Hai Phong 

App ChangeLog

  • - Vay Tiền Online Nhanh
  • - Vay Tiền Mặt
  • - Giải Ngân Trong Ngày

App Screens

Vay Nhanh - Vay Tiền Online - Chỉ CMND App Screen 1Vay Nhanh - Vay Tiền Online - Chỉ CMND App Screen 2Vay Nhanh - Vay Tiền Online - Chỉ CMND App Screen 3

com-vaytiennhanh-vaythang-1-56089738-3f7acb45fb5333b64cf902af8872b218.apk

Apk scan results


Apk Scaned By TotalVirus Antivirus,com.vaytiennhanh.vaythang.apk Was Pure And Safe.

Scan Stats:harmless:0|type-unsupported:11|suspicious:0|confirmed-timeout:0|timeout:0|failure:0|malicious:0|undetected:63|
Name:com-vaytiennhanh-vaythang-1-56089738-3f7acb45fb5333b64cf902af8872b218.apk
SHA-1:90ab878585e4724eb354e82ca0c8a9f45d55f1ab
SHA-256:8084af353d9af28036f8036af3c27647275d94bd48a22e16bd0e87b5e242fdc4
SSDEEP:49152:kgZ/nNALU4MGVLTlUGJeynMKxjGX3HW/8VRy0kobOINasgv2umLQ14P:kgZ+LUZAlUGEynMsKX3HbktIN5umLQ1w
File type:Android
Magic:Zip archive data
File size:2240510
Uncompressed Size:4131001
Contained Files	:547
Contained Files By Type:xml:238,dex:1,MF:1,RSA:1,ttf:1,SF:1,png:271,

Older Versions

More Android Apps to Consider