Slovní Karty PRO - Česká Slovní Hra APK

Version 2 - air.com.littlebigplay.ceskahra.premium.slovnikarty
Last updated: Tue, 22 Dec 2020 3:57:59 UTC
littlebigplay,ceskahra,premium,slovnikarty,word,slovní,karty:

Slovní Karty PRO - Česká Slovní Hra apk

APP Information

Download Version 2 (1000001)
Apk Size12.46 MB
App DeveloperLittleBigPlay - Word, Educational & Puzzle Games
Malware CheckTRUSTED
Install on Android5.0 and up
App Packageair.com.littlebigplay.ceskahra.premium.slovnikarty.apk
MD540fb68ef8294ccbb4c46f0ecbe46c0e8
Rate5
Website http://littlebigplay.com/m

Download Slovní Karty PRO - Česká Slovní Hra 2 APK

App Description

Slovní Karty PRO - Česká Slovní Hra is littlebigplay,ceskahra,premium,slovnikarty,word,slovní,karty, content rating is Everyone (PEGI-3). This app is rated 5 by 1 users who are using this app. To know more about the company/developer, visit LittleBigPlay - Word, Educational & Puzzle Games website who developed it. air.com.littlebigplay.ceskahra.premium.slovnikarty.apk apps can be downloaded and installed on Android 5.0 and higher Android devices. The Latest Version of 2 Available for download. Download the app using your favorite browser and click Install to install the application. Please note that we provide both basic and pure APK files and faster download speeds than APK Mirror. This app APK has been downloaded 0+ times on store. You can also download air.com.littlebigplay.ceskahra.premium.slovnikarty APK and run it with the popular Android Emulators.

Slovní Karty je nová originální česká slovní hra, která obsahuje 4 různé herní módy, přes 500 000 českých slov a spoustu zábavy pro fanoušky českých slovních her!

Vyzvi ostatní lidi nebo kamarády a zkus se dostat do žebřícku TOP20!

Slovní Karty PRO je premiová verze hry, která neobsahuje zádné otravné reklamy ani nákupy v aplikaci a hra je plně hratelná také bez internetu!

PROČ STAHOVAT:

✓ Originální česká slovní hra pro všechny věkové kategorie
✓ Vytvořeno českými vývojáři (hra je plně v češtině)
✓ 4 herní módy a 3 herní obtížnosti
✓ Přes 500 000 českých slov
✓ 12 žebříčků nejlepších hráčů
✓ Můžeš hrát offline nebo online, pokud chceš odeslat svoje body
✓ Žádné otravné reklamy ani nákupy v aplikaci

JAK HRÁT:

1) Na obrazovce bude zobrazeno 8 karetních sloupců s různými písmenky. Poklepáváním na jednotlivé karty tvoř česká slova s 3 až 8 písmenky. Každá karta má navíc svůj karetní symbol pro účely *komb*.
2) Pokud slovo, které vytvoříš, existuje, tak hra zobrazí tlačítko 'odeslat' a body, které za slovo získáš. Zmáčkni tlačítko odeslat k odeslání slova.
3) Každá použitá karta odemkne nové karty. Pokud z daných karet nedokážeš vytvořit žádné slovo, tak můžeš použít 'žolíka', který vygeneruje nová písmenka.
4) K dokončení levelu/hry musíš použít všechny karty v 1-4 sloupcích (záleží na zvolené obtížnosti).

* Kombo - pokud použiješ stejný symbol karty jako je symbol na první kartě v tvém slově. Kombo násobí celkové body za slovo. Příklad komba: první karta má symbol srdce. Každá další karta se symbolem srdce přidá jedno kombo.

HERNÍ MODY:

✓ Výzva - K dokončení každého levelu máš 150 sekund. Dávej pozor, obtížnost se v každém levelu zvyšuje! Získej extra body za zbylý časový limit na konci levelu a nepoužité karty! Tvůj progres je automaticky uložen na konci každého levelu.
✓ Relax - Hrej výzvu bez časového limitu!
✓ Rychlovka - Hraješ 120 sekund, získej co nejlepší skore!
✓ Věž - Žádný limit! Máš k dispozici 156 karet, zkus nahrát co nejlepší skore!

