ליקוטי מוהר''ן APK

Version 1.0 - com.andromo.dev314697.app361680
Last updated: Mon, 28 Aug 2017 8:02:39 UTC
andromo,dev314697,app361680,books,reference,ליקוטי,מוהר''ן:,ליקוטי מוהר ן רפב,ליקוטי מוהר ן pdf,ליקוטי מוהר"ן תורה א,ליקוטי מוהר ן תורה ב,ליקוטי מוהר ן ציטוטים,ליקוטי מוהר ן מפורש,ליקוטי מוהר"ן המבואר,ליקוטי מוהר ן סגולות,ליקוטי מוהר"ן להורדה,

APP Information

Download Version 1.0 (11)
Apk Size27.41 MB
App DeveloperJewish apps
Malware CheckTRUSTED
Install on Android2.3.x and up
App Packagecom.andromo.dev314697.app361680.apk
MD5d16f97471a4b45649881c23e6744c179
Rate5

Download ליקוטי מוהר''ן 1.0 APK

App Description

ליקוטי מוהר''ן is andromo,dev314697,app361680,books,reference,ליקוטי,מוהר''ן, content rating is Everyone (PEGI-3). This app is rated 5 by 1 users who are using this app. To know more about the company/developer, visit Jewish apps website who developed it. com.andromo.dev314697.app361680.apk apps can be downloaded and installed on Android 2.3.x and higher Android devices. The Latest Version of 1.0 Available for download. Download the app using your favorite browser and click Install to install the application. Please note that we provide both basic and pure APK files and faster download speeds than APK Mirror. This app APK has been downloaded 16+ times on store. You can also download com.andromo.dev314697.app361680 APK and run it with the popular Android Emulators.

ליקוטי מוהר''ן לרב הקדוש רבי נחמן מברסלב - זכות גדולה להוריד וללמוד

ללמוד ליקוטי מוהר"ן אין פירושו ללמוד עוד ספר, החוזר ומדבר על דברים ידועים. כי "כל תורה ותורה שגילה לעם סגולה, כולם מלאים עצות נפלאות ונוראות לעבודתו האמיתית יתברך", כותב רבי נתן (עיין מפתח האישים בסוף הספר) בהקדמת הספר והן כולן "חידושים חדשים והקדמות יקרות".

לא רק כל תורה, כי אם כל משפט וכל רעיון הם כלים ועצות עמוקות לתיקון הנפש, וכלשון רבי נחמן עצמו (חיי מוהר"ן, מעלת המתקרבים אליו י"ט) "אמר: בכל שיחה ושיחה שהוא משיח ומדבר עימנו יכולים להיות על ידה איש כשר ואפילו צדיק גמור כל ימי חייו, כמו שאני רוצה, אם ירצה לילך עימה לקיים כפי שיחתו הקדושה".

ועוד אמר (חיי מוהר"ן מעלת תורתו ז´): "מאחר שיצא בעולם (הספר ליקוטי מוהר"ן) אני חפץ מאד שילמדו אותו, כי צריכים ללמוד אותו הרבה עד שיהיה שגור בעל-פה, כי הוא מלא מוסר והתעוררות גדול מאד להשם יתברך, אשר אין ערוך אליו".

"ואמר - יכולין להיות נעשה בעל תשובה גמור על ידי לימוד הספר שלו, והיה חפץ ומשתוקק מאד שידפיסו ספרו כמה פעמים ויתפשט בעולם. ואמר שיהיו בני אדם שילמדו ויתפללו על ידי הספר הזה. ואמר, מי שישב ויעסוק בספריו, רק בלי ניצחון וקינטור, יסתכל בו באמת, אזי בודאי יהיו נבקעין אצלו כל גידי קשיות לבבו (ויזכה ללב יהודי, לב חש ומרגיש, לב טהור לעבודתו יתברך באמת). ואמר: כל אדם צריך להשתדל לקנות הספר שלו, ומי שאין לו במה לקנות - ימכור כר מתחת ראשו ויקנה הספר שלו"! (חיי מוהר"ן מעלת תורתו ט´).

בספר המידות (אות סוד חלק ב´ סעיף א´) כתב רבינו: "בעיון עמוק בסודות התורה יכולים לפקוד עקרות ולרפאות חולאת (חולי) חזק". סודות התורה - הלא הם דברי רבי שמעון בר יוחאי בזוהר הקדוש וכל כתבי האריז"ל, ועיון עמוק בהם - הוא הספר ליקוטי מוהר"ן. וכמו שכותב רבי נתן בהקדמת הספר: "וכל כתבי האריז"ל ומאמרי הזוהר הקדוש ותיקונים ("תיקוני הזוהר") וכל דרכי הקבלה הקדושה, כולם כאחד כלולים בדברי הספר הקדוש הזה, וכל תורה ותורה מדברת מכוונות מיוחדות מאיזה מצווה ומשער מיוחד מה"עץ חיים" בדרך נפלא ונורא מאד".

