EasyPay - платежі онлайн APK

Version 4.2.7 - ua.easypay.clientandroid
Last updated: 2020-06-27
easypay,clientandroid,finance

EasyPay - платежі онлайн apk

APP Information

Download Version 4.2.7 (377)
Apk Size30.87 MB
App DeveloperEasyPay.ua
Malware CheckTRUSTED
Install on Android4.4.x and up
App Packageua.easypay.clientandroid.apk
MD5bb86201418a59fa0a255cf3b8dd75d92
Rate5
Website https://easypay.ua

Download EasyPay - платежі онлайн 4.2.7 APK

App Description

EasyPay - платежі онлайн is easypay,clientandroid,finance, content rating is Everyone (PEGI-3). This app is rated 5 by 2 users who are using this app. To know more about the company/developer, visit EasyPay.ua website who developed it. ua.easypay.clientandroid.apk apps can be downloaded and installed on Android 4.4.x and higher Android devices. The Latest Version of 4.2.7 Available for download. Download the app using your favorite browser and click Install to install the application. Please note that we provide both basic and pure APK files and faster download speeds than APK Mirror. This app APK has been downloaded 1532+ times on store. You can also download ua.easypay.clientandroid APK and run it with the popular Android Emulators.

Тепер оплачувати рахунки можна де й коли завгодно. Встановивши мобільний додаток EasyPay, Ви легко перекажете гроші на картку, поповните телефон, проведете комунальні платежі онлайн – зі смартфона або планшета. Для розрахунку достатньо мати банківську картку (Visa, Mastercard) або електронний гаманець.

Функції
* Рахунки до сплати – категорія, в якій відображаються Ваші нові платіжки, що надходять від комунальних служб.
* Налаштування безпеки – встановлюйте додаткове підтвердження на проведення платежів гаманцем за допомогою смс-коду.
* Керування рахунками – додавайте гаманці та картки, щоб не витрачати час на введення даних.
* Історія – переглядайте інформацію про попередні операції.
* Шаблони – зберігайте реквізити для повторних оплат.
* Регулярні платежі – налаштовуйте платежі, які будуть регулярно здійснюватись у встановлений Вами час без Вашої участі.
* Мапа терміналів – оперативно поповнюйте рахунки готівкою.

Зручність
Додаток дозволить Вам оплатити потрібну послугу з дому, офісу або будь-якого іншого місця, де є доступ до мережі. Переказати кошти можна навіть з-за кордону. Не зважайте на різницю в часі: оплата послуг через інтернет приймається цілодобово.

Реєстрація в системі займає менше хвилини. Для оплати треба обрати послугу та ввести номер електронного гаманця або дані пластикової картки. Збережіть ці реквізити – і наступні інтернет платежі проходитимуть в один клік.

Як правило, гроші зараховуються миттєво. Отже, Ви не прострочите обов’язковий платіж за кредитом, субсидією чи тарифним планом.

Сервіс не стягує прихованих комісій. Точна сума збору висвітиться окремим рядком до того, як Ви натиснете на кнопку «Оплатити». Низка послуг, які підтримує система, оплачуються без комісії.

EasyPay гарантує безпеку всіх онлайн-операцій. Користувач самостійно встановлює код доступу до свого особистого кабінету. Секретну комбінацію знає тільки власник облікового запису. Грошові перекази здійснюються за міжнародними стандартами PCI DSS. Це набір вимог, розроблений платіжними системами Visa і Mastercard для захисту персональних даних.

Послуги
У додатку доступно 2000+ послуг. Щоб знайти потрібну, скористайтеся кнопкою пошуку або оберіть відповідну категорію, наприклад:
* грошові перекази (між картками, гаманцями, за реквізитами);
* мобільний зв'язок (Київстар, Vodafone, LifeCell, Укртелеком, Yezzz);
* комунальні платежі (газ, світло, вода, тепло, квартплата);
* інтернет (Воля, Тріолан, Віасат, Вега, X-net);
* платежі до бюджету (єдиний податок, ЄСВ, за реквізитами);
* банки та фінансові послуги (погашення кредитів, поповнення банківських карт);
* телебачення (Megogo, Лівий берег, SITV, HELPTEH);
* онлайн-сервіси (хостинг, месенджери, ігри);
* страхування;
* концерти;
* таксі.

