FPT Play for Android TV 5.3.3 (3044)

net.fptplay.ottbox.apk, developed by Công Ty Cổ Phần Viễn Thông FPT.
Last updated: 2020-02-15 12:49:37

FPT Play for Android TV is an application to view TV, Film, Video Clip ....

FPT Play for Android TV 5.3.3:Phiên bản 3.3.0: Cảm ơn bạn đã sử dụng app ứng dụng FPT Play. Ứng dụng được cập nhật định kỳ và thường xuyên nhằm nâng cao trải nghiệm tốt hơn. Chi tiết cập nhật như sau: - Tối ưu hoá hiệu suất tốc độ của app, - Sửa các lỗi phiên bản trước đang gặp phải.

FPT Play for Android TV File Information

 • Version: 5.3.3 (3044)
 • File size: 21.89 MB
 • Uploaded: 2020-02-15 12:49:37
 • Minimum Android version: Android 4.2.x and up
 • MD5: b06d5f23483dd57fbf98ee8f577cceec
 • SHA1: 9DFF668B73E010B478F7B7530F6C93417F43A612
 • Developer: Công Ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

Download FPT Play for Android TV 5.3.3 APK 3044

ChangeLog

What's new in 5.3.3 (3044) ?
 • Phiên bản 3.3.0:
 • Cảm ơn bạn đã sử dụng app ứng dụng FPT Play. Ứng dụng được cập nhật định kỳ và thường xuyên nhằm nâng cao trải nghiệm tốt hơn. Chi tiết cập nhật như sau:
 • - Tối ưu hoá hiệu suất tốc độ của app,
 • - Sửa các lỗi phiên bản trước đang gặp phải.

Other Versions

More Android Apps to Consider