112-Nederland Pro APK

Version 2.21 - nl.nl112.android.pro
Last updated: 2019-07-02
nl112,android,news,magazines

** THE P2000 pager for your mobile phone **

APP Information

Download Version 2.21 (221)
Apk Size5.11 MB
App Developersnoei.net - games & news
Malware CheckTRUSTED
Install on Android4.0.x and up
App Packagenl.nl112.android.pro.apk
MD5d6577df97088ecd4d5debed802a904b6
Rate4.67
Website http://www.112-nederland.nl

Download 112-Nederland Pro 2.21 APK

App Description

112-Nederland Pro is nl112,android,news,magazines, content rating is Everyone (PEGI-3). This app is rated 4.67 by 3 users who are using this app. To know more about the company/developer, visit snoei.net - games & news website who developed it. nl.nl112.android.pro.apk apps can be downloaded and installed on Android 4.0.x and higher Android devices. The Latest Version of 2.21 Available for download. Download the app using your favorite browser and click Install to install the application. Please note that we provide both basic and pure APK files and faster download speeds than APK Mirror. This app APK has been downloaded 4723+ times on store. You can also download nl.nl112.android.pro APK and run it with the popular Android Emulators.

** DE P2000 pager voor je mobiele telefoon **

Sirene? Met 112-Nederland weet wat je wat er aan de hand is. Je hoort de brandweer, politie of een ambulance voorbijrijden? Ongeval, ongeluk of brand bij u in de buurt? Installeer de app en weet wat er aan de hand is. Nu ook met lokale achtergrondinformatie (112 Nieuws). Bekijk Streetview, Google Maps en deel de meldingen met uw vrienden.

Wat heeft de Pro versie meer dan de gratis 112-Nederland app:

• Realtime meldingen: Meldingen, direct na publicatie op het P2000 netwerk, binnen enkele seconden op je toestel.

• Capcode-ondersteuning: Selecteer meldingen op basis van capcode.

• Advertentievrij: geheel zonder advertenties en zodoende meer ruimte voor de meldingen.

• Aparte infrastructuur: De PRO-app maakt gebruik van aparte server-infrastructuur om een zo goed mogelijke service te kunnen garanderen. De PRO-versie is daarom niet gratis, maar wel advertentievrij.

Uit respect voor privacy zijn huisnummers geanonimiseerd. Inhoud van de meldingen is afkomstig van het netwerk van de hulpdiensten (P2000) en zo ver mogelijk verrijkt met specifieke gegevens. 

LET OP: Politie maakt in veel regio's (zeer) beperkt gebruikt van het P2000 meldsysteem. In bepaalde regio's zijn er weinig of geen politiemeldingen.

Notificatie op je mobiel bij een 112 melding? Sirene? U hoort de brandweer, politie of een ambulance voorbijrijden? Ongeval, ongeluk of brand bij u in de buurt? Installeer de app en weet wat er aan de hand is. Bekijk Streetview, Google Maps en deel de meldingen met uw vrienden.

De 112-Nederland app meldt 112 alarmeringen in de omgeving van je mobiele telefoon en op zelf op te geven locaties. De app meldt alle relevante en actuele P2000 meldingen van het C2000 netwerk van de hulpdiensten: politie, brandweer, ambulance, KNRM en anderen in uw omgeving. Bepaal in de instellingen zelf welke locaties voor u belangrijk zijn. 

De pro versie van de 112-nederland biedt de volgende extra functies:

- Meldingen ontvangen op basis van een ingestelde reeks cap-codes. Cap codes kunnen worden ingevoerd als een kommagescheiden reeks. Wordt er een meldingen gedaan voor 1 van de gekozen capcodes dan ontvangt u de melding op uw mobiele apparaat onafhankelijk van de locatieinstellingen.

- Meldingen worden direct, zonder vertraging, naar uw toestel gestuurd. Let op: voor het ontvangen van meldingen is een goed werkende internetverbinding / data-abonnement noodzakelijk.

- De app is advertentievrij.

112-Nederland app is de moderne vorm van een 27MC bakkie. Tover je mobiel om in een pager voor het pager 2000 netwerk.