Можливості
Платіть без комісії. При оплаті електронним гаманцем EasyPay — комісія 0% на большість послуг.

Підключіть Masterpass. Це цифровий гаманець, де можна зберігати дані всіх своїх карток. З Masterpass оплата онлайн відбувається ще швидше і безпечніше, адже за підтримку технології відповідає всесвітньо відома система платежів Mastercard. Зареєструйте Masterpass-гаманець у додатку EasyPay – і Ви зможете миттєво підтверджувати транзакції, розраховуватися за покупки за допомогою QR-коду, заощаджувати на комісії за оплату окремих послуг.

Користуйтеся телефонною книгою. Щоб поповнити мобільний іншого абонента, оберіть потрібний контакт зі списку. Це дозволить уникнути помилок при введенні номера телефону.

Отримуйте квитанції на електронну пошту. Чеки допоможуть підтвердити факт оплати в разі форс-мажору.

Детальніше про можливості та переваги на сайті https://easypay.ua/ua.

Почніть витрачати розумно – завантажте додаток EasyPay.
Now you can pay bills anywhere and anywhere. By installing the EasyPay mobile application, you can easily transfer money to the card, refill your phone, make utility payments online - from your smartphone or tablet. To calculate it is enough to have a bank card (Visa, Mastercard) or an electronic purse.

Functions
* Bills - A category that reflects your new bills coming from utilities.
* Security Settings - Set up an additional confirmation to make payments with your wallet using SMS.
* Manage accounts - add wallets and cards so you do not waste time typing data.
* History - View information about previous operations.
* Templates - save details for repaid payments.
* Regular payments - Set up payments that will be made regularly at the time you set up without your participation.
* Map of terminals - replenish cash accounts promptly.

Convenience
The application will allow you to pay for the required service from your home, office or any other place where access to the network is available. You can transfer money even from abroad. Pay attention to the difference in time: payment for services through the Internet is accepted round the clock.

Registration in the system takes less than a minute. To pay, you must select a service and enter the number of the electronic purse or plastic card details. Save these details - and the next online payments will be held in one click.

As a rule, money is credited instantly. So, you do not delay the mandatory payment by credit, subsidy or tariff plan.

The service does not charge hidden fees. The exact amount of the fee will be highlighted by a separate line before you click on the "Pay" button. A number of services supported by the system are paid without commission.

EasyPay guarantees the security of all online transactions. The user establishes the access code for his / her personal cabinet on his own. The secret combination is known only to the account holder. Money transfers are carried out according to international PCI DSS standards. This is a set of requirements developed by Visa and Mastercard payment systems for the protection of personal data.

Services
The application has 2000+ services available. To find the one you want, use the search button or select the appropriate category, for example:
* money transfers (between cards, purses, requisites);
* mobile communication (Kyivstar, Vodafone, LifeCell, Ukrtelecom, Yezzz);
* utility payments (gas, light, water, heat, rent);
* Internet (Volia, Triolan, ViaSat, Vega, X-net);
* payments to the budget (single tax, ECU, for requisites);
* banks and financial services (repayment of loans, replenishment of bank cards);
* television (Megogo, Left Bank, SITV, HELPTEH);
* online services (hosting, messengers, games);
* insurance;
* concerts;
* taxi

Opportunities
Pay without commission. When paying by EasyPay electronic purse, the commission is 0% for most services.

Connect Masterpass. This is a digital wallet where you can store the data of all your cards. With Masterpass, online payment is faster and safer, because the world-renowned payment system Mastercard is responsible for supporting technology. Sign Masterpass in the EasyPay application - and you can instantly confirm transactions, pay for purchases using a QR code, save on fees for certain services.

Use the phone book. To add another subscriber to the mobile phone, select the desired contact from the list. This will avoid mistakes when entering a phone number.

