Chestionare auto APK

Version 2.11 - com.andreimoldovan.chestionareauto
Last updated: 2020-07-29
andreimoldovan,chestionareauto,education,chestionare,auto

Official DRPCIV 2020 questionnaire (category A, B, C, D, E, Tr, R, 13/15)

Chestionare auto apk

APP Information

Download Version 2.11 (20)
Apk Size44.28 MB
App DeveloperAndrei-Alexandru Moldovan
Malware CheckTRUSTED
Install on Android4.0.x and up
App Packagecom.andreimoldovan.chestionareauto.apk
MD52e3cc244b250a4121d1f76abaea062e1
Rate5

Download Chestionare auto 2.11 APK

App Description

Chestionare auto is andreimoldovan,chestionareauto,education,chestionare,auto, content rating is Everyone (PEGI-3). This app is rated 5 by 1 users who are using this app. To know more about the company/developer, visit Andrei-Alexandru Moldovan website who developed it. com.andreimoldovan.chestionareauto.apk apps can be downloaded and installed on Android 4.0.x and higher Android devices. The Latest Version of 2.11 Available for download. Download the app using your favorite browser and click Install to install the application. Please note that we provide both basic and pure APK files and faster download speeds than APK Mirror. This app APK has been downloaded 182+ times on store. You can also download com.andreimoldovan.chestionareauto APK and run it with the popular Android Emulators.

Chestionare auto te ajută să iei sala din prima! Aplicația îți permite accesul la miile de întrebări DRPCIV oficiale pentru:
• Chestionare categoria A (A, A1, A2, AM)
• Chestionare categoria B (B, B1)
• Chestionare categoria C (C, C1)
• Chestionare categoria D (D, D1, Tb, Tv)
• Chestionare categoria E (BE, CE, DE, C1E, D1E)
• Chestionare categoria Tr
• Redobândirea permisului de conducere suspendat (13 din 15)

De ce să alegi aplicația Chestionare auto?
• Conține întrebările și răspunsurile verificate ale chestionarelor DRPCIV oficiale
• Cuprinde chestionarele pentru toate categoriile de examen auto: cat. A, cat. B, cat. C, cat. D, cat. E, cat. Tr, 1315
• Permite consultarea Codului Rutier (OUG 1952002)
• Prezintă și descrie lista de semne de circulație (indicatoare și marcaje rutiere)
• Întrebările și legislația sunt actualizate pentru anul 2020
• Este un instrument 2-în-1 eficient pentru învățarea materialului și pentru verificarea cunoștințelor în condiții de examen

Modul de studiu
• Îți pune la dispoziție întregul set oficial de chestionare auto DRPCIV
• Te ajută să înveți întrebările rezolvând chestionare auto în ritmul tău și fără presiunea unui cronometru
• Permite urmărirea în timp real a statisticilor pentru sesiunea în curs
• Oferă feedback imediat după ce ai trimis un răspuns - chiar dacă nu ai știut răspunsul corect, îl poți reține pentru data următoare
• Permite parcurgerea întrebărilor în ce ordine dorești, folosind funcțiile de salt la o întrebare aleatoare și de salt la o întrebare anume
• Permite reluarea sesiunii de studiu precedente, dar și începerea uneia noi

Simulatorul de examen
• Îți permite să îți testezi cunoștințele parcurgând un chestionar auto DRPCIV în condițiile impuse de un examen teoretic real:
• Categoria A: 20 de întrebări, maximum 3 răspunsuri greșite, 20 de minute alocate rezolvării
• Categoria B: 26 de întrebări, maximum 4 răspunsuri greșite, 30 de minute alocate rezolvării
• Categoria C: 26 de întrebări, maximum 4 răspunsuri greșite, 30 de minute alocate rezolvării
• Categoria D: 26 de întrebări, maximum 4 răspunsuri greșite, 30 de minute alocate rezolvării
• Categoria E: 11 întrebări, maximum 2 răspunsuri greșite, 15 minute alocate rezolvării
• Categoria Tr: 26 de întrebări, maximum 6 răspunsuri greșite, 30 de minute alocate rezolvării
• Redobândire permis de conducere suspendat (13 din 15): 15 întrebări, maximum 2 răspunsuri greșite, 15 minute alocate rezolvării
• Comenzi pentru amânărea, modificarea și trimiterea răspunsului

Legislație
• Îți oferă materialul de studiu care să te ajute să îți revizuiești cunoștințele despre legislația rutieră
• Cuprinde Codul Rutier actualizat pentru 2019 (OUG 1952002)
• Include Regulamentul de aplicare a OUG 1952002
• Învață să identifici indicatoarele și marcajele rutiere, și reține semnificațiile acestora ca să fii în siguranță în trafic
• Aplicația îți prezintă, pe categorii, lista de semne de circulație (indicatoare și marcaje rutiere) cu imagini, denumiri și descrieri