Voorwaarden

Bij de aanschaf van de app heeft u kennis genomen van het volgende:

Bezijden onderstaande juridische vrijwaring zullen wij er alles aan doen om de eindgebruiker een zo goed mogelijk gebruikerservaring te bieden met de 112-app. Mochten u klachten of problemen hebben dan kunt u zich wenden tot het e-mailadres dat is opgenomen bij deze app-publicatie of de website 112-nederland.nl. Juridische vrijwaring is opgenomen omdat de opbrengst van deze app niet voldoende zijn om aansprakelijkheid te kunnen dragen voor het functioneren en de kwaliteit van de app(s).

snoei.net geeft bij aanschaf van de 112-Nederland app of 112-Nederland PRO app geen garanties af over kwaliteit van de dienstverlening en duur van de dienstverlening. 112-Nederland zal echter een redelijke inspanning leveren om te trachten een goede dienstverlening te bieden aan haar eindgebruikers. Storingen zullen worden verholpen op basis van Best Effort. Snoei.net is op geen enkele manier aansprakelijk voor gevolgschade bij het niet goed functioneren of niet functioneren van de 112-Nederland en 112-Nederland Pro app. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud van de meldingen en de inhoud van de app. De kosten die u betaald voor de app zijn gerelateerd aan de ontwikkel- en hostingkosten van app. De dienstverlening kan op elk moment door snoei.net worden gestaakt.

** THE P2000 pager for your mobile phone **

Siren? 112-Netherlands know what what's going on. You can hear drive past the fire, police or ambulance? Accident, accident or fire in your neighborhood? Install the app and know what is going on. Now with local background (112 News). View Street View, Google Maps and share the messages with your friends.

What did the Pro version over the free 112 app Netherlands:

• Real-time notifications: Notifications, immediately after publication on the P2000 network within seconds on your device.

• Capcode support: Select messages based capcode.

• Ad-free: entirely without ads and thus more space for the reports.

• Separate Infrastructure: The PRO app uses separate server infrastructure to ensure the best possible service. The PRO version is therefore not free, but ad-free.

Out of respect for privacy, house numbers are anonymous. Contents of the reports comes from the network of emergency services (P2000), and as far as enriched with specific data.

NOTE: Police make in many regions (very) limited use of the P2000 reporting system. In some regions, there is little or no police reports.

Notification on your mobile with a 112 message? Siren? You hear drive past the fire, police or ambulance? Accident, accident or fire in your neighborhood? Install the app and know what is going on. View Street View, Google Maps and share the messages with your friends.

The 112-Netherlands app notifies 112 alarms in the vicinity of your mobile phone and enter locations. Itself The app notifies all relevant and current P2000 reports of the C2000 network of emergency services: police, fire, ambulance, KNRM and others in your area. Determine the institutions themselves which locations are important to you.

The pro version of the 112-Netherlands offers the following additional features:

- Receive notifications based on a predetermined set of cap codes. Cap codes can be entered as a comma separated string. If a notification made for one of the chosen capcodes you will receive the message on your mobile device regardless of location settings.

- Notifications are sent to your device without delay directly. Please note: to receive notifications is a working Internet connection / data plan required.

- The app is ad-free.

112 Netherlands app is the modern form of a 27MC bakkie. Turn your mobile phone into a pager to pager 2000 network.

Conditions

When purchasing the app, you have taken note of the following:

Further from the following legal disclaimer we will make every effort to provide the end user with the 112 app. Best possible user experience If you have any complaints or problems, please contact the e-mail address included in this app-publication or website 112 nederland.nl. Legal disclaimer is included as the proceeds of this app are not sufficient to ensure the performance and quality of the app (s) liability.

gives snoei.net when purchasing the 112-or 112-Netherlands Netherlands app PRO app no ​​warranties about the quality of service and length of service. 112 Netherlands, however, will make a reasonable effort to try to offer to its users. Good service Faults will be corrected on the basis of Best Effort. Snoei.net is in no way liable for consequential damages when malfunctions or failure of the 112 and 112-Netherlands Netherlands Pro app. It can be derived from the content of the messages and the content of the app. No rights The charges you paid for the app are related to the development and hosting costs app. The services may be discontinued. Snoei.net by anytime 

