Cửu Kiếm 3D – Cuu Kiem 3D APK

Version 1.6.53 - vn.shg.sg264
Last updated: 2020-08-07
sg264,role,playing,cửu,kiếm:

Cửu Kiếm 3D – Cuu Kiem 3D apk

APP Information

Download Version 1.6.53 (285)
Apk Size58.99 MB
App DeveloperSOHAGAME
Malware CheckTRUSTED
Install on Android5.1 and up
App Packagevn.shg.sg264.apk
MD5f1d9ed01b69257e19857c3cd793324d4
Rate5

Download Cửu Kiếm 3D – Cuu Kiem 3D 1.6.53 APK

App Description

Cửu Kiếm 3D – Cuu Kiem 3D is sg264,role,playing,cửu,kiếm, content rating is Very Low Maturity (PEGI-7). This app is rated 5 by 1 users who are using this app. To know more about the company/developer, visit SOHAGAME website who developed it. vn.shg.sg264.apk apps can be downloaded and installed on Android 5.1 and higher Android devices. The Latest Version of 1.6.53 Available for download. Download the app using your favorite browser and click Install to install the application. Please note that we provide both basic and pure APK files and faster download speeds than APK Mirror. This app APK has been downloaded 22+ times on store. You can also download vn.shg.sg264 APK and run it with the popular Android Emulators.

Cửu Kiếm 3D
Siêu Phẩm Kiếm Hiệp năm 2019, 9 Class – Chuyển phái tự do. 
TÍNH NĂNG ĐẶC SẮC:
- Siêu phẩm đồ họa, đẹp đến từng chi tiết nhỏ nhất: Mọi đường nét gương mặt, từng thớ thịt đường cong đều toát nên nét đặc trưng chuyên biệt và tính thẩm mỹ hàng đầu. Cộng với camera 360 độ và hệ thống Thiên Kiếm giúp người chơi phi thăng, cả giang sơn đều có thể thu vào tầm mắt.
- Cơ chế chuyển phái tự do hiếm nhất trên mobile: Không gò bó, không giới hạn, cơ chế tự do chuyển phái giúp người chơi có thể thoải mái trải nghiệm tinh hoa của tất cả các phá trên cùng một tài khoản. Sáng là Thiên Vương công thành, tối đã là Cổ Mộ săn boss là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra.
- PK hit and run, thắng bại tại kỹ năng: Trải nghiệm cảm giác “thả diều” kẻ địch đến chết và lăn xả nhấp nhả nhịp nhàng trong giao tranh bằng việc up đồ tăng tốc độ đánh cho nhân vật. 
- Cửu Đại môn phái: Cửu Kiếm 3D sẽ mang đến 9 class ngay trong phiên bản đầu tiên, mỗi class đều có đủ hai hệ nhân vật nam - nữ: Thiên Vương, Thúy Yên, Hoa Sơn, Tiêu Dao, Dương Gia, Thanh Thành, Tinh Túc, Minh Giáo, Nhật Nguyệt Thần Giáo. Đi kèm với đó là combo 9 skill chuyên biệt dành cho mỗi phái, tuyệt đỉnh PK.
- Phu thê tương trợ: Kết hôn với người chơi khác không những được nhiều quyền lợi đặc biệt mà còn có thể chia sẻ được chỉ số lực chiến cho nhau
Nine Sword 3D
Super Product Sword Association in 2019, 9 Class - Free transfer.
SPECIAL FEATURES:
- Super graphic graphics, beautiful to the smallest details: All facial contours, each fiber of the curve are exemplary special features and leading aesthetics. In addition to the 360-degree camera and the Thien Sword system, which helps the player to fly, both Jiangshan can collect into sight.
- The rarest free transfer mechanism on mobile: No restriction, no limit, the free transfer mechanism helps players feel free to experience the quintessence of all the demolitions on the same account. In the morning, when the Emperor finished the attack, I became the boss of Co Mo hunting the boss.
- PK hit and run, victory and defeat at skill: Experience the feeling of "flying a kite" to death and rolling smoothly in combat by uploading items to increase the attack speed for the character.
- Nine Great Factions: Nine Sword 3D will bring 9 classes right in the first version, each class has enough two male and female character systems: Thien Vuong, Thuy Yen, Hoa Son, Tieu Dao, Duong Gia, Thanh Thanh, Tinh Tuc, Minh Giao, Nhat Nguyet Theology. Comes with a special 9 skill combo for each class, great PK.
- Spousal support: Getting married to other players not only has many special benefits, but also can share your combat stats for each other.
 

