ჩემი კრედიტინფო - MyCreditinfo APK

Version 4.0 - com.wandio.CreditInfo
Last updated: Sun, 22 Nov 2020 15:53:02 UTC
wandio,creditinfo,finance,mycreditinfo:

ჩემი კრედიტინფო - MyCreditinfo apk

APP Information

Download Version 4.0 (50)
Apk Size24.13 MB
App DeveloperJSC Creditinfo Georgia
Malware CheckTRUSTED
Install on Android4.1.x and up
App Packagecom.wandio.CreditInfo.apk
MD5caf71ec45d54d9db600aa3d945158a9a
Rate5
Website https://www.mycreditinfo.ge

Download ჩემი კრედიტინფო - MyCreditinfo 4.0 APK

App Description

ჩემი კრედიტინფო - MyCreditinfo is wandio,creditinfo,finance,mycreditinfo, content rating is Everyone (PEGI-3). This app is rated 5 by 1 users who are using this app. To know more about the company/developer, visit JSC Creditinfo Georgia website who developed it. com.wandio.CreditInfo.apk apps can be downloaded and installed on Android 4.1.x and higher Android devices. The Latest Version of 4.0 Available for download. Download the app using your favorite browser and click Install to install the application. Please note that we provide both basic and pure APK files and faster download speeds than APK Mirror. This app APK has been downloaded 0+ times on store. You can also download com.wandio.CreditInfo APK and run it with the popular Android Emulators.

კრედიტინფო საქართველო გთავაზობთ მარტივ და მოსახერხებელ პროგრამას, რათა მართოთ თქვენი საკრედიტო ისტორია. საკუთარი საკრედიტო რეპორტის გადამოწმება არ ვნებს თქვენს ისტორიას. თქვენი საკრედიტო რეპორტი მუდმივად ახლდება, ამრიგად მასში მოცემული ინფორმაცია უახლესია. ჩემი კრედიტინფოს საშუალებით შეიტყვეთ, აგრეთვე, რამდენია თქვენი საკრედიტო ქულა და აკონტროლეთ თქვენი საკრედიტო ისტორია შეტყობინებების დახმარებით.

გადმოიწერეთ და მიიღეთ წვდომა თქვენს საკრედიტო ინფორმაციაზე!

მახასიათებლები: 

საკრედიტო რეპორტი: 
იხილეთ კრედიტინფო საქართველოს საკრედიტო რეპორტი და გაიგეთ, სესხზე განაცხადის გაკეთებისას, რა საკრედიტო ინფორმაციას ნახულობენ თქვენზე ბანკები და სხვა - რეპორტი მოიცავს პირად მონაცემებს, ინფორმაციას არსებული / დახურული სესხების შესახებ და გადახდების ისტორიას. 

საკრედიტო ქულა: 
საკრედიტო ქულა მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს სასესხო გადაწყვეტილების მიღებაზე. საკრედიტო ქულა გამოიხატება რიცხვებით და 0-დან 400-მდე მერყეობს. ნახეთ, რამდენია თქვენი საკრედიტო ქულა. 

საკრედიტო მონიტორინგი და შეტყობინებები: 
დაიწყეთ საკუთარი საკრედიტო ისტორიის მონიტორინგი და შეტყობინებების მიღება, მაშინ როდესაც მოხდება რაიმე ცვლილება საკრედიტო ისტორიაში ან განხორციელდება ძიება თქვენს ინფორმაციაზე.

საკრედიტო სიმულატორი:
გაიგეთ, როგორ შეიძლება შეცვალოს მომავალში განხორციელებულმა ქმედებებმა თქვენი საკრედიტო ქულა

ინფორმაციის გასაჩივრება: 
საკრედიტო რეპორტში ცდომილების აღმოჩენის ან კითხვების არსებობის შემთვხევაში გეძლევათ შესაძლებლობა, გაასაჩივროთ ესა თუ ის მონაცემი. 

კრედიტინფოს შესახებ: 

კრედიტინფო საქართველო არის ქვეყანაში მოქმედი პირველი საკრედიტო ბიურო, რომლის საქმიანობასაც წარმოადგენს საკრედიტო ინფორმაციის შეგროვება. კომპანია უზრუნველყოფს მნიშვნელოვანი საკრედიტო მონაცემების მიწოდებას: ბანკებისთვის, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებისთვის, ინტერნეტგამსესხებლებისთვის, სალიზინგო კომპანიებისა და სხვა ორგანიზაციებისთვის – რომელთა საქმიანობაც დაკავშირებულია სესხის გაცემასთან, მომსახურების ან საქონლის კონსიგნაციით მიწოდებასთან. კრედიტინფოს ბაზაში ინახება , დაახლოებით, 2.5 მილიონი ფიზიკური და 70000 იურიდიული პირის საკრედიტო ინფორმაცია. 

Creditinfo Georgia offers you the most innovative and easy way to manage your credit history. Checking your own report doesn’t hurt your credit. Your credit report is updated permanently, so the information in it is the most recent. Using MyCreditinfo you can find out your credit score and monitor your credit history by credit alerts. 

Download free MyCreditinfo app today, and get the fast, anytime access to your credit history!