Statistici
• Îți oferă informații privind evoluția ta în rezolvarea chestionarelor auto DRPCIV:
• Verifică statisticile generate pe baza progresului atât în cadrul simulărilor de examen cât și în cadrul sesiunilor de studiu
• Ai acces la statistici pentru fiecare categorie de examinare
• Ai posibilitatea de a filtra rezultatele pentru ziua curentă, ultima săptămână sau ultima lună
• Verifică dintr-o privire acuratețea răspunsurilor tale consultând indicatorii de acuratețe din meniul principal

Chestionare auto te ajută să iei sala din prima, oferindu-ți cel mai nou set de chestionare DRPCIV oficiale.

Mult succes!
Car Questionnaire helps you get the room first! The application allows you access to thousands of official DRPCIV questions for:
• Category A questioning (A, A1, A2, AM)
• Category B questioning (B, B1)
• Category C questioning (C, C1)
• Question category D (D, D1, Tb, Tv)
• Category E questionnaire (BE, CE, DE, C1E, D1E)
• Question the category Tr
• Recovery of the suspended driving license (13 of 15)

Why choose Auto Questionnaire application ?
• Contains verified questions and answers of the official DRPCIV questionnaires
• Includes questionnaires for all categories of car exam: cat. A cat. B, cat. C, cat. D, cat. And, cat. Tr, 1315
• Allows to consult the Road Code (GEO 1952002)
• Present and describe the list of traffic signs (signs and road markings)
• The questions and legislation are updated for 2020
• It is an effective 2-in-1 tool for learning the material and for verifying knowledge under exam conditions

Study mode 
• Provides you with the entire official DRPCIV questionnaire
• Helps you learn the questions by solving car questionnaires at your own pace and without the pressure of a stopwatch
• Allows real-time tracking of statistics for the current session
• Provide feedback as soon as you submit a response - even if you didn't know the correct answer, you can keep it for the next time
• Allows you to navigate the questions in what order you want, using the jump functions to a random question and the jump to a specific question
• It allows to resume the previous study session, but also to start a new one

Exam simulator 
• It allows you to test your knowledge by completing a DRPCIV questionnaire under the conditions required by a real theoretical exam:
• Category A: 20 questions, maximum 3 wrong answers, 20 minutes allocated to solving
• Category B: 26 questions, maximum 4 wrong answers, 30 minutes allocated to solving
• Category C: 26 questions, maximum 4 wrong answers, 30 minutes allocated to solving
• Category D: 26 questions, maximum 4 wrong answers, 30 minutes allocated to solving
• Category E: 11 questions, maximum 2 wrong answers, 15 minutes allocated to solving
• Category Tr: 26 questions, maximum 6 wrong answers, 30 minutes allocated to solving
• Recovery of suspended driver's license (13 out of 15): 15 questions, maximum 2 wrong answers, 15 minutes allocated to solving
• Commands for delaying, modifying and sending the answer

legislation 
• Provides you with the study material to help you review your knowledge of road legislation
• Includes the updated Road Code for 2019 (GEO 1952002)
• Includes the Regulation implementing GEO 1952002
• Learn to identify road signs and markings, and retain their meanings to be safe in traffic
• The application presents, by category, the list of traffic signs (signs and road markings) with images, names and descriptions

Statistics 
• Gives you information on your evolution in solving the DRPCIV questionnaires:
• Check the statistics generated on the basis of progress both in the exam simulations and in the study sessions
• You have access to statistics for each category of examination
• You can filter the results for the current day, last week or last month
• Check at a glance the accuracy of your answers by consulting the accuracy indicators in the main menu

Car Questionnaire helps you get the room first, giving you the latest set of official DRPCIV questionnaires.

Good luck! 

App ChangeLog

App Screens

Chestionare auto App Screen 1Chestionare auto App Screen 2Chestionare auto App Screen 3Chestionare auto App Screen 4Chestionare auto App Screen 5Chestionare auto App Screen 6Chestionare auto App Screen 7Chestionare auto App Screen 8

Permissions

requires following permissions on your android device.

android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE
android.permission.INTERNET
android.permission.WAKE_LOCK
android.hardware.faketouch
android.hardware.screen.portrait
view network connections
Allows the app to view information about network connections such as which networks exist and are connected.

full network access
Allows the app to create network sockets and use custom network protocols. The browser and other applications provide means to send data to the internet, so this permission is not required to send data to the internet.

prevent phone from sleeping
Allows the app to prevent the phone from going to sleep.

Older Versions

More Android Apps to Consider