AudioMovie APK

Version 1.3.5 - pl.ibemag.am.mobile
Last updated: 2020-02-28
ibemag,mobile,entertainment,audiomovie

APP Information

Download Version 1.3.5 (1003005)
Apk Size4.99 MB
App Developer
Malware CheckTRUSTED
Install on Android4.1.x and up
App Packagepl.ibemag.am.mobile.apk
MD52650c22a0faab7e5b08a116e17ab5d29
Rate0

Download AudioMovie 1.3.5 APK

App Description

AudioMovie is ibemag,mobile,entertainment,audiomovie, content rating is Everyone (PEGI-3). This app is rated 0 by 0 users who are using this app. To know more about the company/developer, visit website who developed it. pl.ibemag.am.mobile.apk apps can be downloaded and installed on Android 4.1.x and higher Android devices. The Latest Version of 1.3.5 Available for download. Download the app using your favorite browser and click Install to install the application. Please note that we provide both basic and pure APK files and faster download speeds than APK Mirror. This app APK has been downloaded 0+ times on store. You can also download pl.ibemag.am.mobile APK and run it with the popular Android Emulators.

AudioMovie to darmowa aplikacja umożliwiająca każdemu udział w seansie filmowym.
Jak? Aplikacja udostępnia audiodeskrypcję, wersję lektorską i dubbing, które są synchroniczne z wyświetlanym obrazem w kinie lub telewizji. AudioMovie pozwala osobom niewidomym i słabowidzącym samodzielnie uczestniczyć w seansie kinowym. Dodatkowo osoby starsze, z dysleksją, jak i wszyscy, którzy nie lubią czytać napisów mogą skorzystać z wersji lektorskiej. 

Do użycia AudioMovie potrzebny jest jedynie smartfon z Internetem i słuchawki. Dzięki temu kino jest dostępne dla wszystkich! 

Jak to działa? 
Użytkownik:
1. Wybiera film z audiodeskrypcją i kupuje bilet do kina;
2. Włącza aplikację AudioMovie;
3. Skanuje kod QR znajdujący się na bilecie i...
ogląda film!

Istnieją opcje oglądania filmów z:
• audiodeskrypcją,
• lektorem audiodeskrypacji,
• napisami.

Aplikacja powstała w ramach projektu realizowanego przez konsorcjum, w skład którego wchodzą: Uniwersytet Jagielloński, Fundacja Siódmy Zmysł, Fundacja na Rzecz Rozwoju Audiodeskrypcji „Katarynka", Instytut Technik Innowacyjnych EMAG oraz Centrum Transferu Technologii EMAG. 
Więcej informacji: http:audiomovie.pl

Jeśli chcesz przetestować działanie aplikacji wejdź na stronę do testowania aplikacji mobilnej AudioMovie: https:service.audiomovie.plam-self-test 
Na stronie znajduje się kod QR, którego zeskanowanie telefonem w aplikacji AudioMovie pozwoli na oglądanie filmu na stronie www z lektorem w aplikacji AudioMovie.
Zapraszamy do testowania od 24.04.2018 r.
AudioMovie is a free application that allows everyone involved in the film screening.
How? The application provides audio description, lecturing and dubbed version, which are synchronous with the displayed image in cinema or television. AudioMovie allows blind and visually impaired to participate in the screening alone cinema. In addition, older people with dyslexia, as well as all those who do not like to read the subtitles can take advantage of voice-over version.

AudioMovie need to use only the Internet and smartphone handset. Thanks to this cinema is available for all!

How it's working?
User:
1. Select a movie with audio description and buys a ticket to the cinema;
2. Enables the application AudioMovie;
3. Scan the QR code located on the ticket and ...
watching the movie!
 
There are options for watching movies from:
• Audio Description,
• teacher audiodeskrypacji,
• inscriptions.

The application was created under the project implemented by a consortium, comprising: Jagiellonian University, Seventh Sense Foundation, the Foundation for the Development of Audio description "Katarynka", Institute of Innovative Technologies EMAG and EMAG Center for Technology Transfer.
More information: http:audiomovie.pl

If you want to test the application visit to test the mobile application AudioMovie: https:service.audiomovie.plam-self-test
The website has a QR code, scan the phone application AudioMovie enable you to watch video on a website with a teacher in the application AudioMovie.
We invite you to test from 04.24.2018 r. 

App ChangeLog

App Screens

Permissions

requires following permissions on your android device.

android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE
android.permission.CAMERA
android.permission.FLASHLIGHT
android.permission.FOREGROUND_SERVICE
android.permission.INTERNET
android.hardware.faketouch
view network connections
Allows the app to view information about network connections such as which networks exist and are connected.

take pictures and videos
Allows the app to take pictures and videos with the camera. This permission allows the app to use the camera at any time without your confirmation.

control flashlight
Allows the app to control the flashlight.

GET ACCOUNTS
Allows access to the list of accounts in the Accounts Service.

full network access
Allows the app to create network sockets and use custom network protocols. The browser and other applications provide means to send data to the internet, so this permission is not required to send data to the internet.

Older Versions

More Android Apps to Consider