České Slovní Hry - 9 v 1 (verze zdarma) APK

Version 9 - air.com.littlebigplay.hry.zdarma.ceskeslovnihry
Last updated: Tue, 23 Feb 2021 3:33:46 UTC
littlebigplay,zdarma,ceskeslovnihry,word,české,slovní:

České Slovní Hry - 9 v 1 (verze zdarma) apk

APP Information

Download Version 9 (1009000)
Apk Size40.61 MB
App DeveloperLittleBigPlay - Word, Educational & Puzzle Games
Malware CheckTRUSTED
Install on Android2.3.x and up
App Packageair.com.littlebigplay.hry.zdarma.ceskeslovnihry.apk
MD5b894147de5e85d5011b7baea069df0ff
Rate5
Website https://www.facebook.com/ceskeslovnihry

Download České Slovní Hry - 9 v 1 (verze zdarma) 9 APK

App Description

České Slovní Hry - 9 v 1 (verze zdarma) is littlebigplay,zdarma,ceskeslovnihry,word,české,slovní, content rating is Everyone (PEGI-3). This app is rated 5 by 1 users who are using this app. To know more about the company/developer, visit LittleBigPlay - Word, Educational & Puzzle Games website who developed it. air.com.littlebigplay.hry.zdarma.ceskeslovnihry.apk apps can be downloaded and installed on Android 2.3.x and higher Android devices. The Latest Version of 9 Available for download. Download the app using your favorite browser and click Install to install the application. Please note that we provide both basic and pure APK files and faster download speeds than APK Mirror. This app APK has been downloaded 6+ times on store. You can also download air.com.littlebigplay.hry.zdarma.ceskeslovnihry APK and run it with the popular Android Emulators.

České Slovní Hry je největší kolekce českých slovních her hratelných z jedné aplikace! Naše aplikace obsahuje 9 různých českých her, spoustu zábavy pro všechny, co mají rádi slovní hry a je plně v češtině! 

Všechny zahrnuté hry obsahují několik různých herních módů a hrají se na body - zkus vyzvat ostatní lidi a dostat se do tabulky TOP20!

Naše aplikace je ke stažení zdarma, některé herní módy jsou ale k dispozici pouze v plné verzi aplikace.

PROČ STAHOVAT:

✓ 9 originálních českých slovních her hratelných z jedné aplikace
✓ Zdarma ke stažení
✓ Stáhněte jednou a hrejte všechny hry z jednoho místa i bez připojení k internetu
✓ Vyzvěte ostatní lidi - České Slovní Hry se hrají na body
✓ Aplikace vytvořena českými nezávislými vývojáři

ZAHRNUTÉ HRY:

✓ Slovo Gram - 8 herních módů. Poklepáním na jednotlivá písmenka tvoř slova s 3-10 písmeny. Každé nalezené slovo přidá nová písmenka. Pozor, žádné písmenko se nesmí dotknout vrcholu herní plochy, jinak hra končí. 

✓ Slovohra - 4 herní módy. Kombinace puzzle a slovní hry. Přejeď prstem po sousedních symbolech stejného typu jakýmkoli směrem. Z odkrytých písmenek tvoř česká slova s alespoň 3 písmenky. Odešli své slovo k získání nových symbolů. Sbírej extra bonusy k dosažení nejlepšího možného skore!

✓ Slovní Šampion - jediná slovní hra, která je opravdu fér - všichni hráči hrají se stejnými písmenky a pravidly. Vyzvi ostatní hráče a zkus se dostat do tabulky TOP20 hráčů a dokázat, že právě Ty jsi nový slovní šampion!

✓ Slovní Karty - 4 herní módy. Originální česká slovní karetní hra, která obsahuje 4 různé herní módy, přes 500 000 českých slov a spoustu zábavy pro fanoušky českých slovních her!

✓ Slovní Hra - 3 herní módy. Kolik jedinečných českých slov dokážeš vytvořit z 11 písmenek?

✓ Slovo Spoj - 5 herních módů. Přejížděj prstem po sousedních písmenkách a tvoř slova. Pokud použiješ stejnou barvu písmenka jako je první písmenko v tvém slově, získáváš extra body! Získej co nejvíce bodů a zkus se dostat do TOP20!

✓ Slovní Puzzle - 3 herní módy. Poklepej na skupinku 3 a více symbolů stejné barvy k jejich odstranění. Z odkrytých písmenek tvoř česká slova s alespoň 3 písmenky. Odešli své slovo k získání nových symbolů. K dispozici máš 3 jokery pro případ, že nelze už odstranit skupinku 3 nebo více symbolů.

✓ Vyplňovačka - co nejrychleji najdi všechna slova na hrací desce.

