Ahkobiemmu - Bestemors gutt APK

Version 1.1.0b19 - com.miksapix.ahkobiemmu
Last updated: Fri, 16 Oct 2020 1:11:44 UTC
miksapix,ahkobiemmu,adventure:

Ahkobiemmu - Bestemors gutt apk

APP Information

Download Version 1.1.0b19 (19)
Apk Size110.02 MB
App DeveloperMiksapix Interactive
Malware CheckTRUSTED
Install on Android8.0.0 and up
App Packagecom.miksapix.ahkobiemmu.apk
MD5b33aef07677de690c48e2898eb73d67f
Rate5
Website http://www.miksapix.no

Download Ahkobiemmu - Bestemors gutt 1.1.0b19 APK

App Description

Ahkobiemmu - Bestemors gutt is miksapix,ahkobiemmu,adventure, content rating is Everyone (PEGI-3). This app is rated 5 by 1 users who are using this app. To know more about the company/developer, visit Miksapix Interactive website who developed it. com.miksapix.ahkobiemmu.apk apps can be downloaded and installed on Android 8.0.0 and higher Android devices. The Latest Version of 1.1.0b19 Available for download. Download the app using your favorite browser and click Install to install the application. Please note that we provide both basic and pure APK files and faster download speeds than APK Mirror. This app APK has been downloaded 10+ times on store. You can also download com.miksapix.ahkobiemmu APK and run it with the popular Android Emulators.

Den foreldreløse gutten, Áhkobiemmu, blir oppfostret av sin bestemor. 

Da han ble stor, reiste han ut i den store vide verden for å søke lykken. 

En liten underjordisk skapning dukker opp og lager hindringer, men hindringer er til for å overvinnes. Bli med Áhkobiemmu på eventyr!

En interaktiv og pedagogisk eventyrstund med illustrasjoner, animasjon og spill.

Passer for barn fra 4 år.

Det er ingen in-app betalinger eller tredjepartsreklame i spillet.

Språk: Norsk og nordsamisk.

Appen har en pedagogisk og underholdende funksjon med flere spill:

- Lage mat: Visuell persepsjon og finmotorikk.

- Plukke bær: Timing, reaksjon og telle til ti.

- Jakt: Telle til fem, timing og reaksjon. 

- Åpne magisk dørlås: logikk.

Historien behandler rettferdighet, motgang, samarbeid og vennskap.

Produsert med støtte fra

Sametinget

For foreldre

Appene utviklet av Miksapix Interactive er lekende, underholdende og stimulerer barnas naturlige nysgjerrighet og trang til å oppleve gode historier. Appene har en spennende, trygg og morsom tone og er utviklet brukervennlige slik at barna lett skal kunne bruke disse på egenhånd. Foreldre skal føle seg trygge på at de laster ned app'er med kvalitetshistorier fra Miksapix Interactive.

Hos Miksapix Interactive tar vi ditt barns sikkerhet på stort alvor og vi prøver å gjøre vårt for at du som forelder skal kunne ha det gøy med appene sammen med barnet ditt på en sikker måte. 

Sitt gjerne sammen med barnet ditt ved mobilen eller pad’en. Det kan bli en hyggelig eventyrstund for dere begge. Dessuten trenger barnet kanskje litt veiledning i begynnelsen. Det kan også være bra å venne barnet til at det er de voksne som setter tidsgrenser for bruken av appene. 

Miksapix Interactive produserer interaktive eventyrapper med samiske folkeeventyr og sagn. Eventyr og sagn med oppdragende funksjon, moral og livssannhet. Appene inneholder illustrasjoner, animasjoner, fortellerstemme, spill og interaktivitet for å skape den komplette opplevelsen.

The orphaned boy, Áhkobiemmu, are being raised by their grandmother.

When he grew up, he went out into the big wide world to seek his fortune.

A small underground creature appears and stock obstacles, but obstacles are there to be overcome. Join Áhkobiemmu adventure!

An interactive and educational story time with illustration, animation and games.

Suitable for children from 4 years.

There are no in-app payments or third party advertising in the game.

Languages: Norwegian and Northern Sami.

The app has an educational and entertaining feature with multiple games:

- Cook: Visual perception and fine motor skills.

- Picking berries: Timing, reaction and count to ten.

- Hunting: Counting to five, timing and reaction.

- Open the magic door lock: logic.

The story treats justice, hardship, cooperation and friendship.

Produced with support from

Sami Parliament

for parents

Applications developed by Miksapix Interactive is playful, entertaining and stimulates children's natural curiosity and desire to experience great stories. The apps have an exciting, safe and fun tone and developed user-friendly so that children can easily be able to use these on your own. Parents should feel confident that they are downloading apps with quality stories from Miksapix Interactive.

At Miksapix Interactive we take your child's safety very seriously and we try to do our best to you as a parent should be able to have fun with apps with your child in a safe manner.

Sit happily together with your child by phone or pad. It could be a nice story time for both of you. Besides, the child maybe some guidance at the beginning. It can also be good to accustom the child that it is the adults who put time limits on the use of apps.

Miksapix Interactive produces interactive eventyrapper Sami folk tales and legends. Folk tales and legends with educative function, morality and life truth. The apps contains illustrations, animations, narration, games and interactivity to create the complete experience. 

App ChangeLog

  • Småfiks

App Screens

Ahkobiemmu - Bestemors gutt App Screen 1Ahkobiemmu - Bestemors gutt App Screen 2Ahkobiemmu - Bestemors gutt App Screen 3Ahkobiemmu - Bestemors gutt App Screen 4Ahkobiemmu - Bestemors gutt App Screen 5

Permissions

requires following permissions on your android device.


android.hardware.screen.landscape

Older Versions

More Android Apps to Consider

Google Play Reviews

  1. e b-avatar

    e b

    2019-05-08T12:20:15.156Z

    no english description, wrong store. edit: was 1 star, now 3 for response. before you have an english spoken version you could use subtitles. also you can add an clarification in your game description. the game / story is short though.