NLB Token Kosova APK

Version 1.3.48 - hr.asseco.android.mtoken.nlb.ks
asseco,android,mtoken,finance,token,kosova

NLB Token Kosova apk

APP Information

Download Version 1.3.48 (20)
Apk Size488.54 KB
App DeveloperAsseco SEE
Malware CheckTRUSTED
Install on Android1.5 and up
App Packagehr.asseco.android.mtoken.nlb.ks.apk
MD5e98706942105043d56ae971700899b85
Rate5
Website http://www.asseco-see.com

Download NLB Token Kosova 1.3.48 APK

App Description

NLB Token Kosova is asseco,android,mtoken,finance,token,kosova, content rating is Everyone (PEGI-3). This app is rated 5 by 1 users who are using this app. To know more about the company/developer, visit Asseco SEE website who developed it. hr.asseco.android.mtoken.nlb.ks.apk apps can be downloaded and installed on Android 1.5 and higher Android devices. The Latest Version of 1.3.48 Available for download. Download the app using your favorite browser and click Install to install the application. Please note that we provide both basic and pure APK files and faster download speeds than APK Mirror. This app APK has been downloaded 99+ times on store. You can also download hr.asseco.android.mtoken.nlb.ks APK and run it with the popular Android Emulators.

NLB Token Kosova
NLB Token Kosova është një aplikacion që përdoret në celular për të identifikuar përdoruesit dhe për të konfirmuar transaksionin e kryer nëpërmjet shërbimit bankar E-Klik në webfaqen www.banka-ks.com/nlb. Me NLB Token Kosova, tokeni i juaj fizik nuk është më i nevojshëm kur ju dëshironi që të shfrytëzoni shërbimin E-Klik. E gjitha që ju nevojitet është celulari juaj dhe NLB Token Kosova aplikacioni. NLB Token Kosova kryen të njëjtin funkcion si tokeni fizik; dallimi është se aplikacioni i tokenit instalohet në celular, që e bën atë më të përshtatshëm dhe të lehtë për t'u përdorur.
KONTRAKTIMI I SHËRBIMIT DHE INSTALIMI
NLB Token Kosova aplikacioni mund të shkarkohet falas nga webfaqja e Android Market. Në mënyrë që të përdorni NLB Prishtina-mToken, ju duhet së pari të kontraktoni shërbimin NLB Prishtina-mToken nga çdo degë e NLB Prishtina. Ju do të pranoni pas pak kodin tuaj të aktivizimit në emailin tuaj të deklaruar gjatë regjistrimit.
Kur filloni regjistrimin për të përdorur NLB Token Kosova në celularin tuaj, është e nevojshme që të shtypni kodin e aktivizimit. Pas kësaj, do t’ju ofrohet mundësia për të përzgjedhur dhe konfirmuar PIN-in që ju do ta përdorni sa herë që i qaseni NLB Token Kosova aplikacionit në celular.
Qasja në internet është e nevojshme vetëm kur shkarkoni aplikacionin, për aktivizim (inicializimi fillestar i aplikacionit), dhe kur ndryshoni PIN-in. Pas shkarkimit dhe aktivizimit të NLB Token Kosova qasja në internet nuk është më e nevojshme, gjë që e bën NLB Token Kosova aplikacionin të disponueshëm si brenda ashtu edhe jashtë vendit. Në këtë mënyrë ju nuk duhet të shqetësoheni për shpenzimet dhe cilësinë e shërbimit të internetit.
SIGURIA
NLB Token Kosova ofron të njëjtin nivel të sigurisë sikurse tokeni fizik dhe është i mbrojtur edhe nga PIN-i që e din vetëm pronari. Ju mund të ndryshoni PIN-in e NLB Token Kosova në çdo kohë. Gjithashtu, NLB Token Kosova deaktivizohet automatikisht kur aplikacioni është joaktiv për më shumë se tre minuta.
NLB Token Kosova
With NLB Token Kosova, your physical token is no longer required when you wish to use Internet Banking. All you need is your mobile phone with the NLB Token Kosova application. NLB Token Kosova is an application used on mobile phones to identify the user and confirm a transaction performed via Internet banking. NLB Token Kosova serves the same purpose as a physical token; the only difference is that it is installed in the mobile phone, which makes it more convenient and easier to use.
SERVICE CONTRACTING AND INSTALLATION
NLB Token Kosova application can be downloaded for free from Android Market. In order to use NLB Token Kosova, you must first contract the NLB Token Kosova service at any branch office of NLB Prishtina. You will be sent shortly afterwards Activation Code on your personal e-mail that you have declared during the registration for the service.
When initially registering to use NLB Token Kosova on your mobile phone, it is necessary to enter the Activation Code. After that, you will be offered an option for entering and confirming the PIN you will be using whenever accessing NLB Token Kosova.
Internet access is required only when downloading the application, for activation (initial application start-up), and when changing the PIN. After downloading and activating NLB Token Kosova Internet access is no longer required, which makes NLB Token Kosova accessible both within the country and abroad, so you do not need to worry about the Internet service quality and costs.
SECURITY
NLB Token Kosova grants the same security level as a physical token and is also protected by PIN known to the owner only. You may change the NLB Token Kosova access PIN at any time. Also, NLB Token Kosova is automatically turned off after three minutes of being inactive.
 

App ChangeLog

 • Technical upgrade

App Screens

NLB Token Kosova App Screen 1NLB Token Kosova App Screen 2NLB Token Kosova App Screen 3NLB Token Kosova App Screen 4

Older Versions

More Android Apps to Consider

Google Play Reviews

 1. Arben Avdyli-avatar

  Arben Avdyli

  I am satisfied with the service of this application.

 2. Lindita. cd-avatar

  Lindita. cd

  Kishte me qene mire te lejohet kopjimi i tokenit

 3. Kujtim Hoti-avatar

  Kujtim Hoti

  Nuk lejon kopjimin e token

 4. shpresa kryeziu-avatar

  shpresa kryeziu

  Good app.

 5. Faton Kelani-avatar

  Faton Kelani

  Dyshi

 6. Nderim Bytyqi-avatar

  Nderim Bytyqi

  Good!

 7. Behar Taraku-avatar

  Behar Taraku

  👐👌

 8. Arbnor Hoti-avatar

  Arbnor Hoti

  Omg cfare app dopt i punum si mu kon app i vitit 2000 e jo 2016

 9. Brit Powell-avatar

  Brit Powell

  Excelent

 10. -avatar