ﺷﺎﻫﺪ - Shahid 6.13.1 (4269)

net.mbc.shahid.apk, developed by MBC Group.
Last updated: Sat, 07 Aug 2021 12:57:33 UTC

Watch new movies & exclusive series with Shahid, the leading Arabic VOD platform .

Download ﺷﺎﻫﺪ - Shahid 6.13.1:Quoi de neuf! Yes, we speak French now. Our localisation efforts are ever-extending and French language is here. Look for it in your profile management screen. And yes, more fixes and enhancements here and there.

ﺷﺎﻫﺪ - Shahid File Information

  • Version: 6.13.1 (4269)
  • File size: 12.23 MB
  • Uploaded: Sat, 07 Aug 2021 12:57:33 UTC
  • Minimum Android version: Android 5.0 and up
  • MD5: 1dfc887a05f431248a932322216417ec
  • SHA1: 13626105D95634ACBD1438C7ED605BA2CF9B4E0A
  • Developer: MBC Group

Download ﺷﺎﻫﺪ - Shahid 6.13.1 APK 4269

ChangeLog

What's new in 6.13.1 (4269) ?
  • Quoi de neuf! Yes, we speak French now. Our localisation efforts are ever-extending and French language is here. Look for it in your profile management screen.
  • And yes, more fixes and enhancements here and there.
net.mbc.shahid.apk
Name:1626368221679.apk
Name:1625663221674.apk
Name:1DFC887A05F431248A932322216417EC

Apk scan results


Apk Scaned By TotalVirus Antivirus,net.mbc.shahid.apk Was Pure And Safe.

