Online Televizor APK

Version 44.0 - net.petrjanousek.OnlineTelevizor
petrjanousek,onlinetelevizor,entertainment

TV and radio on a mobile or other Android device via SledovaniTV, Kuki and O2 TV Application for receiving TV and radio on a mobile phone or other Android device (tablet, TV). IPTV support SledovaniTV, Kuki and O2 TV - This is not an official IPTV application SledovaniTV, Kuki, or O2TV - to watch the broadcast it is necessary to be a user of at least one of the supported IPTV - support for keyboards and remote controls connected as keyboards (usb, bluetooth) - automatic start of the selected channel after start - Ability to set the font size for better readability on a tablet or TV - An external application installed on the Android device can be used for playback - the ability to send the image to a Chromecast or compatible device (the upload menu will appear after long pressing over the selected channel) - live broadcast only - the possibility of uploading to a file (only to the internal storage, recordings are intended only for their own use, the author of the application bears no responsibility for copyright infringement, the function is only available in the full version) - for Android 4.4 and higher - armeabi-v7a, x86, x86_x64, arm64-v8a - In the free version, the number of displayed channels is limited - in the full version (one-time purchase of the product in the application) a complete list of channels provided by IPTV SledovaniTV, Kuki or O2 TV is displayed Supported keys: - change marked channel, menu navigation: down / up, R1 / L1, W / S, F2 / F3, NumPad2 / NumPad8, Play previous / next, Home / End - change of marked channel by 10 positions: PageUp / PageDown - menu navigation: left / right, A / D, B / F, NumPad4 / NumPad6, Square brackets - start the marked channel: OK, Enter, space, Play / Pause, R2, NumPad5, button A, start, F6, Caps lock, Comma, Semicolon, Swirl - channel start according to number: 0..9 - recovery of loaded channels: F5, NumPad0 - detail of the currently running program (during playback) / display of the menu of the selected channel if playback is not in progress: Guide, Info, button L2, I, G, F1, Tab, NumPad +, Equator, Slash, Insert - close the internal player: F4, F7, Escape, Back, Media Pause / Stop / Close, NumPad-, Delete, button X, Left Alt, Dot, Apostrophe Supported gestures in the internal player: - end playback: swipe left or right - information about the current / next program: double-tap - exit full screen mode: double-tap - previous channel: by dragging up - next channel: by pulling down

Online Televizor apk

APP Information

Download Version 44.0 (44)
Apk Size101.82 MB
App DeveloperPetr Janoušek
Malware CheckTRUSTED
Install on Android4.3.x and up
App Packagenet.petrjanousek.OnlineTelevizor.apk
MD5449d820c6a84d06f6806b2c875bb2cb5
Rate5
Website http://onlinetelevizor.eu/

Download Online Televizor 44.0 APK

App Description

Online Televizor is petrjanousek,onlinetelevizor,entertainment, content rating is Everyone (PEGI-3). This app is rated 5 by 1 users who are using this app. To know more about the company/developer, visit Petr Janoušek website who developed it. net.petrjanousek.OnlineTelevizor.apk apps can be downloaded and installed on Android 4.3.x and higher Android devices. The Latest Version of 44.0 Available for download. Download the app using your favorite browser and click Install to install the application. Please note that we provide both basic and pure APK files and faster download speeds than APK Mirror. This app APK has been downloaded 351+ times on store. You can also download net.petrjanousek.OnlineTelevizor APK and run it with the popular Android Emulators.

Aplikace pro příjem TV a rádia v mobilu nebo jiném zařízení s Androidem (tablet, TV).
Podpora IPTV SledovaniTV, Kuki a O2 TV
- nejedná se o oficiální aplikaci IPTV SledovaniTV, Kuki, nebo O2TV
- pro sledování vysílání je nutné být uživatelem alespoň jedné z podporovaných IPTV
- podpora klávesnic a dálkových ovladačů připojených jako klávesnice (usb, bluetooth)
- automatické spuštění vybraného kanálu po startu
- možnost nastavení velikosti písma pro lepší čitelnost na tabletu nebo TV
- pro přehrávání je možné použít externí aplikaci nainstalovanou v Android zařízení
- možnost odeslat obraz do Chromecastu nebo kompatibilního zařízení (nabídka odeslání se zobrazí po dlouhém stisknutí nad vybraným kanálem)
- pouze živé vysílání
- možnost nahrávání do souboru (jen do interního úložiště, nahrávky jsou určeny pouze pro vlastní potřebu, autor aplikace nenese žádnou odpovědnost za porušení autorských práv, funkce je dostupná jen v plné verzi)
- pro Android 4.4 a vyšší
- armeabi-v7a, x86, x86_x64, arm64-v8a
- ve verzi zdarma je omezen počet zobrazených kanálů
- v plné verzi (jednorázový nákup produktu v aplikaci) je zobrazen kompletní seznam kanálů poskytovaný IPTV SledovaniTV, Kuki nebo O2 TV
Podporované klávesy:
- změna označeného kanálu, navigace v menu: dolunahoru, R1L1, WS, F2F3, NumPad2NumPad8, Play previousnext, HomeEnd
- změna označeného kanálu o 10 pozic: PageUpPageDown
- navigace v menu: vlevovpravo, AD, BF, NumPad4NumPad6, Hranaté závorky
- spuštění označeného kanálu: OK, Enter, mezera, PlayPause, R2, NumPad5, button A, start, F6, Caps lock, Čárka, Středník, Vlnovka
- spuštění kanálu dle čísla: 0..9
- obnova načtených kanálů: F5, NumPad0
- detail právě běžícího programu (během přehrávání)zobrazení menu vybraného kanálu pokud neprobíhá přehrávání: Guide, Info, button L2, I, G, F1, Tab, NumPad+, Rovnítko, Lomítka, Insert
- zavření interního přehrávače: F4, F7, Escape, Back, Media PauseStopClose, NumPad-, Delete, button X, Left Alt, Tečka, Apostrof
Podporovaná gesta v interním přehrávači:
- ukončit přehrávání: tahem vlevo nebo vpravo
- informace o aktuálnímnásledujícím pořadu: poklepání
- ukončit režim celé obrazovky: dvojité poklepání
- předchozí kanál: tahem nahoru
- následující kanál: tahem dolů 

App ChangeLog

 • Podpora Android TV
 • Přepracované ovládání pomocí klávesnice

App Screens

Online Televizor App Screen 1Online Televizor App Screen 2Online Televizor App Screen 3Online Televizor App Screen 4Online Televizor App Screen 5Online Televizor App Screen 6Online Televizor App Screen 7Online Televizor App Screen 8Online Televizor App Screen 9

Older Versions

More Android Apps to Consider

Google Play Reviews

 1. Narjis Mahdi-avatar

  Narjis Mahdi

  It's not a free nor good app

 2. -avatar

 3. -avatar

 4. -avatar

 5. -avatar

 6. -avatar

 7. -avatar

 8. -avatar

 9. -avatar

 10. -avatar