Lich Van Nien 2019 - Am Duong APK

Version lich-van-nien-2016 - vk.amlich.lichvansu.lichvannien.xemngayam.xemngay
Last updated: Mon, 23 Dec 2019 0:31:46 UTC
amlich,lichvansu,lichvannien,xemngayam,xemngay,lifestyle,lịch,vạn,niên

Lịch vạn niên 2019 Lịch duy nhất dự đoán Tốt Xấu từng giờ theo ngày sinh của Bạn

APP Information

Download Version lich-van-nien-2016 (2055)
Apk Size4.74 MB
App DeveloperLich Van Nien 2019 Project
Malware CheckUNKNOWN
Install on Android3.2.x and up
App Packagevk.amlich.lichvansu.lichvannien.xemngayam.xemngay.apk
MD5d9ce1ae8d84d2b7d705864a6ca6f65bc
Rate5
Website http://daovanganxu.com

Download Lich Van Nien 2019 - Am Duong lich-van-nien-2016 APK

App Description

Lich Van Nien 2019 - Am Duong is amlich,lichvansu,lichvannien,xemngayam,xemngay,lifestyle,lịch,vạn,niên, content rating is Everyone (PEGI-3). This app is rated 5 by 1 users who are using this app. To know more about the company/developer, visit Lich Van Nien 2019 Project website who developed it. vk.amlich.lichvansu.lichvannien.xemngayam.xemngay.apk apps can be downloaded and installed on Android 3.2.x and higher Android devices. The Latest Version of lich-van-nien-2016 Available for download. Download the app using your favorite browser and click Install to install the application. Please note that we provide both basic and pure APK files and faster download speeds than APK Mirror. This app APK has been downloaded 60+ times on store. You can also download vk.amlich.lichvansu.lichvannien.xemngayam.xemngay APK and run it with the popular Android Emulators.

Lịch vạn niên 2019 (Lịch ngày tốt xấu - âm lịch) còn gọi là Lịch Vạn Sự 2017 một ứng dụng Lịch Việt hay nhất là một tiện ích không thể thiếu trong đời sống hàng ngày, giúp các bạn dễ dàng tra cứu thông tin ngày tháng âm dương, xem ngày tốt - xấu và nhiều thông tin hữu dụng cho cuộc sống. Ứng dụng lịch vạn niên 2017 duy nhất dự đoán Tốt - Xấu từng giờ trong ngày theo ngày sinh của bạn!

Tính năng đặc biệt: Xem tử vi 12 Cung Hoàng Đạo hàng ngày.

Tính năng Ghi Chú - Có Mật Khẩu (mới)

Tính năng Dự Báo Thời Tiết tại thành phố của bạn ( Phần mềm tự động xác định thành phố hiện tại của bạn và hiện thông tin về nhiệt độ, độ ẩm, sức gió, mây quang đãng hay mưa bão ...) (Mới nhất 2019)

Tính năng widget ngoài màn hình chính hiển thị Lịch Vạn Niên 2019 ( mới )

Tính năng mới đổi ngày Âm - Dương 2019

Tính năng cập nhật Widget Lịch Vạn Sự 2019

Tính năng khác biệt của bộ Lịch vạn niên 2019 này: 

Điểm khác biệt của bộ lịch Vạn niên này so với các lịch khác là giúp bạn quản lý một cách tương đối về ngày tốt, giờ tốt với bạn, dựa trên ngày sinh bạn; Những bộ lịch khác thường đưa ngày tốt giờ tốt một cách chung chung với tất cả mọi người, rõ ràng điều này không thật sự ấn tượng bởi vì nếu căn cứ vào đó ta rất khó trả lời :

-	Tại sao có ngày bạn làm các việc thấy rất thuận lợi, nhưng nhiều ngày khác lại không?

-	Tại sao một ngày có rất nhiều người cưới được mà bạn lại không cưới được?

Dựa vào Can Chi, Ngũ Hành chúng tôi giới thiệu tới các bạn bộ lịch vạn niên!

Tính năng nổi bật của bộ Lịch vạn niên 2019 này: 

Sở hữu ngay Lịch vạn niên 2019 - (Lịch ngày tốt) với các tính năng tiện ích và nổi bật nhất:

1. Xem lịch ngày, lịch tháng âm dương, ngày giờ tốt xấu Theo ngày tháng năm sinh của bạn.

2. Xem ngày tốt cho các công việc trong cuộc sống: cưới hỏi, khai trương, xuất hành, sinh con, an táng Theo ngày tháng năng sinh của người hỏi.