App ChangeLog

 • - Bugfix: crash bij herstart
 • - Problemen met statisch kaart opgelost
 • - Nieuwslayoutverbeteringen
 • - Android 4.0.1 wordt nu ook ondersteund (voorheen vanaf 5.0.1)
 • - Menu item: "Ik krijg geen meldingen" toegevoegd. Hiermee kan het toestel opnieuw worden aangemeld bij de server.
 • - Update Google Streetview
 • - Bugfix: Als originele melding gekozen in de instellingen wordt nu ook de notificatie daarop aangepast.
 • - Bugfix: Random meldingen als er alleen capcodes waren ingesteld.

App Screens

112-Nederland Pro App Screen 1112-Nederland Pro App Screen 2112-Nederland Pro App Screen 3112-Nederland Pro App Screen 4112-Nederland Pro App Screen 5112-Nederland Pro App Screen 6112-Nederland Pro App Screen 7112-Nederland Pro App Screen 8112-Nederland Pro App Screen 9112-Nederland Pro App Screen 10112-Nederland Pro App Screen 11

D6577DF97088ECD4D5DEBED802A904B6

Apk scan results


Apk Scaned By TotalVirus Antivirus,nl.nl112.android.pro.apk Was Pure And Safe.

Scan Stats:confirmed-timeout:0|failure:0|harmless:0|malicious:0|suspicious:0|timeout:0|type-unsupported:11|undetected:60|
Name:D6577DF97088ECD4D5DEBED802A904B6
SHA-1:6500a8c0c8c1632ea7b6537e768d1626c3efc6e7
SHA-256:b5d940d056852891456054e91c3704e21a097e7a250592dd4f7bde58760666d9
SSDEEP:98304:WR4ttRLG9I9myn/XS1ozkxHrqOyd8VSlxwB10qKjYogl2c/mB/FAUsJLO2B2z2em:WR4ttv/XQowxHrzKDKrKMogl2cIAUKOE
File type:Android
Magic:Zip archive data
File size:5361940
Uncompressed Size:10911654
Contained Files	:700
Contained Files By Type:MF:1,RSA:1,SF:1,dex:2,gz:1,jpg:1,mp3:7,png:361,ttf:1,txt:1,xml:293,

Permissions

requires following permissions on your android device.

android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION: Access coarse location sources, such as the mobile network database, to determine an approximate phone location, where available. Malicious applications can use this to determine approximately where you are.
android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION: Access fine location sources, such as the Global Positioning System on the phone, where available. Malicious applications can use this to determine where you are and may consume additional battery power.
android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE: Allows an application to view the status of all networks.
android.permission.GET_ACCOUNTS: Allows an application to access the list of accounts known by the phone.
android.permission.INTERNET: Allows an application to create network sockets.
android.permission.RECEIVE_BOOT_COMPLETED: Allows an application to start itself as soon as the system has finished booting. This can make it take longer to start the phone and allow the application to slow down the overall phone by always running.
android.permission.VIBRATE: Allows the application to control the vibrator.
android.permission.WAKE_LOCK: Allows an application to prevent the phone from going to sleep.
android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE: Allows an application to write to the SD card.
com.google.android.c2dm.permission.RECEIVE: Unknown permission from android reference
com.google.android.finsky.permission.BIND_GET_INSTALL_REFERRER_SERVICE: Unknown permission from android reference
com.google.android.providers.gsf.permission.READ_GSERVICES: Unknown permission from android reference
nl.nl112.android.pro.permission.C2D_MESSAGE: C2DM permission.
approximate location (network-based)
Allows the app to get your approximate location. This location is derived by location services using network location sources such as cell towers and Wi-Fi. These location services must be turned on and available to your device for the app to use them. Apps may use this to determine approximately where you are.