נמצא אם כן, שפקידת עקרות ורפואת חולים גם הם מסגולות הלימוד בליקוטי מוהר"ן.

רבי אברהם בן רבי נחמן מטולטשין מבאר ש"חולאת חזק" האמור פירושו "בין בגשמי ובין ברוחני". ואם כן - גם לכל חוליי הנפש, לכל המצוקות והמבוכות הקשים והעמוקים הפוקדים אותנו בדור הזה - גם להם ימצא מזור ותרופה בלימוד ליקוטי מוהר"ן.

משום האמור - המשיל רבי נחמן את הצדיק הגדול שבכוחו ללמד דעת גם לנמוכים כמונו - דווקא לרופא: "כי כל מה שהוא קטן ומרוחק ביותר (מן הקדושה ומהשגות אלוקות), צריך מלמד גדול ביותר, שיהיה אומן כזה, שיוכל להלביש שכל עליון כזה, דהיינו השגתו יתברך שמו, לקטן ומרוחק כמותו, כי כל מה שהחולה נחלה ביותר, צריך רופא גדול ביותר" (ליקוטי מוהר"ן תורה ל´ סעיף ב´).

מוסיף רבי אברהם בן רבי נחמן ("חכמה ותבונה" ב´ אות ז´): "ובירידת הצדיק הרופא נפשות לזה העולם ברפואות ותחבושות יקרות ונפלאות שלא ניתגלו עדיין מעולם (הלא הן תורותיו ועצותיו הקדושות), נתחדשים כנגד זה מחלות ומכאובים חדשים (מבחינה רוחנית) שלא היו עדיין בעולם, ושאין ביכולת לעמוד כלל נגדם אם לא בסגולות ורפואות הצדיק שנתחדשו וירדו כנגדם באלו העיתים".

על משקל האמור בספר המידות "בעיון עמוק בסודות התורה יכולים לפקוד עקרות ולרפאות חולאת חזק" שביאורו כאמור גם על חולי וצרת הנפש, אפשר בודאי לפרש גם את ענין "פקידת עקרות". ופירושו, שכל הזוכה ללמוד ולהגות בספרו של רבי נחמן, יזכה גם "להיפקד מעקרותו ו"ללדת", כלומר להוציא מן הכח אל הפועל את כל כוחות נפשו ומעלותיו המיוחדות, שהיו עד עתה סתומים וחתומים.

לא רק תשובה והתעוררות, תיקון הנפש ורפואתה, נובעים מ"ליקוטי מוהר"ן". גם חכמה ודעת, שכל ישר ועמקות לא מצויה. 

App ChangeLog

 • הוספנו לאפליקציה
  רשימת אפליקציות מומלצות חדשה ועדכנית
  אפשרות מידע על כל האפליקציות החדשות שנוציא בעתיד
  אפשרות לשליחת תגובה בצורה קלה ומהירה
  שתפו לחברים המשיכו לזכות ולזכות את הרבים
  חדש חדש חדש!!!
  לפי המלצתיכם, אנו עומדים בקרוב להוציא לאור בעזרת ה'
  אפליקציית ליקוטי מוהר''ן תניינא
  נשמח לקבל תגובות ורעיונות נוספים לזיכוי הרבים

App Screens

ליקוטי מוהר''ן App Screen 1ליקוטי מוהר''ן App Screen 2ליקוטי מוהר''ן App Screen 3ליקוטי מוהר''ן App Screen 4ליקוטי מוהר''ן App Screen 5

Permissions

requires following permissions on your android device.

android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE
android.permission.ACCESS_WIFI_STATE
android.permission.INTERNET
android.permission.WAKE_LOCK
android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE
android.permission.WRITE_SETTINGS
android.hardware.wifi
view network connections
Allows the app to view information about network connections such as which networks exist and are connected.

view Wi-Fi connections
Allows the app to view information about Wi-Fi networking, such as whether Wi-Fi is enabled and name of connected Wi-Fi devices.

full network access
Allows the app to create network sockets and use custom network protocols. The browser and other applications provide means to send data to the internet, so this permission is not required to send data to the internet.

prevent phone from sleeping
Allows the app to prevent the phone from going to sleep.

modify or delete the contents of your SD card
Allows the app to write to the SD card.

modify system settings
Allows the app to modify the system's settings data. Malicious apps may corrupt your system's configuration.

Older Versions

More Android Apps to Consider