ලොතරැයි දිනුම් ප්‍රථිපල(Lottery Results Lanka) APK

Version 1.7 - com.lankalotteryresults.ticketslkcmapps
lankalotteryresults,ticketslkcmapps,lifestyle,lottery,results,lanka

ලොතරැයි දිනුම් ප්‍රථිපල(Lottery Results Lanka) apk

APP Information

Download Version 1.7 (1057)
Apk Size4.88 MB
App DeveloperCodemaster Apps
Malware CheckTRUSTED
Install on Android4.1.x and up
App Packagecom.lankalotteryresults.ticketslkcmapps.apk
MD5e06ac5dbe6a4f8352d0705204af47d7d
Rate5
Website http://codemasterapps.96.lt

Download ලොතරැයි දිනුම් ප්‍රථිපල(Lottery Results Lanka) 1.7 APK

App Description

ලොතරැයි දිනුම් ප්‍රථිපල(Lottery Results Lanka) is lankalotteryresults,ticketslkcmapps,lifestyle,lottery,results,lanka, content rating is Everyone (PEGI-3). This app is rated 5 by 1 users who are using this app. To know more about the company/developer, visit Codemaster Apps website who developed it. com.lankalotteryresults.ticketslkcmapps.apk apps can be downloaded and installed on Android 4.1.x and higher Android devices. The Latest Version of 1.7 Available for download. Download the app using your favorite browser and click Install to install the application. Please note that we provide both basic and pure APK files and faster download speeds than APK Mirror. This app APK has been downloaded 23+ times on store. You can also download com.lankalotteryresults.ticketslkcmapps APK and run it with the popular Android Emulators.

Discover The Latest Lottery Results! 
ලොතරැයි දිනුම් ප්‍රථිපල එසැණින් දැනගන්න ඔබගේ ජංගම දුරකතනයට ටැබ්ලටයට අදම ස්ථාපනය කර ගන්න.ලොතරැයි ප්‍රතිපල යෙදුමට ඇතුළත් කළ විගස Push Notification එකක් හරහා ඔබව දැනුවත් කරනු ලැබේ.

➤සුපිරි වාසනා සම්පත (Supiri Wasana Sampatha)
➤මහජන සම්පත (Mahajana Sampatha)
➤වාසනා සම්පත(Wasana Sampatha)
➤ගොවිසෙත (Govisetha)
➤නීරෝගා (Neeroga)
➤මෙගා පවර් (Mega Power)
➤ධන නිධානය (Dhana Nidhanaya)
➤සෙවණ (Sewana)
➤නියත ජය (Niyatha jaya)
➤අද කෝටිපති (Ada Kotipathi)
➤ශනිදා වාසනාව (Saturday Fourtune)
➤ ලග්න වාසනාව (Lagana Wasanawa)
➤සුපර් බෝල් (Super ball)
➤කෝටිපති කප්රුක (Kotipathi Kapruka)
➤ජයෝදා (Jayodha)
➤සංවර්ධන වාසනාව (Development Fourtune )
➤දරු දිරි සම්පත (Daru Diri Sampatha)
➤ජාතික සම්පත (Jathika Sampatha)
.

Note-This is a Informative Third Party app only providing wining numbers of the Sri Lankan lottery conducted by NLB and DLB.

Any question about this app please send an email to 
[email protected] 

App ChangeLog

 • App V.1.7 (2020.07.25)
 • *Push notification
 • App V.1.6 (2020.04.30)
 • *New UI
 • *Daily Lottery Updates
 • App V.1.4 (2020.02.06)
 • ★Added Daru Diri Samapatha New Lottery (දරු දිරි සම්පත )
 • ලොතරැයි දිනුම් ප්‍රථිපල එසැණින් දැනගන්න ඔබගේ ජංගම දුරකතනයට/ ටැබ්ලටයට අදම ස්ථාපනය කර ගන්න.

App Screens

ලොතරැයි දිනුම් ප්‍රථිපල(Lottery Results Lanka) App Screen 1ලොතරැයි දිනුම් ප්‍රථිපල(Lottery Results Lanka) App Screen 2ලොතරැයි දිනුම් ප්‍රථිපල(Lottery Results Lanka) App Screen 3ලොතරැයි දිනුම් ප්‍රථිපල(Lottery Results Lanka) App Screen 4ලොතරැයි දිනුම් ප්‍රථිපල(Lottery Results Lanka) App Screen 5ලොතරැයි දිනුම් ප්‍රථිපල(Lottery Results Lanka) App Screen 6

Older Versions

More Android Apps to Consider

Google Play Reviews

 1. Janaka Delgoda-avatar

  Janaka Delgoda

  Good

 2. Kumari Kumari-avatar

  Kumari Kumari

  Darudiri.sampatha

 3. Asoka Darmanayaka-avatar

  Asoka Darmanayaka

  Lottery

 4. Ig Sumanadasa-avatar

  Ig Sumanadasa

  Ratethisapp

 5. Vihagi chamasha-avatar

  Vihagi chamasha

  please

 6. Sampath Karunathilake-avatar

  Sampath Karunathilake

  Excellent

 7. -avatar

 8. -avatar

 9. -avatar

 10. -avatar