DATABÁZE SLOV:

✓ Hra obsahuje přes 500 000 českých slov, ale vzhledem k rozáhlosti jazyka českého nejsme schopni zahrnout všechna slova. Pokud najdete nějaké slovo, které hra nerozezná, prosím dejte nám vědět a slovo přidáme.

Moc děkujeme a přejeme příjemnou zábavu!

Pokud chcete podpořit naši hru Slovní Karty a pomoci nám vytvářet další české hry, prosím ohodnoťte naši hru. Moc děkujeme za podporu.

Pokud máte jakýkoli dotaz, kontaktujte nás na [email protected]

KONTAKT:

✓ Email: [email protected]
✓ Facebook: https://www.facebook.com/littlebigplay/
✓ Naše další české slovní hry: http://www.littlebigplay.com/app/czechgames.php
Word Cards is a new original Czech word game that contains 4 different game modes, over 500,000 Czech words and lots of fun for fans of Czech word games! 

Challenge other people or friends and get on the TOP20 Leaderboard!

Word Cards PRO is a premium version of the game that does not contain any annoying ads or in-app purchases, and the game is fully playable even without the Internet!

WHY DOWNLOAD: 

✓ Original Czech word game for all ages
✓ Created by Czech developers (game is fully in Czech)
✓ 4 game modes and 3 game difficulty
✓ Over 500,000 Czech words
✓ 12 leaderboards
✓ You can play offline or online to submit your points
✓ No annoying ads or in-app purchases

HOW TO PLAY 

1) The screen will show 8 card columns with different letters. Tap on each card to create Czech words with 3 to 8 letters. In addition, each card has its own card symbol for * combi * purposes.
2) If the word you create exists, the game displays a 'send' button and the points you earn for the word. Press the send button to send the word.
3) Each used card unlocks new cards. If you can't make a word out of those cards, you can use a 'joker' to generate new letters.
4) To complete a level / game, you must use all cards in 1-4 columns (depending on the difficulty level).

* Combo - if you use the same card symbol as the symbol on the first card in your word. The combo multiplies the total points per word. Example combos: the first card has a heart symbol. Each additional card with a heart symbol adds one combo.

GAME MODES: 

✓ Challenge - You have 150 seconds to complete each level. Be careful, the difficulty increases in each level! Earn extra points for the remaining time limit at the end of the level and unused cards! Your progress is automatically saved at the end of each level.
✓ Relax - Play the challenge without time limit!
✓ Quickie - You play 120 seconds, get the best score!
✓ Tower - No Limit! You have 156 cards available, try to record your best score!

WORD DATABASE: 

✓ The game contains over 500,000 Czech words, but due to the vastness of the Czech language, we are unable to include all words. If you find a word that the game doesn't recognize, please let us know and we'll add the word.

Thank you very much and have fun!

If you want to support our game Word Cards and help us create more Czech games, please rate our game. Thank you very much for your support.

If you have any questions, please contact us at [email protected]

CONTACT: 

✓ Email: [email protected]
✓ Facebook: https://www.facebook.com/littlebigplay/
✓ Our other Czech word games: http://www.littlebigplay.com/app/english.php
 

App ChangeLog

  • * První vydání naší hry Slovní Karty

App Screens

Slovní Karty PRO - Česká Slovní Hra App Screen 1Slovní Karty PRO - Česká Slovní Hra App Screen 2Slovní Karty PRO - Česká Slovní Hra App Screen 3Slovní Karty PRO - Česká Slovní Hra App Screen 4Slovní Karty PRO - Česká Slovní Hra App Screen 5Slovní Karty PRO - Česká Slovní Hra App Screen 6Slovní Karty PRO - Česká Slovní Hra App Screen 7

Permissions

requires following permissions on your android device.

android.permission.INTERNET
android.permission.WAKE_LOCK
android.hardware.faketouch
full network access
Allows the app to create network sockets and use custom network protocols. The browser and other applications provide means to send data to the internet, so this permission is not required to send data to the internet.

prevent phone from sleeping
Allows the app to prevent the phone from going to sleep.

Older Versions

More Android Apps to Consider