3. Xem tử vi, tình duyên, công danh, sự nghiệp, tài chính, sức khỏe của bạn, xem chi tiết Giờ tốt trong ngày theo tuổi của bạn.

4. Xem sao hạn, vận hạn năm 2019 vạn niên sau này.

5. Luận giải thông tin ngày theo tuổi của bạn.

6. Dự báo thời tiết chính xác tại thành phố bạn đang sinh sống

7. Tính năng widget ngoài màn hình chính hiển thị Lịch Vạn Niên 2019 ( mới )

8. Tính năng mới đổi ngày Âm lịch - Dương lịch

9. Dự báo thời tiết thành phố của bạn đang sống ( Tự động xác định thành phố của bạn qua Gps)

10. Văn khấn các chủ đề đầy đủ và chi tiết nhất (Chuẩn bị đồ cúng, sắp xếp ban thờ, văn khấn chi tiết)

11. Tính năng đặc biệt: Xem tử vi 12 Cung Hoàng Đạo hàng ngày.

12. Tính năng Ghi Chú công việc - Có hỗ trợ khóa bằng mật khẩu để người khác không đọc được.

Giơi thiệu

Lịch vạn niên 2019 (Lịch ngày tốt xấu - âm lịch) còn gọi là Lịch Vạn Sự 2017 một ứng dụng Lịch Việt hay nhất là một tiện ích không thể thiếu trong đời sống hàng ngày, giúp các bạn dễ dàng tra cứu thông tin ngày tháng âm dương, xem ngày tốt - xấu và nhiều thông tin hữu dụng cho cuộc sống.. Một người bạn đồng hành tin cậy cho cả năm may mắn và thành công!

Lịch Vạn Niên 2019 có nhiều tiện ích như xem thông tin ngày, giờ tốt xấu Theo ngày tháng năm sinh của bạn.

* Lịch Ngày

- Xem lịch âm, dương

- Xem can, chi của ngày, tháng, năm

- Xem giờ tốt xấu trong ngày theo ngày tháng nắm sinh của bạn

* Lịch Tháng

- Xem ngày âm, dương theo Lịch Tháng, Lich Viet 2019

- Xem giờ tốt trong ngày, trong tháng trong Lịch Vạn Sự 2019

* Giao diện đẹp với bộ hình độc đáo khả năng tương tác người dùng thông minh,

* Xem Lich Van Su 2019

Lịch Van Niên luôn mong muốn mang đến cho khách hàng một sản phẩm thuần Việt chất lượng nhất.

Tính năng

Ghi Chu Co Mat Khau - Notes Cong Viec Tieng Viet là một tính năng ghi chú tốt nhất để quản lý lịch trình và công việc của bạn. Nó cung cấp cho bạn một notepad chỉnh sửa nhanh chóng và đơn giản khi bạn cần viết ghi chú, ghi nhớ, email, danh sách tin nhắn, danh sách mua sắm và danh sách công việc phải làm. Tính năng Ghi Chu Cong Viec Tieng Viet làm cho công việc ghi chú dễ dàng hơn bao giờ hết.

Calendar of the 2019 calendar (good bad calendar - lunar calendar) also known as the 2017 Calendar is a best calendar application is an indispensable daily life, help you easily look up date information. yin yang, good day - bad and lots of useful information for life. The only predictable 2017 calendar application Good - Bad hours of the day according to your date of birth!

Special Features: Watch the horoscope 12 horoscopes daily.

Note Feature - Password (New)

Weather in your city (The software automatically determines your current city and shows information about temperature, humidity, wind, rain or rain ...) (New most 2019)

Widgets outside the main screen displaying the 2019 Calendar (new)

New feature to change yin - yang 2019

Updated 2019 Widgets Calendar Widget

Distinctive Features of this 2019 Calendar:

The difference of this calendar compared to other calendars is to help you manage relatively good days, good hours with you, based on your birth date; Extra calendars bring good days right now in a general way to everyone, obviously this is not very impressive because if based on that we can hardly answer:

- Why do some days you do the job is very convenient, but many other days not?

- Why do not you get married a day?

Based on Can Chi, Ngu Hanh we introduce you to the yearly calendar!