precise location (GPS and network-based)
Allows the app to get your precise location using the Global Positioning System (GPS) or network location sources such as cell towers and Wi-Fi. These location services must be turned on and available to your device for the app to use them. Apps may use this to determine where you are, and may consume additional battery power.

view network connections
Allows the app to view information about network connections such as which networks exist and are connected.

find accounts on the device
Allows the app to get the list of accounts known by the phone. This may include any accounts created by applications you have installed.

full network access
Allows the app to create network sockets and use custom network protocols. The browser and other applications provide means to send data to the internet, so this permission is not required to send data to the internet.

run at startup
Allows the app to have itself started as soon as the system has finished booting. This can make it take longer to start the phone and allow the app to slow down the overall phone by always running.

control vibration
Allows the app to control the vibrator.

prevent phone from sleeping
Allows the app to prevent the phone from going to sleep.

modify or delete the contents of your SD card
Allows the app to write to the SD card.

receive data from Internet
Allows apps to accept cloud to device messages sent by the app's service. Using this service will incur data usage. Malicious apps could cause excess data usage.

read Google service configuration
Allows this app to read Google service configuration data.

Certificate

Certificate Issuer:C:NL, CN:Ton Snoei, L:Rotterdam, O:Snoei.net, ST:ZH, OU:112-Nederland.nl
Certificate Subject:C:NL, CN:Ton Snoei, L:Rotterdam, O:Snoei.net, ST:ZH, OU:112-Nederland.nl

Activities

nl.nl112.android.ActivityMessageDetail
nl.nl112.android.ActivityMessageDetailNewsEmbed
nl.nl112.android.ActivityMessageDetailNews
nl.nl112.android.new2018.views.gallery.GalleryActivity
nl.nl112.android.views.ActivityMainTabbed
nl.nl112.android.ActivitySearch
nl.nl112.android.ActivitySettings
nl.nl112.android.ActivityStatus
com.google.android.gms.ads.AdActivity
nl.nl112.android.ActivityMap
nl.nl112.android.widgets.WidgetConfigurationActivity4x1
com.google.android.gms.common.api.GoogleApiActivity

Providers

com.google.firebase.provider.FirebaseInitProvider

Services

nl.nl112.android.android.services.LocationService
nl.nl112.android.android.services.AltLocationService
nl.nl112.android.android.firebase.fcm.MyFirebaseInstanceIdService
nl.nl112.android.android.firebase.fcm.MyFirebaseMessagingService
com.google.android.gms.analytics.AnalyticsService
com.google.android.gms.analytics.AnalyticsJobService
com.google.firebase.messaging.FirebaseMessagingService
com.google.firebase.components.ComponentDiscoveryService
com.google.android.gms.measurement.AppMeasurementService
com.google.android.gms.measurement.AppMeasurementJobService
com.google.firebase.iid.FirebaseInstanceIdService
com.firebase.jobdispatcher.GooglePlayReceiver

Receivers

nl.nl112.android.new2018.services.alt_location.AltLocationBootCompletedReceiver
nl.nl112.android.new2018.services.alt_location.AltLocationAlarmReceiver
nl.nl112.android.android.services.LocationUpdatesBroadcastReceiver
nl.nl112.android.widgets.WidgetProvider4x1
com.google.android.gms.analytics.AnalyticsReceiver
com.google.android.gms.measurement.AppMeasurementReceiver
com.google.android.gms.measurement.AppMeasurementInstallReferrerReceiver
com.google.firebase.iid.FirebaseInstanceIdReceiver