Receive Email Receipts. Checks will help confirm the fact of payment in the event of force majeure.

More about opportunities and benefits at https://easypay.ua/ua.

Start Spending Wisely - Download EasyPay.
 

App ChangeLog

 • Поліпшено стабільність роботи додатку і виправлено знайдені користувачами помилки.

App Screens

EasyPay - платежі онлайн App Screen 1EasyPay - платежі онлайн App Screen 2EasyPay - платежі онлайн App Screen 3EasyPay - платежі онлайн App Screen 4EasyPay - платежі онлайн App Screen 5

Permissions

requires following permissions on your android device.

android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION
android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION
android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE
android.permission.BLUETOOTH
android.permission.BLUETOOTH_ADMIN
android.permission.CAMERA
android.permission.INTERNET
android.permission.READ_CONTACTS
android.permission.REORDER_TASKS
android.permission.USE_FINGERPRINT
android.permission.VIBRATE
android.permission.WAKE_LOCK
android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE
com.google.android.c2dm.permission.RECEIVE
com.google.android.finsky.permission.BIND_GET_INSTALL_REFERRER_SERVICE
android.hardware.bluetooth
android.hardware.faketouch
android.hardware.location
android.hardware.screen.portrait
approximate location (network-based)
Allows the app to get your approximate location. This location is derived by location services using network location sources such as cell towers and Wi-Fi. These location services must be turned on and available to your device for the app to use them. Apps may use this to determine approximately where you are.

precise location (GPS and network-based)
Allows the app to get your precise location using the Global Positioning System (GPS) or network location sources such as cell towers and Wi-Fi. These location services must be turned on and available to your device for the app to use them. Apps may use this to determine where you are, and may consume additional battery power.

view network connections
Allows the app to view information about network connections such as which networks exist and are connected.

pair with Bluetooth devices
Allows the app to view the configuration of the Bluetooth on the phone, and to make and accept connections with paired devices.

access Bluetooth settings
Allows the app to configure the local Bluetooth phone, and to discover and pair with remote devices.

take pictures and videos
Allows the app to take pictures and videos with the camera. This permission allows the app to use the camera at any time without your confirmation.

full network access
Allows the app to create network sockets and use custom network protocols. The browser and other applications provide means to send data to the internet, so this permission is not required to send data to the internet.

read your contacts
Allows the app to read data about your contacts stored on your phone, including the frequency with which you've called, emailed, or communicated in other ways with specific individuals. This permission allows apps to save your contact data, and malicious apps may share contact data without your knowledge.

reorder running apps
Allows the app to move tasks to the foreground and background. The app may do this without your input.

control vibration
Allows the app to control the vibrator.

prevent phone from sleeping
Allows the app to prevent the phone from going to sleep.

modify or delete the contents of your SD card
Allows the app to write to the SD card.

receive data from Internet
Allows apps to accept cloud to device messages sent by the app's service. Using this service will incur data usage. Malicious apps could cause excess data usage.

Older Versions

More Android Apps to Consider

Google Play Reviews

 1. Alex Matvey-avatar

  Cannot restore password. Network error all the time and a lot of useless sms

 2. Mnblck-avatar

  Easy to pay.

 3. Denis Peshkov-avatar

  English or Russian interface doesn't present.

 4. Deepak giri 528-avatar

  Deepak giri 528

  2019-05-17T18:42:11.799Z

  why it us only available in Ukrainian , it must be available in English also

 5. Ahmed Ahmed amr-avatar

  Ahmed Ahmed amr

  2020-05-07T20:32:22.708Z

  Very nice thanks

 6. Mihail Kirichevskiy-avatar

  Mihail Kirichevskiy

  2020-03-29T14:47:53.368Z

  Gud

 7. Света Горбова-avatar

  Света Горбова

  2020-02-25T06:55:55.939Z

  Super

 8. Олександра Слободянюк-avatar

  Олександра Слободянюк

  2020-02-15T11:48:59.970Z

  Просто 👍

 9. Сергій Городечний-avatar

  Сергій Городечний

  2020-02-06T11:12:38.117Z

  Redmi note 7 при реєстрації вибиває виникла мережева помилка але код підтвердження приходить

 10. Павло Савчук-avatar

  Павло Савчук

  2020-01-28T20:41:58.243Z

  Не можу додати фішку: 'виникла невідома помилка'

 11. Владислав Дерень-avatar

  Владислав Дерень

  2020-01-20T03:15:46.826Z

  Сервис отстой!!!!! Карту подвязать и не получилось. Скан камерой не работает, пришлось вручную вводить.... Ещё и комиссия, как в i-box.........