Highlights of this 2019 Calendar:

Own the right 2019 Calendar - (Good day) with the most features and highlights:

1. See the calendar, yin yang calendar, good bad day and date According to your date of birth.

2. Good day to see the work in life: wedding, opening, release, child birth, burial By date of birth of the questioner.

3. Watch your horoscope, love, career, career, finances, health, details. Good times of the day according to your age.

4. See the term, 2019 expiration date later.

5. Explain the date information according to your age.

Precise weather forecast in your home city

7. Widgets outside the main screen show the 2019 Calendar (new).

8. New features change lunar calendar - solar calendar

9. Forecast your city's weather (Automatically identify your city via Gps)

10. Vow of the most complete and detailed topics (preparation of offerings, arrangement of churches, detailed vows)

11. Special Features: Watch the Horoscope 12 daily Horoscope.

12. Job Notes feature - Supports password locking for unauthorized reading.

Introduction

Calendar of the 2019 calendar (good bad calendar - lunar calendar) also known as the 2017 Calendar is a best calendar application is an indispensable daily life, help you easily look up date information. yin yang, good day - bad news and lots of useful information for life .. A trusted companion for all five good luck and success!

WanDan 2019 calendar has many useful features such as viewing date information, good bad time By the date of your birth.

* Daily calendar

- See the lunar calendar

- See the date, month and year

- See good bad days of the day according to your birth date

* Calendar Month

- View the day, the calendar month, Lich Viet 2019

See the good times of the day in the month of 2019

* Beautiful interface with unique user interface, intelligent user interaction,

* See Lich Van Su 2019

Van Nien always expects to bring to customers a pure quality Vietnamese products.

Function

Write Notes is a best note-taking feature for managing your calendars and tasks. It provides you a quick and simple notepad editing when you need to write notes, memos, emails, message lists, shopping lists and to-do lists. The Recording feature makes recording tasks easier than ever. 

App ChangeLog

 • Lịch vạn niên 2017 (Lịch ngày tốt xấu - âm lịch) còn gọi là Lịch Vạn Sự 2017 một ứng dụng Lịch Việt hay nhất là một tiện ích không thể thiếu trong ĐT, giúp các bạn dễ dàng tra cứu thông tin ngày tháng âm dương, xem ngày tốt - xấu theo tuổi của bạn, thời tiết hôm nay, tử vi 12 cung hoàng đạo.
 • Ứng dụng lịch vạn niên 2017 duy nhất dự đoán Tốt - Xấu từng giờ trong ngày theo ngày sinh của bạn!
 • Ghi chú - có mật khẩu
 • Dự Báo Thời Tiết
 • Widget hiển thị Lịch Vạn Niên 2017
 • Đổi ngày Âm - Dương
 • Văn khấn 2017.

App Screens

Lich Van Nien 2019 - Am Duong App Screen 1Lich Van Nien 2019 - Am Duong App Screen 2Lich Van Nien 2019 - Am Duong App Screen 3Lich Van Nien 2019 - Am Duong App Screen 4Lich Van Nien 2019 - Am Duong App Screen 5Lich Van Nien 2019 - Am Duong App Screen 6Lich Van Nien 2019 - Am Duong App Screen 7Lich Van Nien 2019 - Am Duong App Screen 8

Older Versions

More Android Apps to Consider

Google Play Reviews

 1. Nguyễn Thành Nguyên-avatar

  Nguyễn Thành Nguyên

  Tại sao mỗi lần muốn xem giờ tốt xấu chi tiết là bắt buộc tải Lazada, mà khi tải app Lazada lại lỗi. Đề nghị chỉnh sửa lại.

 2. Minh Trí-avatar

  Minh Trí

  Bản mới này chạy trên note 5 bị đứng hoài. Bản cũ chạy rất ok.

 3. HUẾ DH-avatar

  HUẾ DH

  Muốn xem chi tiết phải cài linh tinh. Shift del

 4. Hien NC-avatar

  Hien NC

  Muốn xem lịch phải cài thêm ứng dung.

 5. Trung Nguyen-avatar

  Trung Nguyen

  Ứng dụng k hoạt động

 6. Hieu Nguyen Trong-avatar

  Hieu Nguyen Trong

  Tôi thích bản trả phí.

 7. Phuc Vy-avatar

  Phuc Vy

  Too bad!

 8. Hưng Nam Nguyễn-avatar

  Hưng Nam Nguyễn

  It is cool

 9. Tony Hoang-avatar

  Tony Hoang

  Bi treo sau khi nang cap Android len phien ban 601

 10. Nguyen Trung Thanh-avatar

  Nguyen Trung Thanh

  Crash sau khi update bản mới nhất. Android 6