Interesting Strings

http://
http://192.168.1.53/net.snoei.p2000.wservice/112jsonv2.aspx
http://app.112-nederland.nl/Detail/%s/nederland/%s/%s
http://hostname/?
http://maps.googleapis.com/maps/api/geocode/json?address=
http://node01.noodsein.nl/112json.aspx
http://node01v2.noodsein.nl/112jsonv2.aspx
http://node02.noodsein.nl/112json.aspx
http://node02v2.noodsein.nl/112jsonv2.aspx
http://play.google.com/store/apps/
http://play.google.com/store/apps/category/GAME
http://schemas.android.com/apk/res/android
http://webservice-v2.112-nederland.nl/112jsonv2.aspx
http://webservice-v3.112-nederland.nl/api/
http://webservice-v3.112-nederland.nl/api/CapCodeInfo/GetInfo
http://webservice-v3.112-nederland.nl/api/DeviceRegistration/UpdateAndroidRegistration
http://webservice-v3.112-nederland.nl/api/PushMessageCache/GetNewsMessages
http://webservice-v3.112-nederland.nl/api/PushMessageCache/GetP2000Messages
http://webservice.112-nederland.nl/112json.aspx
http://www.112-nederland.nl/alerts/details.aspx?pme=%s
http://www.example.com
http://www.facebook.com/112nederland
http://www.google-analytics.com
http://www.google.com
http://www.google.com/glm/mmap
https://
https://app-measurement.com/a
https://csi.gstatic.com/csi
https://googleads.g.doubleclick.net/mads/static/mad/sdk/native/mraid/v2/mraid_app_banner.js
https://googleads.g.doubleclick.net/mads/static/mad/sdk/native/mraid/v2/mraid_app_expanded_banner.js
https://googleads.g.doubleclick.net/mads/static/mad/sdk/native/mraid/v2/mraid_app_interstitial.js
https://googleads.g.doubleclick.net/mads/static/mad/sdk/native/native_ads.html
https://googleads.g.doubleclick.net/mads/static/mad/sdk/native/production/native_ads.js
https://googleads.g.doubleclick.net/mads/static/mad/sdk/native/production/sdk-core-v40-impl.js
https://googleads.g.doubleclick.net/mads/static/mad/sdk/native/sdk-core-v40.html
https://imasdk.googleapis.com/admob/sdkloader/native_video.html
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/gen_204
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/gen_204?id=gmob-apps
https://play.google.com/store/apps/details
https://play.google.com/store/apps/details?id=%1$s&rdid=%1$s&rdot=%2$d
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.nl112.android
https://plus.google.com/
https://plus.google.com/%s/about
https://ssl.google-analytics.com
https://static-maps.yandex.ru/1.x/?lang=nl-NL&ll=%s,%s1&z=12&l=map&size=400,125&pt=%s,%s,flag
https://support.google.com/dfp_premium/answer/7160685#push
https://www.google.com
https://www.google.com/dfp/debugSignals
https://www.google.com/dfp/inAppPreview
https://www.google.com/dfp/linkDevice
https://www.google.com/dfp/sendDebugData
https://www.googleapis.com/auth/appstate
https://www.googleapis.com/auth/connections.read
https://www.googleapis.com/auth/datastoremobile
https://www.googleapis.com/auth/display_ads
https://www.googleapis.com/auth/drive
https://www.googleapis.com/auth/drive.appdata
https://www.googleapis.com/auth/drive.apps
https://www.googleapis.com/auth/drive.file
https://www.googleapis.com/auth/fitness.activity.read
https://www.googleapis.com/auth/fitness.activity.write
https://www.googleapis.com/auth/fitness.blood_glucose.read
https://www.googleapis.com/auth/fitness.blood_glucose.write
https://www.googleapis.com/auth/fitness.blood_pressure.read
https://www.googleapis.com/auth/fitness.blood_pressure.write
https://www.googleapis.com/auth/fitness.body.read
https://www.googleapis.com/auth/fitness.body.write
https://www.googleapis.com/auth/fitness.body_temperature.read
https://www.googleapis.com/auth/fitness.body_temperature.write
https://www.googleapis.com/auth/fitness.location.read
https://www.googleapis.com/auth/fitness.location.write
https://www.googleapis.com/auth/fitness.nutrition.read
https://www.googleapis.com/auth/fitness.nutrition.write
https://www.googleapis.com/auth/fitness.oxygen_saturation.read
https://www.googleapis.com/auth/fitness.oxygen_saturation.write
https://www.googleapis.com/auth/fitness.reproductive_health.read
https://www.googleapis.com/auth/fitness.reproductive_health.write
https://www.googleapis.com/auth/games
https://www.googleapis.com/auth/games.firstparty
https://www.googleapis.com/auth/games_lite
https://www.googleapis.com/auth/grants.audit
https://www.googleapis.com/auth/myphonenumbers
https://www.googleapis.com/auth/payments.make_payments
https://www.googleapis.com/auth/paymentssandbox.make_payments
https://www.googleapis.com/auth/plus.applications.manage
https://www.googleapis.com/auth/plus.circles.members
https://www.googleapis.com/auth/plus.circles.read
https://www.googleapis.com/auth/plus.circles.write
https://www.googleapis.com/auth/plus.login
https://www.googleapis.com/auth/plus.me
https://www.googleapis.com/auth/plus.media.upload
https://www.googleapis.com/auth/plus.pages.manage
https://www.googleapis.com/auth/plus.peopleapi.readwrite
https://www.googleapis.com/auth/plus.profiles.read
https://www.googleapis.com/auth/plus.profiles.write
https://www.googleapis.com/auth/plus.settings
https://www.googleapis.com/auth/plus.stream.read
https://www.googleapis.com/auth/plus.stream.write
https://www.googleapis.com/auth/pos
https://www.googleapis.com/auth/userinfo.email