 12. Yegor Kostochka-avatar

  Yegor Kostochka

  2019-12-24T22:11:42.443Z

  Глючное приложение! Из за того, что не мог войти в аккаунт, не выполнил платеж вовремя

 13. юра юра-avatar

  после обновления немогу ввести код от смс с паролем от банка

 14. Александр Шевченко-avatar

  Александр Шевченко

  2019-11-09T11:23:15.418Z

  Приложение часто виснет. Во время перевода на кошелёк отсутствует сообщение о завершении платежа и его приходится мониторить через историю

 15. Denis Golinzovsky-avatar

  Denis Golinzovsky

  2019-11-11T15:07:27.493Z

  глючное дно

 16. Taras Boychuk-avatar

  Не працюють регулярні платежі

 17. Maksym Sorokevych-avatar

  Maksym Sorokevych

  2019-08-16T08:56:38.158Z

  Непогано. Досить зручно, але ForwardBank дратує.

 18. Serhiy Serdyuk-avatar

  Вцілому додаток гарний але в меню "МОЇ ШАБЛОНИ" не оновлюється сума після оплати.

 19. Roman Panov-avatar

  Работает

 20. Мстислав Многогрішний-avatar

  Мстислав Многогрішний

  2019-07-18T16:45:47.602Z

  є українська мова

 21. Cookie-avatar

  not easy

 22. Александр Шхалахов-avatar

  Александр Шхалахов

  2019-06-06T07:59:28.230Z

  Большая комиссия при оплате с карты, но это ладно. Больше не нравится, что везде обращение на "ты". Это очень глупый маркетинг. Вы никого не привлекаете этим. "Забыл пароль?". Новым поколениям может незаметно, но люди с другим воспитанием это сразу видят.

 23. Богдан Маланчук-avatar

  Богдан Маланчук

  2019-06-08T23:03:08.739Z

  Not bad

 24. Daniel Encore-avatar

  Удобный , но очень не стабильный Convenient, but very unstable

 25. Павло Романюк-avatar

  Павло Романюк

  2019-05-21T16:05:52.255Z

  ЧОМУ НЕ УКРАЇНСЬКОЮ?????????

 26. Dima Dubnevych-avatar

  nice

 27. Максим Коротких-avatar

  Максим Коротких

  2019-04-15T12:30:30.207Z

  Good

 28. Павел Бадюла-avatar

  Павел Бадюла

  2019-03-18T00:14:39.169Z

  Perfect

 29. A Google user-avatar

  huiny

 30. Vahe Harutyunyan-avatar

  Vahe Harutyunyan

  2018-08-15T08:41:34.970Z

  Please add support for Russian and English languages.

 31. Yuriy Kuharchuk-avatar

  Yuriy Kuharchuk

  2018-07-21T05:44:29.566Z

  Я користувався до цього сайтом, звик до автоматичних платежів. В програмі такої можливості не знайшов. Додайте, будь ласка.

 32. A Google user-avatar

  Hey, where do I set the UI language?

 33. Mad scientist-avatar

  Why should I enter the password every time when I launch the app? I don't like it

 34. Roman Dronov-avatar

  верните возможность смены языка на русский или английский , некорректно отображается на украинском. Пропала возможность запомнить данные для входа

 35. Oleg Bykanov-avatar

  Very limited in use. High charges for transactions. Just good, because bankers don't let anybody else come to the market.

 36. Anton Tsvigun-avatar

  Works fast! Thanks for app!