Scan Stats:harmless:0|type-unsupported:10|suspicious:0|confirmed-timeout:0|timeout:0|failure:0|malicious:0|undetected:64|
Name:net.mbc.shahid.apk
Name:1626368221679.apk
Name:1625663221674.apk
Name:1DFC887A05F431248A932322216417EC SHA-1:797b1bbe884f4e77d6840236e26017c7006c877c SHA-256:4e93f29f5699e5fa9ce3eead156f923ba27540b6cb7cc899234b7e84e07fc4e6 SSDEEP:393216:C/Y0BhBRBNJNdqOuTwutxzc3IVXttrDD2VehAurQELIy:C/phlNJNMO0lTzc4V/rDDnAurtIy File type:Android Magic:Zip archive data, at least v1.0 to extract File size:12821303 Uncompressed Size:2121119 Contained Files :2540 Contained Files By Type:gv:1,gu:1,gs:1,tX:1,tY:1,tW:1,tR:1,gz:2,tP:1,gf:1,tL:1,tM:1,tH:1,tI:1,tF:1,tG:1,tD:1,gl:1,tB:1,tC:1,tA:1,ty:1,tu:1,tp:1,gX:1,tl:1,gC:1,aB:1,gO:1,gJ:1,gH:1,P:1,p:1,zh:1,zi:1,zg:1,kO:1,zx:1,zy:1,zz:1,gn:1,zu:1,zN:1,tE:1,zK:1,zF:1,zX:1,zY:1,zZ:1,zU:1,zV:1,oE:1,zS:1,oC:1,K:1,bi:1,MF:1,gP:1,SF:1,txt:1,fL:1,uP:1,mD:1,mG:1,mB:1,iu:1,mN:1,mI:1,mJ:1,mT:1,mQ:1,mP:1,mR:1,mX:1,mZ:1,md:1,ma:1,oi:1,mn:1,mu:1,mt:1,mw:1,vs:1,ms:1,v:1,ta:1,mx:1,mz:1,io:1,qP:1,ia:1,qR:1,ic:1,qX:1,bQ:1,fp:1,fr:1,fw:1,fz:1,sU:1,fa:1,fb:1,fc:1,sO:1,sL:1,sA:1,sG:1,sF:1,sD:1,sz:1,sy:1,fW:1,fX:1,fY:1,fZ:1,RSA:1,su:1,q:1,fA:1,fB:1,so:4,fF:1,sl:1,sc:1,sb:1,sa:1,sg:1,se:1,lF:1,lB:1,lC:1,lL:1,lM:1,lJ:1,lH:1,lI:1,lV:1,lW:1,lS:1,lP:1,ttf:1,lX:1,lY:1,lf:1,qJ:1,lm:1,lk:1,lh:1,li:1,lt:1,lu:1,lr:1,lq:1,yi:1,yn:1,ye:1,yd:1,yg:1,yx:1,yp:1,yK:1,yJ:1,yL:1,yC:1,yE:1,yG:1,yY:1,qx:1,yT:1,yW:1,yV:1,ek:1,ej:1,ee:1,eg:1,ea:1,rF:1,ey:1,rB:1,ez:1,eu:1,rM:1,rO:1,eq:1,ep:1,es:1,rK:1,rt:1,eL:1,eO:1,rw:1,rq:1,eK:1,eD:1,rx:1,re:1,rf:1,eX:1,rb:1,rl:1,rh:1,ri:1,eR:1,W:1,x:1,g:1,dS:1,sH:1,w:1,xk:1,xh:1,xn:1,xl:1,xm:1,xf:1,xd:1,xx:1,xq:1,xw:1,xt:1,xu:1,xJ:1,xK:1,xH:1,xM:1,xB:1,xC:1,xA:1,xF:1,xG:1,xD:1,fm:1,xZ:1,xX:1,xY:1,xS:1,xP:1,fo:1,fR:1,ogg:1,png:2,r:1,DE:1,uX:1,sk:1,Dl:1,Dj:1,Di:1,De:1,Db:1,Dz:1,Dy:1,Dv:1,fD:1,Du:1,Dr:1,Dq:1,kC:1,kE:1,kK:1,kJ:1,fG:1,M:1,kL:1,kP:1,kV:1,kZ:1,kX:1,fJ:1,kc:1,kb:1,kg:1,kj:1,ki:1,ko:1,uO:1,kl:1,fN:1,kt:1,uI:1,hl:1,xml:304,iP:1,do:1,qS:1,dm:1,dg:1,db:1,qA:1,dz:1,qD:1,dv:1,dw:1,dt:1,du:1,qL:1,dp:1,dq:1,qq:1,qp:1,dL:1,dJ:1,qw:1,dG:1,dD:1,qz:1,dC:1,dA:1,qc:1,qd:1,qh:1,dT:1,qj:1,ql:1,qn:1,um:1,wf:1,we:1,wd:1,jx:1,jt:1,ju:1,jq:1,wu:1,jo:1,jh:1,jf:1,wz:1,wy:1,jX:1,jZ:1,wN:1,jW:1,wK:1,jQ:1,wI:1,jS:1,jM:1,s:1,jO:1,wQ:1,wP:1,jD:1,jE:1,jF:1,jA:1,wX:1,pW:1,cl:1,pZ:1,ca:1,ce:1,cd:1,cz:1,pF:1,cs:1,pK:1,cq:1,cp:1,cw:1,pO:1,cu:1,pp:1,pw:1,pz:1,cA:1,cG:1,ja:1,pb:1,cY:1,pa:1,jb:1,pe:1,cP:1,pn:1,cV:1,cU:1,pm:1,CJ:1,CI:1,CO:1,CM:1,CA:1,CF:1,CD:1,ao:1,CS:1,wC:1,CT:1,Ci:1,Co:1,Cn:1,Cl:1,Cx:1,Cs:1,Cw:1,va:1,iz:1,vd:1,vg:1,iq:1,vk:1,vl:1,it:1,vo:1,vp:1,nP:1,vr:1,ij:1,im:1,vv:1,in:1,vx:1,vz:1,ib:1,vA:1,vB:1,iZ:1,vD:1,vE:1,wV:1,vI:1,iU:1,iT:1,vO:1,vP:1,iH:1,iK:1,vT:1,vU:1,vX:1,iF:1,aA:1,nk:1,aG:1,no:1,jC:1,BD:1,BE:1,BF:1,BB:1,wJ:1,BH:1,BI:1,BJ:1,BQ:1,aN:1,BY:1,BZ:1,nz:1,Bd:1,Bf:1,Bg:1,Bb:1,Bc:1,Bl:1,Bm:1,Bn:1,Bo:1,Bi:1,Bw:1,Bp:1,Bs:1,Bx:1,bX:1,vm:1,Dw:1,rH:1,aZ:1,d:1,t:1,hF:1,CR:1,pI:1,pN:1,AF:1,pL:1,be:1,bf:1,bg:1,oJ:1,oH:1,bm:1,bn:1,bh:1,oB:1,bj:1,bk:1,bt:1,bu:1,oZ:1,oX:1,oW:1,oU:1,bx:1,by:1,bz:1,oP:1,oo:1,bE:1,om:1,oj:1,bB:1,og:1,of:1,eU:1,oc:1,bJ:1,bK:1,bU:1,bW:1,oz:1,bR:1,ow:1,U:1,ot:1,os:1,rR:1,cX:1,hz:1,hx:1,uY:1,cN:1,uU:1,uT:1,hp:1,hv:1,hw:1,ht:1,hh:1,hi:1,hn:1,uH:1,uK:1,hm:1,uE:1,hc:1,ha:1,hg:1,uC:1,uB:1,pi:1,uy:1,uz:1,hR:1,hS:1,uw:1,j:1,uq:1,us:1,hJ:1,hK:1,uo:1,hI:1,hN:1,hO:1,hM:1,ue:1,ug:1,ua:1,nI:1,nJ:1,ab:1,nM:1,ag:1,af:1,aj:1,nD:1,al:1,nF:1,aq:1,aw:1,av:1,ay:1,nQ:1,nU:1,nW:1,nh:1,aC:1,ev:1,aE:1,nn:1,aF:1,aI:1,aH:1,aK:1,F:1,nf:1,ng:1,aP:1,aS:1,aR:1,aW:1,mL:1,aY:1,u:1,ns:1,nv:1,AC:1,AD:1,ru:1,AI:1,AJ:1,AL:1,AN:1,AQ:1,AP:1,AU:1,AT:1,AV:1,AZ:1,Ac:1,Ad:1,Af:1,Am:1,Al:1,As:1,Ar:1,Au:1,At:1,Aw:1,Ay:1,

Permissions

requires following permissions on your android device.

android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE
android.permission.ACCESS_WIFI_STATE
android.permission.CAMERA
android.permission.FOREGROUND_SERVICE
android.permission.INTERNET
android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE
android.permission.RECEIVE_BOOT_COMPLETED
android.permission.WAKE_LOCK
android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE
com.android.vending.BILLING
com.google.android.c2dm.permission.RECEIVE
com.google.android.finsky.permission.BIND_GET_INSTALL_REFERRER_SERVICE
android.hardware.faketouch
android.hardware.screen.portrait

Other Versions

More Android Apps to Consider