Older Versions

More Android Apps to Consider

Google Play Reviews

 1. guest-avatar

  de app werkt voor 50% de nieuws tab is leeg en meld alleen dat hij aan het laden is? kom op nou zeg..... je moet nota bene betalen hiervoor.

 2. guest-avatar

  leonard marchal

  2018-11-09T10:53:28.499Z

  112 nederland pro app Geweldige app! Enige optie die ik mis is de mogelijkheid om de lifeliner te kunnen filteren op bestemming. Het is nu lifeliner landelijk of niets.

 3. guest-avatar

  112 nederland pro Het zou wel mooi zijn als we konden zien waar ze allemaal rijden.

 4. guest-avatar

  112 nederland pro apk Meldingen komen vaak niet binnen of veel later pas. Beter de gratis versie gebruiken.

 5. guest-avatar

  Waarom krijg ik in godsnaam dat k*t rotterdam erdoor

 6. guest-avatar

  doet wat het moet doen.

 7. guest-avatar

  erg goed

 8. guest-avatar

  Vet irritant dat ik meldingen ontvang voor Amsterdam en Rotterdam, terwijl ik alleen Apeldoorn met 1 kilometer heb ingesteld. Dan maar geen notificaties. Erg jammer.

 9. guest-avatar

  Krijg weinig meldingen en is langzaam met melden, ik werk vlak bij een ambulance post en een brandweer post en het politiebureau ligt ook onder aan de straat en krijg daar zelden meldingen van

 10. guest-avatar

  Deze app is erg handig om meldingen over zowel je eigen woonplaats als die van 2 naasten snel binnen te krijgen. Ik zou het persoonlijk wel handiger vinden als ik de 3 verschillende locaties op 3 tabbladen zou kunnen zien ipv alles door elkaar. Verder sluit ik me aan bij sommige andere reviews dat het fijn zou zijn om ook kortere afstanden dan 1km te kunnen kiezen. Zeker in het geval van de locaties waar je naaste wonen zou 100 meter denk ik meer dan genoeg zijn. Dus bijvoorbeeld 100 250 en 500 erbij. Als dat er ooit in een update bij zou komen dan verander ik mijn review naar 5 sterren!

 11. guest-avatar

  Melchior Molnár

  2018-03-29T13:51:09.916Z

  Every 2 - 3 days there is an update why?...

 12. guest-avatar

  Goede app. Maar lelijk icoon - geen reden voor een update...

 13. guest-avatar

  Data is not updated frequently so all info is old. Don't know why they say real-time because even urgent message are at least 3 days old and regular news is only updated after a few weeks. Totally useless app. I recently came to understand the p2000 source has changed its policy so they are to blame. But that is no excuse to charge users for an app which cannot work as advertised. This app should be reported

 14. guest-avatar

  It works really as expected!