✓ Slůvka - 5 herních módů. Barevná česká slovní hra určená pro všechny co mají rádi slovní hry a chtějí je hrát česky.

Moc děkujeme za výběr naší aplikace ČESKÉ SLOVNÍ HRY a přejeme příjemnou zábavu.

Pokud máte jakýkoliv dotaz ohledně naší aplikace, prosím kontaktujte nás přímo na [email protected], budeme rádi za každou zpětnou vazbu!

ODKAZY:

✓ Plná verze: České Slovní Hry PRO
✓ Facebook stránka aplikace: České Slovní Hry na Facebooku
✓ Kontakt: [email protected]
Czech Word Games is the largest collection of Czech word games playable from one app! Our app contains 9 different Czech games, lots of fun for all who like word games and is fully in Czech! 

All games included include several different game modes and are played on points - try to challenge other people and get to the TOP20 table!

Our application is free to download, but some game modes are only available in the full version.

WHY DOWNLOAD: 

✓ 9 original Czech word games playable from one application
✓ Free Download
✓ Download once and play all games from one place even without an internet connection
✓ Challenge other people - Czech Word Games are played on points
✓ Application created by Czech independent developers

GAMES INCLUDED: 

✓ Word Gram - 8 game modes. Double-click each letter to form words with 3-10 letters. Each word found adds new letters. Attention, no letter must touch the top of the board, otherwise the game ends.

✓ Word Game - 4 game modes. Combination of puzzle and word game. Swipe adjacent symbols of the same type in any direction. The revealed letters form Czech words with at least 3 letters. Send your word to get new symbols. Collect extra bonuses to get the best score possible!

✓ Word Champion - the only word game that is really fair - all players play with the same letters and rules. Challenge other players and try to get into the table of TOP20 players and prove that you are the new word champion!

✓ Word Cards - 4 game modes. An original Czech word card game that contains 4 different game modes, over 500,000 Czech words and lots of fun for fans of Czech word games!

✓ Word Game - 3 game modes. How many unique Czech words can you create from 11 letters?

Spoj Word Join - 5 game modes. Swipe the adjacent letters to form words. If you use the same letter color as the first letter in your word, you get extra points! Get as many points and try to get to TOP20!

✓ Word Puzzle - 3 game modes. Double-click a group of 3 or more symbols of the same color to remove them. The revealed letters form Czech words with at least 3 letters. Send your word to get new symbols. You have 3 jokers available in case you can't remove a group of 3 or more symbols.

✓ Filler - Find all words on the board as quickly as possible.

Ův Words - 5 game modes. A colorful Czech word game designed for everyone who likes word games and wants to play them in Czech.

Thank you very much for choosing our CZECH GAMES app and wish you a pleasant time.

If you have any question about our application, please contact us directly at [email protected], we will be happy for any feedback!

LINKS: 

✓ Full version: English Word Games > 
✓ Facebook application page: Czech Word Games on Facebook 
✓ Contact: [email protected]
 

App ChangeLog

 • * Nyní je možné sdílet body s ostatními lidmi přes Facebook, SMS, email a další kanály (z obrazovky odesílání bodů)
 • Přejeme příjemnou zábavu s naší aplikací České Slovní Hry.

App Screens

České Slovní Hry - 9 v 1 (verze zdarma) App Screen 1České Slovní Hry - 9 v 1 (verze zdarma) App Screen 2České Slovní Hry - 9 v 1 (verze zdarma) App Screen 3České Slovní Hry - 9 v 1 (verze zdarma) App Screen 4České Slovní Hry - 9 v 1 (verze zdarma) App Screen 5České Slovní Hry - 9 v 1 (verze zdarma) App Screen 6České Slovní Hry - 9 v 1 (verze zdarma) App Screen 7České Slovní Hry - 9 v 1 (verze zdarma) App Screen 8

Permissions

requires following permissions on your android device.

android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE
android.permission.ACCESS_WIFI_STATE
android.permission.INTERNET
android.permission.REQUEST_INSTALL_PACKAGES
com.android.vending.BILLING
android.hardware.faketouch
android.hardware.wifi
view network connections
Allows the app to view information about network connections such as which networks exist and are connected.

view Wi-Fi connections
Allows the app to view information about Wi-Fi networking, such as whether Wi-Fi is enabled and name of connected Wi-Fi devices.

full network access
Allows the app to create network sockets and use custom network protocols. The browser and other applications provide means to send data to the internet, so this permission is not required to send data to the internet.

In-App billing
In-app Billing on Google Play provides a straightforward, simple interface for sending In-app Billing requests and managing In-app Billing transactions using Google Play.

Older Versions

More Android Apps to Consider