MoMo: Nạp tiền, Chuyển Tiền & Thanh Toán 2.1.38 (21381)

com.mservice.momotransfer.apk, developed by M_SERVICE JSC.
Last updated: Thu, 25 Nov 2021 2:02:48 UTC

For MoMo phone help you recharge, bill payment, super fast service!.

Download MoMo: Nạp tiền, Chuyển Tiền & Thanh Toán 2.1.38:Cải tiến hiệu năng và tốc độ ứng dụng. Cập nhật ngay phiên bản mới của MoMo để có trải nghiệm thanh toán an toàn, tiện lợi và hiện đại nhất.

MoMo: Nạp tiền, Chuyển Tiền & Thanh Toán File Information

  • Version: 2.1.38 (21381)
  • File size: 87.73 MB
  • Uploaded: Thu, 25 Nov 2021 2:02:48 UTC
  • Minimum Android version: Android 4.4.x and up
  • MD5: 253bce377634b73a68b32844656cbcc2
  • SHA1: 51E354C83E6FE08AD1E0B53E1F841511CA8DF1A7
  • Developer: M_SERVICE JSC

Download MoMo: Nạp tiền, Chuyển Tiền & Thanh Toán 2.1.38 APK 21381

ChangeLog

What's new in 2.1.38 (21381) ?
  • Cải tiến hiệu năng và tốc độ ứng dụng.
  • Cập nhật ngay phiên bản mới của MoMo để có trải nghiệm thanh toán an toàn, tiện lợi và hiện đại nhất.

Permissions

requires following permissions on your android device.

android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION
android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION
android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE
android.permission.ACCESS_WIFI_STATE
android.permission.CAMERA
android.permission.FLASHLIGHT
android.permission.FOREGROUND_SERVICE
android.permission.INTERNET
android.permission.READ_CONTACTS
android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE
android.permission.READ_PHONE_STATE
android.permission.SYSTEM_ALERT_WINDOW
android.permission.SYSTEM_OVERLAY_WINDOW
android.permission.USE_FINGERPRINT
android.permission.VIBRATE
android.permission.WAKE_LOCK
android.permission.WRITE_CONTACTS
android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE
com.android.launcher.permission.INSTALL_SHORTCUT
com.android.vending.CHECK_LICENSE
com.google.android.c2dm.permission.RECEIVE
com.google.android.finsky.permission.BIND_GET_INSTALL_REFERRER_SERVICE
com.google.android.providers.gsf.permission.READ_GSERVICES
android.hardware.camera
android.hardware.faketouch
android.hardware.location
android.hardware.location.gps
android.hardware.screen.portrait
android.hardware.wifi

Other Versions

More Android Apps to Consider