 15. guest-avatar

  Werkt voor mij goed genoeg

 16. guest-avatar

  Feature requests: Would be nice to further limit the notifications to 500m. Please link to Google maps app instead of loading its mobile website. More ability to control the alternative location notifications. Ability to filter by keywords for received notifications. E.g. I want to see AED near me. For alternative location I'd like to filter on street name (not just limit to AED). I'm a first responder (BHV) in a huge building. We once had someone calling an ambulance without informing us (person wanted to handle themselves :-( ). I use this app as an additional method to catch such cases.

 17. guest-avatar

  Doet precies wat het moet doen en doet het goed! Wat erg bevalt is dat er eigen capcodes in kunnen, en ik heb het maximum nog niet gevonden. Wel zou ik graag codes willen kunnen schrappen, maar je kan altijd nog je locaties uitzetten en alleen van de door jezelf geprogrammeerde codes uitgaan. Wat ik vaak doe omdat ik alleen problemen op zee en grootschalige calamiteiten wil zien... Paar extra geluidjes kunnen geen kwaad en misschien meldingen op grip-basis als dat technisch ook kan... Keep it up! ;-)

 18. guest-avatar

  Roland Dorrestijn

  2016-11-05T23:12:30.180Z

  Schitterende app met veel mogelijkheden en een goede klanten ondersteuning.

 19. guest-avatar

  Chris Langstraat

  2017-04-15T22:35:48.851Z

  Laatste update is dagen geleden

 20. guest-avatar

  Handig, snel op de hoogte

 21. guest-avatar

  Connie Koorevaar

  2016-04-18T05:38:03.378Z

  Deze app is perfect als je wil weten wat gebeurt in jouw stad of alleen jouwe buurt.... jij beslist. Echt handig!

 22. guest-avatar

  Mis nog wel een aantal dingen (of het is een gebruikersfout:)) - Ik wil mijn regio zien, maar niet alles als alert. (mij lukt het niet). Geen GPS fence selectie. Op dit moment is het volgens mij alles wat ik wil zien wordt in push gebracht - Ik wil op basis van steekwoorden wel op de hoogte gebracht worden van incidenten in mijn regio selectie(s). (Bijv. Grip, Grote brand, Middel brand, plaatsnaam) - Widget met een transparante achtergrond (zonder opmaak, breekt mijn homescreen design). Wat mij betreft zou het top zijn als ik de alarmering detail pagina zou kunnen plaatsen op mijn homescreen met een semi transparantie achtergrond. Dus inclusief een Googlemaps plaatje. Qua gebruikersvriendelijkheid zou een Capcode selectie scherm mooi zijn (ipv komma gescheiden)

 23. guest-avatar

  In 'mijn' regio (Twente) zie ik alleen maar meldingen van de brandweer verschijnen. Ergens anders weer alleen maar meldingen van de ambulance. Geen idee hoe dit systeem in elkaar zit en of dit wel te wijten is aan de app, maar het resultaat is dan toch wat magertjes. Moet wel zeggen dat de app zeer intuïtief werkt. Daar valt niets op aan te merken. Bediening en weergave is gewoon uitstekend. Vijf sterren als ook de overige hulpdiensten (meer dan slechts één) in beeld komen.

 24. guest-avatar

  Lekkere app om op de hoogte te blijven wat er om je heen gebeurt. Misschien wat extra features maakt hem helemaal af.

 25. guest-avatar

  Werkt Prima

 26. guest-avatar

  Ik gebruik deze applicatie als 112 Regiofotograaf. Weet altijd waar ik moet zijn en ben altijd op tijd. Bedankt!

 27. guest-avatar

  Dit is een goeie en duidelijke app

 28. guest-avatar

  Altijd veel gebruik van gemaakt, zelfs pro versie aangeschaft, tot ik plotseling geen meldingen meer ontving, sterker nog hij update niet meer. Opnieuw installeren geprobeerd maar werkt niet. Gratis versie doet het nog wel, maar heb niet voor niks de advertenties weggekocht.

 29. guest-avatar

  Niek Goudswaard

  2017-06-04T14:51:59.137Z

  Laat gebeurtenissen zien van 5 dagen geleden. Vernieuwen doet niets. Werkt verder wel goed