 37. Maskym Tymofiienko-avatar

  Maskym Tymofiienko

  2018-02-14T18:45:51.567Z

  Удобно для комунальных платежей и перевода между картами

 38. Andriy Shtukaturov-avatar

  Andriy Shtukaturov

  2017-12-01T22:20:14.945Z

  Results of operation can be reviewed in history only :(

 39. Yamen Khaddour-avatar

  Very bad

 40. Fahim Naleem-avatar

  Gud

 41. Oleksandr Dolyna-avatar

  Oleksandr Dolyna

  2017-07-07T22:18:08.589Z

  Выбираю провайдера LuxLite ввожу номер телефона(контрактный) - пишет не найден! Я уже 2й год как их клиент. Через сайт в chrome с мобильного вообще невозможно ввести телефон! P.S. Посмотрите на приложение новой почты - так они еще и грузы возят, а не как вы тупо дерете комиссию, а качество услуг - хуже некуда!!!

 42. anil odessa-avatar

  Super

 43. Stan Bondar-avatar

  Не працює навіть на вхід :( Каже, що сесія закінчилась, а новий код не надсилає. Дзвінок до служби підтримки обривається... Видаляю це непорозуміння!

 44. Roman Khakhula-avatar

  Відсутність української мови - великий мінус!!!

 45. Vova Sava-avatar

  На адроїді 6 і вище треба вручну включати дозволи для того щоб скачати квитанцію. В квитанції крякозябри замість половини кириличного тексту.

 46. dvelopp dv-avatar

  Удобная альтернатива основному сайту для мобильных устройств

 47. Bogdan Rudka-avatar

  Немає Української мови!

 48. Роман Куцишин-avatar

  Роман Куцишин

  2017-01-02T13:33:47.525Z

  Best!

 49. Ahmed AlJamy-avatar

  Love

 50. Georgi Ozerianskyi-avatar

  Georgi Ozerianskyi

  2015-11-30T21:21:13.180Z

  I've been stopped visiting banks. With my attached debit card I may pay for any service whatever exists in Kiev. Tablet version is very useful when notebook is unavailable, but requires good wifi or 3g/4g connection.

 51. Ярослав Кохан-avatar

  Ярослав Кохан

  2016-08-17T14:25:38.949Z

  Була б українська мова в інтерфейсі, то можна було б спробувати покористуватися. Поки видаляю.

 52. Alex Prykhodko-avatar

  "Unfortunately, EasyPay has stopped" not the best result of "Registration" button click. :(

 53. Владимир Иваненко-avatar

  Владимир Иваненко

  2016-05-20T05:09:26.662Z

  Выбираю шаблон оплата - висит значек определения местоположения и тишина.

 54. Gennady Vysotchin-avatar

  Gennady Vysotchin

  2015-12-21T14:45:52.347Z

  No problems, works fast and correct.

 55. Volodymyr Stasiv-avatar

  Volodymyr Stasiv

  2015-11-03T19:58:11.976Z

  Користуюсь більше року, жодного глюку. Оплати і поповнення проходять дуже швидко. Розробникам великий Респект :)

 56. Igor Bossy-avatar

  Невозможно выполнить перевод с карты Аваля. Если нельзя использовать карты чужих банков - так и скажите.

 57. Anis-avatar

  укр. мова не потрібна?

 58. Duck Igor-avatar

  Супер, те що треба!!!

 59. Roman Nechet-avatar

  A little bit slowly

 60. Valik Van-avatar

  зручно але не завжди

 61. Dmytro Shostak-avatar

  Нема української локалізації

 62. Adetunji Paul-avatar

  It's does what the name says, easy payments

 63. Sergiy M-avatar

  Пользуюсь очень давно. Очень удобное приложение и очень быстрое поступление денег на пополняемые счета.

 64. Діма К-avatar

  Work very fast. I used it a long time

 65. Nazar Revutsky-avatar

  Не працює можливість перейменування нових карток. Вікно 3D secure - жахливе й не mobile friendly.

