វិញ្ញាសាត្រៀមប្រឡងបាក់ឌុប APK

Version 2.0.2 - com.phanna.app.examforbacii
Last updated: Fri, 18 Sep 2020 10:37:12 UTC
phanna,examforbacii,education,វិញ្ញាសាត្រៀមប្រឡងបាក់ឌុប:

វិញ្ញាសាត្រៀមប្រឡងបាក់ឌុប apk

APP Information

Download Version 2.0.2 (4)
Apk Size39.97 MB
App DeveloperPang Phanna
Malware CheckTRUSTED
Install on Android5.0 and up
App Packagecom.phanna.app.examforbacii.apk
MD524548b41b895e8d175e7aef98ed595ad
Rate5

Download វិញ្ញាសាត្រៀមប្រឡងបាក់ឌុប 2.0.2 APK

App Description

វិញ្ញាសាត្រៀមប្រឡងបាក់ឌុប is phanna,examforbacii,education,វិញ្ញាសាត្រៀមប្រឡងបាក់ឌុប, content rating is Everyone (PEGI-3). This app is rated 5 by 1 users who are using this app. To know more about the company/developer, visit Pang Phanna website who developed it. com.phanna.app.examforbacii.apk apps can be downloaded and installed on Android 5.0 and higher Android devices. The Latest Version of 2.0.2 Available for download. Download the app using your favorite browser and click Install to install the application. Please note that we provide both basic and pure APK files and faster download speeds than APK Mirror. This app APK has been downloaded 0+ times on store. You can also download com.phanna.app.examforbacii APK and run it with the popular Android Emulators.

កម្មវិធីនេះបង្កើតឡើងសម្រាប់ប្អូនៗដែលត្រៀមប្រឡងបាក់ឌុបនាពេលខាងមុខ។
កម្មវិធីនេះត្រូវបានដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅ វិញ្ញាសាត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ របស់លោកលោកគ្រូលឹម ផល្គុន ហើយត្រូវបានរៀបចំជាផ្នែកៗ ងាយស្រួលដល់អ្នកដែលប្រើប្រាស់ស្មាតហ្វូន។ នៅក្នុងកម្មវិធីមានទាំងវិញ្ញាសាត្រៀមប្រឡង និងចម្លើយ ទាំងអស់មាន ១៥ វិញ្ញាសា។

សូមបោះឆ្នោតជាផ្កាយដើម្បីទទួលបានកម្មវិធីជាច្រើនទៀត។
សូមអរគុណ!!!
This program is set up to prepare for your upcoming high school.
The program was adapted from the book disciplines prepare his diploma Secondary Teacher Lim exits and is organized into sections, easy to use smartphone. In both disciplines intake and answer all 15 disciplines.

Please vote for the stars to get more.
Thanks !!!
 

App ChangeLog

App Screens

វិញ្ញាសាត្រៀមប្រឡងបាក់ឌុប App Screen 1វិញ្ញាសាត្រៀមប្រឡងបាក់ឌុប App Screen 2វិញ្ញាសាត្រៀមប្រឡងបាក់ឌុប App Screen 3វិញ្ញាសាត្រៀមប្រឡងបាក់ឌុប App Screen 4វិញ្ញាសាត្រៀមប្រឡងបាក់ឌុប App Screen 5វិញ្ញាសាត្រៀមប្រឡងបាក់ឌុប App Screen 6វិញ្ញាសាត្រៀមប្រឡងបាក់ឌុប App Screen 7វិញ្ញាសាត្រៀមប្រឡងបាក់ឌុប App Screen 8

Permissions

requires following permissions on your android device.

android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE
android.permission.INTERNET
android.permission.WAKE_LOCK
com.google.android.c2dm.permission.RECEIVE
com.phanna.app.examforbacii.permission.C2D_MESSAGE
android.hardware.faketouch
view network connections
Allows the app to view information about network connections such as which networks exist and are connected.

full network access
Allows the app to create network sockets and use custom network protocols. The browser and other applications provide means to send data to the internet, so this permission is not required to send data to the internet.

prevent phone from sleeping
Allows the app to prevent the phone from going to sleep.

receive data from Internet
Allows apps to accept cloud to device messages sent by the app's service. Using this service will incur data usage. Malicious apps could cause excess data usage.

Older Versions

More Android Apps to Consider