حروف وألوف 2018 1.2 (3)

kalimat.hade.takafa.apk, developed by azizgame02.
Last updated: Mon, 19 Aug 2019 14:48:05 UTC

.

Download حروف وألوف 2018 1.2:

حروف وألوف 2018 File Information

  • Version: 1.2 (3)
  • File size: 10.64 MB
  • Uploaded: Mon, 19 Aug 2019 14:48:05 UTC
  • Minimum Android version: Android 2.3.x and up
  • MD5: f976b9efc5a2c324619f59da3ac8d3e5
  • SHA1: 45AAA344908E83EC1AEB4B746A50EAEEF928B1EB
  • Developer: azizgame02

Download حروف وألوف 2018 1.2 APK 3

ChangeLog

What's new in 1.2 (3) ?
kalimat.hade.takafa.apk

Apk scan results


Apk Scaned By TotalVirus Antivirus,kalimat.hade.takafa.apk Was Pure And Safe.

Scan Stats:harmless:0|type-unsupported:11|suspicious:0|confirmed-timeout:0|timeout:0|failure:0|malicious:0|undetected:56|
Name:kalimat.hade.takafa.apk
SHA-1:2cc21f6898756418b35d071db959be5c6b4da2e1
SHA-256:e1787232cd651f773ab9c4f99d3cc86bdfd5786820f6ba0e589527e39b51f9ca
SSDEEP:98304:4iBBUCFGGFQe7J5U1FIzmuERM2vlxttSLO4GUpr0tdrhk6B9cQY/9By:RM6QIm1izC/7a5Ger0DnBCQYlc
File type:Android
Magic:Zip archive data, at least v2.0 to extract
File size:11155911
Uncompressed Size:11074377
Contained Files	:643
Contained Files By Type:xml:144,dex:1,MF:1,RSA:1,jpg:3,ttf:1,mp3:8,SF:1,png:481,

Permissions

requires following permissions on your android device.

android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE
android.permission.INTERNET
android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE
android.hardware.screen.portrait
android.hardware.touchscreen

Certificate

Certificate Issuer:CN:sbarkoko
Certificate Subject:CN:sbarkoko

Activities

kalimat.hade.takafa.MainActivity
com.google.android.gms.ads.AdActivity
kalimat.hade.takafa.AllLetters
kalimat.hade.takafa.QAlef
kalimat.hade.takafa.QBaa
kalimat.hade.takafa.QTaa
kalimat.hade.takafa.QThaa
kalimat.hade.takafa.QJeem
kalimat.hade.takafa.QH7aa
kalimat.hade.takafa.QKhaa
kalimat.hade.takafa.QDaal
kalimat.hade.takafa.QThaal
kalimat.hade.takafa.QRaa
kalimat.hade.takafa.QZaay
kalimat.hade.takafa.QSeen
kalimat.hade.takafa.QSheen
kalimat.hade.takafa.QSaad
kalimat.hade.takafa.QDaad
kalimat.hade.takafa.QT6aa
kalimat.hade.takafa.QZaa
kalimat.hade.takafa.QA3ain
kalimat.hade.takafa.QGhain
kalimat.hade.takafa.QFaa
kalimat.hade.takafa.QQaaf
kalimat.hade.takafa.QKaaf
kalimat.hade.takafa.QLaam
kalimat.hade.takafa.QMeem
kalimat.hade.takafa.QNoon
kalimat.hade.takafa.QHaa
kalimat.hade.takafa.QWaaw
kalimat.hade.takafa.QYaa
kalimat.hade.takafa.InfoActivity
kalimat.hade.takafa.Soon

Interesting Strings

http://hostname/?
http://plus.google.com/
http://schema.org/ActivateAction
http://schema.org/ActiveActionStatus
http://schema.org/AddAction
http://schema.org/BookmarkAction
http://schema.org/CommunicateAction
http://schema.org/CompletedActionStatus
http://schema.org/FailedActionStatus
http://schema.org/FilmAction
http://schema.org/LikeAction
http://schema.org/ListenAction
http://schema.org/PhotographAction
http://schema.org/ReserveAction
http://schema.org/SearchAction
http://schema.org/ViewAction
http://schema.org/WantAction
http://schema.org/WatchAction
http://schemas.android.com/apk/lib/com.google.android.gms.plus
http://www.google-analytics.com
http://www.google.com
https://accounts.google.com
https://app-measurement.com/a
https://csi.gstatic.com/csi
https://googleads.g.doubleclick.net/mads/static/mad/sdk/native/mraid/v2/mraid_app_banner.js
https://googleads.g.doubleclick.net/mads/static/mad/sdk/native/mraid/v2/mraid_app_expanded_banner.js
https://googleads.g.doubleclick.net/mads/static/mad/sdk/native/mraid/v2/mraid_app_interstitial.js
https://googleads.g.doubleclick.net/mads/static/mad/sdk/native/sdk-core-v40.html
https://login.live.com
https://login.yahoo.com
https://play.google.com/store/apps/developer?id=grumij
https://ssl.google-analytics.com
https://twitter.com
https://www.facebook.com
https://www.googleapis.com/auth/appstate
https://www.googleapis.com/auth/datastoremobile
https://www.googleapis.com/auth/drive
https://www.googleapis.com/auth/drive.appdata
https://www.googleapis.com/auth/drive.apps
https://www.googleapis.com/auth/drive.file
https://www.googleapis.com/auth/fitness.activity.read
https://www.googleapis.com/auth/fitness.activity.write
https://www.googleapis.com/auth/fitness.body.read
https://www.googleapis.com/auth/fitness.body.write
https://www.googleapis.com/auth/fitness.location.read
https://www.googleapis.com/auth/fitness.location.write
https://www.googleapis.com/auth/fitness.nutrition.read
https://www.googleapis.com/auth/fitness.nutrition.write
https://www.googleapis.com/auth/games
https://www.googleapis.com/auth/games.firstparty
https://www.googleapis.com/auth/plus.login
https://www.googleapis.com/auth/plus.me
https://www.googleapis.com/auth/plus.moments.write
https://www.googletagmanager.com
https://www.linkedin.com
https://www.paypal.com

Other Versions

More Android Apps to Consider