Features:

Credit Report: 
Check Creditinfo's credit report and find out what credit information see on you banks and other credit organizations when you apply for the loan – report contains personal information, information about existing / closed contracts and payment history. 

Credit Score:
Credit Score impacts credit decision. The score is expressed in numbers and ranges from 0 to 400 points. The credit score will help you to improve chance to receive the credit products because the higher the score, the less likely is that you do not fulfill your financial commitments. Check what is your Score. 

Credit Monitoring and alerts: 
Start monitoring your credit history with alert notifications when key changes happen, or inquiries are made.

Score Simulator: 
Find out how your credit score would change based on a variety of different future actions or events.

Claim your credit information: 
You can claim your credit report in case there is error, or you have questions regarding any of the information provided in your report.

About Creditinfo: 

Creditinfo Georgia is the first credit bureau operating in the country. The main activity is to collect credit information and provide necessary data for the decision making to the: Banks, MFOs, Internet lenders and other organizations - who lend money, provide services and goods in credit. Creditinfo database stores credit information on 2.5 individual and 70,000 companies.
Credit Georgia offers a simple and convenient program to manage your credit history. Checking your own credit report is not harmful to your history. Your credit report is constantly updated, so it has the latest information. My Credit to read, as well as how much your credit score and track your credit history with the help of messages.

Download and get access to your credit report!

Features:

Credit Report:
See obligations of the credit report and learn on a loan application to the statement, the credit information for viewing in the banks and other - report includes personal data, the information / closed loans and payments history.

Credit scores:
Credit scores have a significant influence on the loan decision. Credit scores are expressed with numbers from 0 to 400 range. See how much your credit score.

Credit monitoring and alerts:
Start your own credit history to monitor and receive messages, then when will be any change in the credit history or to be made in your search for information.

Credit simulator:
Find out how to change the future of the actions undertaken by your credit score

Appeal for information:
Credit report error detection or queries's levels are given the opportunity to appeal any data.

Credit Information:

Credit Georgia is the country's first credit bureau, the activities of which is to collect credit information. The company will provide important data on the supply of credit: banks, microfinance organizations, for internetgamseskheblebis, leasing companies and other organizations - whose activities are related to the issuance of the loan, with the provision of services or goods consignation. Credit is stored in the database, approximately 2.5 million individuals and 70,000 legal person's credit information.

Creditinfo Georgia offers you the most innovative and easy way to manage your credit history. Checking your own report does not hurt your credit. Your credit report is updated permanently, so the information in it is the most recent. Using MyCreditinfo you can find out your credit score and monitor your credit history by credit alerts.

Download free MyCreditinfo app today, and get the fast, anytime access to your credit history!

Features:

Credit Report:
Check Creditinfo's credit report and find out what credit information see on you banks and other credit organizations when you apply for the loan - report contains personal information, information about existing / closed contracts and payment history.

Credit Score:
Credit Score impacts credit decision. The score is expressed in numbers and ranges from 0 to 400 points. The credit score will help you to improve chance to receive the credit products because the higher the score, the less likely is that you do not fulfill your financial commitments. Check what is your Score.

Credit Monitoring and alerts:
Start monitoring your credit history with alert notifications when key changes happen, or inquiries are made.

Score Simulator:
Find out how your credit score would change based on a variety of different future actions or events.

Claim your credit information:
You can claim your credit report in case there is error, or you have questions regarding any of the information provided in your report.

About Creditinfo:

Creditinfo Georgia is the first credit bureau operating in the country. The main activity is to collect credit information and provide necessary data for the decision making to the: Banks, MFOs, Internet lenders and other organizations - who lend money, provide services and goods in credit. Creditinfo database stores credit information on 2.5 individual and 70,000 companies.
 

App ChangeLog

  • დაემატა უფასო საკრედიტო რეპორტის ჩამოტვირთვის ვერსია ავტორიზებული მომხმარებლებისთვის.

App Screens

ჩემი კრედიტინფო - MyCreditinfo App Screen 1ჩემი კრედიტინფო - MyCreditinfo App Screen 2ჩემი კრედიტინფო - MyCreditinfo App Screen 3ჩემი კრედიტინფო - MyCreditinfo App Screen 4ჩემი კრედიტინფო - MyCreditinfo App Screen 5

Permissions

requires following permissions on your android device.

android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE
android.permission.INTERNET
android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE
android.permission.WAKE_LOCK
android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE
com.google.android.c2dm.permission.RECEIVE
com.wandio.CreditInfo.permission.C2D_MESSAGE
android.hardware.faketouch
android.hardware.screen.portrait
view network connections
Allows the app to view information about network connections such as which networks exist and are connected.

full network access
Allows the app to create network sockets and use custom network protocols. The browser and other applications provide means to send data to the internet, so this permission is not required to send data to the internet.

read the contents of your SD card
Allows the app to read the contents of your SD card.

prevent phone from sleeping
Allows the app to prevent the phone from going to sleep.

modify or delete the contents of your SD card
Allows the app to write to the SD card.

receive data from Internet
Allows apps to accept cloud to device messages sent by the app's service. Using this service will incur data usage. Malicious apps could cause excess data usage.

Older Versions

More Android Apps to Consider