App ChangeLog

App Screens

Cửu Kiếm 3D – Cuu Kiem 3D App Screen 1Cửu Kiếm 3D – Cuu Kiem 3D App Screen 2Cửu Kiếm 3D – Cuu Kiem 3D App Screen 3Cửu Kiếm 3D – Cuu Kiem 3D App Screen 4Cửu Kiếm 3D – Cuu Kiem 3D App Screen 5

Permissions

requires following permissions on your android device.

android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE
android.permission.ACCESS_WIFI_STATE
android.permission.BLUETOOTH
android.permission.CAMERA
android.permission.CHANGE_NETWORK_STATE
android.permission.CHANGE_WIFI_STATE
android.permission.FOREGROUND_SERVICE
android.permission.GET_DETAILED_TASKS
android.permission.GET_TASKS
android.permission.INTERNET
android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE
android.permission.RECORD_AUDIO
android.permission.REORDER_TASKS
android.permission.REQUEST_INSTALL_PACKAGES
android.permission.VIBRATE
android.permission.WAKE_LOCK
android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE
com.android.vending.BILLING
com.google.android.c2dm.permission.RECEIVE
com.google.android.finsky.permission.BIND_GET_INSTALL_REFERRER_SERVICE
android.hardware.bluetooth
android.hardware.camera
android.hardware.screen.landscape
android.hardware.screen.portrait
android.hardware.wifi
view network connections
Allows the app to view information about network connections such as which networks exist and are connected.

view Wi-Fi connections
Allows the app to view information about Wi-Fi networking, such as whether Wi-Fi is enabled and name of connected Wi-Fi devices.

pair with Bluetooth devices
Allows the app to view the configuration of the Bluetooth on the phone, and to make and accept connections with paired devices.

take pictures and videos
Allows the app to take pictures and videos with the camera. This permission allows the app to use the camera at any time without your confirmation.

change network connectivity
Allows the app to change the state of network connectivity.

connect and disconnect from Wi-Fi
Allows the app to connect to and disconnect from Wi-Fi access points and to make changes to device configuration for Wi-Fi networks.

GET ACCOUNTS
Allows access to the list of accounts in the Accounts Service.

retrieve details of running apps
Allows the app to retrieve detailed information about currently and recently running tasks. Malicious apps may discover private information about other apps.

retrieve running apps
Allows the app to retrieve information about currently and recently running tasks. This may allow the app to discover information about which applications are used on the device.

full network access
Allows the app to create network sockets and use custom network protocols. The browser and other applications provide means to send data to the internet, so this permission is not required to send data to the internet.

read the contents of your SD card
Allows the app to read the contents of your SD card.

record audio
Allows the app to record audio with the microphone. This permission allows the app to record audio at any time without your confirmation.

reorder running apps
Allows the app to move tasks to the foreground and background. The app may do this without your input.

control vibration
Allows the app to control the vibrator.

prevent phone from sleeping
Allows the app to prevent the phone from going to sleep.

modify or delete the contents of your SD card
Allows the app to write to the SD card.

In-App billing
In-app Billing on Google Play provides a straightforward, simple interface for sending In-app Billing requests and managing In-app Billing transactions using Google Play.

receive data from Internet
Allows apps to accept cloud to device messages sent by the app's service. Using this service will incur data usage. Malicious apps could cause excess data usage.

Older Versions

More Android Apps to Consider