 66. Oleksandr Revak-avatar

  Oleksandr Revak

  2015-06-22T06:28:34.669Z

  Добавили бы еще беспроценое пополнение кошелька банковской картой и было бы идеально!!!

 67. Victor Sbz-avatar

  Вот уже второй месяц как я не могу заплатить за квартиру через изи. Выбрасывает сообщение, что больше 600 с копейками гривень за один раз с карточки не снимает. Банк уверяет, что таких ограничений нет. Что за нах?

 68. jose vivaldi-avatar

  It software didn't activate my card added in my profile. So I can't pay something.

 69. Павло Цюпка-avatar

  Павло Цюпка

  2015-05-19T18:06:03.950Z

  Програма чудова, але без української мови лише 3 зірочки

 70. Oleksandr Rudyshyn-avatar

  Oleksandr Rudyshyn

  2015-05-17T07:18:10.814Z

  Зручно

 71. Николай Литюк-avatar

  Николай Литюк

  2014-12-10T21:32:35.939Z

  Максимально просто і зручно!

 72. Valerii Nikolenko-avatar

  Valerii Nikolenko

  2014-10-20T15:23:25.803Z

  Супер, функционал просто класс! Что здесь, что на сайте. Все очень удобно! Спасибо, ребят!

 73. Stas Novogursky-avatar

  Stas Novogursky

  2014-11-02T06:54:45.737Z

  Все просто отлично!

 74. Sergii Levchenko-avatar

  Sergii Levchenko

  2014-08-29T09:32:48.913Z

  All what I need

 75. A Google user-avatar

  добавьте сортировку адресатов платежей в каждой из категорий по алфавиту, чтобы легче было искать новую. И не хватает коммунальных платежей (Харьков). Спасибо. Считаю, что одно из лучших платежных приложений. Хотелось бы более частых обновлений.

 76. Alexandr Kovalenko-avatar

  Alexandr Kovalenko

  2013-10-17T20:11:13.163Z

  Единственное что - нет возможности заказать оригинал счета.

 77. Enver Ablyaev-avatar

  Спасли меня от необходимости использовать privat24 :)

 78. Alexander Kasyanenko-avatar

  Alexander Kasyanenko

  2014-05-12T19:08:31.209Z

  Очень удобное и быстрое приложение.

 79. Dima Bordyug-avatar

  Super all !!!

 80. Vadim Visotsky-avatar

  OK

 81. V. Prystash-avatar

  Задоволений

 82. Andrey Brus-avatar

  Work

 83. A Google user-avatar

  Непогано, але бракує україномовного інтерфейсу.

 84. Vadim Struts-avatar

  Nice application!!!

 85. Artem Demochko-avatar

  Good application

 86. Sasha Broncho-avatar

  Спасибо за надёжный клиент

 87. Artem Kobzarenko-avatar

  Artem Kobzarenko

  2013-05-24T16:05:40.621Z

  Удобно, быстро, ничего лишнего

 88. A Google user-avatar

  Need card binding

 89. Alexander Babintsev-avatar

  Alexander Babintsev

  2018-03-29T13:09:09.710Z

  Таке собі оновлення. Не вистає логування по відбитку пальця. Загалом для того щоб оплатити комуналку можна раз в місяць і на веб сайті, а для решти, то не дуже.

 90. Roman Lemko-avatar

  Slow, ugly and russian-only.

 91. Dmitry Shust-avatar

  Не работает на андроид 6.0 и 7.0

 92. Svitlana Shymanska-avatar

  Svitlana Shymanska

  2013-10-04T17:22:46.983Z

  Очень хорошее и нужное приложение

 93. Cirtrokor TV-avatar

  Tahid

 94. Саша Купянский-avatar

  Саша Купянский

  2015-02-12T21:38:42.602Z

  Удобное приложение

 95. aman gandhi-avatar

  Language issue

 96. dev saini-avatar

  Bakvas ......

 97. Kostiantyn Hlushanytsia-avatar

  Kostiantyn Hlushanytsia

  2016-05-04T14:31:29.209Z

  Криворуке

 98. Dev raj sharma-avatar

  Good