Kuleta - Money Manager 1.1.1 (3)

kuleta.moneymanager.apk, developed by Mergim Krasniqi.
Last updated: Fri, 20 Dec 2019 7:47:59 UTC

.

Download Kuleta - Money Manager 1.1.1:* Valuta Franga Zvicerane (CHF) * Përshkrimi për të Hyrat dhe Shpenzimet * 2 Kategori të reja: Duhan dhe Kredi * Hapja e Aplikacionit me anë të Fjalëkalimit * Përmirësimi i disa lëshimeve në versionin e kaluar

Kuleta - Money Manager File Information

 • Version: 1.1.1 (3)
 • File size: 3.35 MB
 • Uploaded: Fri, 20 Dec 2019 7:47:59 UTC
 • Minimum Android version: Android 4.0.x and up
 • MD5: 8215500c8a2a1e434a520bc307b37599
 • SHA1: CA411326312CECCAC3CF5D99A886A23E544EDA1C
 • Developer: Mergim Krasniqi

Download Kuleta - Money Manager 1.1.1 APK 3

ChangeLog

What's new in 1.1.1 (3) ?
 • * Valuta Franga Zvicerane (CHF)
 • * Përshkrimi për të Hyrat dhe Shpenzimet
 • * 2 Kategori të reja: Duhan dhe Kredi
 • * Hapja e Aplikacionit me anë të Fjalëkalimit
 • * Përmirësimi i disa lëshimeve në versionin e kaluar
1582072775845.apk
Name:kuleta.moneymanager.apk
Name:8215500C8A2A1E434A520BC307B37599

Apk scan results


Apk Scaned By TotalVirus Antivirus,kuleta.moneymanager.apk Was Pure And Safe.

Scan Stats:confirmed-timeout:0|failure:0|harmless:0|malicious:0|suspicious:0|timeout:1|type-unsupported:11|undetected:63|
Name:1582072775845.apk
Name:kuleta.moneymanager.apk
Name:8215500C8A2A1E434A520BC307B37599 SHA-1:7ac93984b6b1b4b9c7c81a0778c8c44aea82a14b SHA-256:6a3058e25c34ce493e302d86356e6008654cb49f7713b4453cc09d2646fcbb98 SSDEEP:49152:20UfoE45f1BuyYdCq2GFkm4FgDvedvdhdYHeT6LKAw0K84hEONwp7EsSRRgyPf0H:2BR4fBpYFzyFPJ99nAw0K80Eqwp6f0H File type:Android Magic:Zip archive data, at least v2.0 to extract File size:3516973 Uncompressed Size:6159267 Contained Files :758 Contained Files By Type:MF:1,RSA:1,SF:1,dex:1,png:481,xml:271,

Permissions

requires following permissions on your android device.

android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE
android.permission.INTERNET
android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE
android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE
android.hardware.screen.portrait
android.hardware.touchscreen

Certificate

Certificate Issuer:C:20000, CN:Mergim Krasniqi, L:Prizren, O:mk, ST:Kosovo, OU:MK
Certificate Subject:C:20000, CN:Mergim Krasniqi, L:Prizren, O:mk, ST:Kosovo, OU:MK

Activities

kuleta.moneymanager.splashAndintro.Splashi
kuleta.moneymanager.MainActivity
kuleta.moneymanager.splashAndintro.IntroScreenSlider
kuleta.moneymanager.Category.Pasqyra.addInIncomeOrExpense
kuleta.moneymanager.Category.Kursimet.addKursime
kuleta.moneymanager.Category.Kursimet.addItemintokursimet
kuleta.moneymanager.Category.Huazimet.addHuazimet
kuleta.moneymanager.Category.Huazimet.OpenBorrow
kuleta.moneymanager.Category.Histori.HistoryDetail
kuleta.moneymanager.Category.Cilesimet
kuleta.moneymanager.Category.Kategoria.CategoryDetail
kuleta.moneymanager.splashAndintro.PasswordEnter
kuleta.moneymanager.Category.Pasqyra.ViewItem
kuleta.moneymanager.dataBase.Backup
kuleta.moneymanager.splashAndintro.PasswordChange
com.google.android.gms.common.api.GoogleApiActivity

Providers

com.google.firebase.provider.FirebaseInitProvider

Interesting Strings

http://
http://api.fixer.io/latest
http://api.fixer.io/latest?base=CHF
http://api.fixer.io/latest?base=TRY
http://api.fixer.io/latest?base=USD
http://plus.google.com/
http://schema.org/ActivateAction
http://schema.org/ActiveActionStatus
http://schema.org/AddAction
http://schema.org/BookmarkAction
http://schema.org/CommunicateAction
http://schema.org/CompletedActionStatus
http://schema.org/FailedActionStatus
http://schema.org/FilmAction
http://schema.org/LikeAction
http://schema.org/ListenAction
http://schema.org/PhotographAction
http://schema.org/ReserveAction
http://schema.org/SearchAction
http://schema.org/ViewAction
http://schema.org/WantAction
http://schema.org/WatchAction
http://schemas.android.com/apk/res/android
https://
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/gen_204?id=gmob-apps
https://www.googleapis.com/auth/appstate
https://www.googleapis.com/auth/datastoremobile
https://www.googleapis.com/auth/drive.appdata
https://www.googleapis.com/auth/drive.file
https://www.googleapis.com/auth/fitness.activity.read
https://www.googleapis.com/auth/fitness.activity.write
https://www.googleapis.com/auth/fitness.body.read
https://www.googleapis.com/auth/fitness.body.write
https://www.googleapis.com/auth/fitness.location.read
https://www.googleapis.com/auth/fitness.location.write
https://www.googleapis.com/auth/fitness.nutrition.read
https://www.googleapis.com/auth/fitness.nutrition.write
https://www.googleapis.com/auth/games
https://www.googleapis.com/auth/plus.login
https://www.googleapis.com/auth/plus.me

Other Versions

More Android Apps to Consider